IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Dipòsits

El diposits de Debian estan dividits en les següents seccions:

  • Main: La distribució Debian oficial és el que està contingut en aquesta secció.

Com a servei als usuaris, hi ha seccions separades que no es poden incloure en la distribució main degut o a una llicència restrictiva o a temes legals:

  • Contrib: Paquets amb llicència lliure però que depenen de programari que no és lliure
  • Non-Free: Paquets que tenen alguna condició en la llicencia que restringeix l'ús o la redistribució del programari.
  • Non-US/Main: Paquets lliures però que no es poden redistribuir des d'un servidor dels EUA.
  • Non-US/Non-Free: No lliures i no es poden distribuir des de EUA.

sources.list

Al fitxer /etc/apt/sources.list:

 # Security updates for "stable"
 deb http://security.debian.org stable/updates main contrib non-free
 deb http://security.debian.org testing/updates main contrib non-free
 
 # Origen principal de debian
 # Stable
 deb http://ftp.de.debian.org/pub/debian stable main contrib non-free
 deb-src http://ftp.de.debian.org/pub/debian stable main contrib non-free
 # Testing
 deb http://ftp.de.debian.org/pub/debian testing main contrib non-free
 deb-src http://ftp.de.debian.org/pub/debian testing main contrib non-free
 # Unstable
 deb http://ftp.de.debian.org/debian unstable main contrib non-free
 deb-src http://ftp.de.debian.org/debian unstable main contrib non-free

/etc/apt/preferences

 Package: *
 Pin: release o=Debian,a=stable
 Pin-Priority: 900
 
 Package: *
 Pin: release o=Debian,a=testing
 Pin-Priority: 111
 
 Package: *
 Pin: release o=Debian,a=unstable
 Pin-Priority: 10
 
 Package: *
 Pin: release o=Debian

Instal·lació de paquets d'altres repositoris

Amb aquesta configuració treballem per defecte amb stable. Si volem instalar un paquet de unstable cal fer:

 $sudo apt-get -t unstable install paquet_a_instalar