IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Al instal·lar el plubin PDT, s'inclou un debugador de PHP. Els scripts de PHP es poden depurar directament des de Eclipse, però per depurar php com a pàgina web (Debug as PHP) cal configurar php.

Primer de tot localitzeu on teniu la llibreria ZendDebugger.so:

$ locate ZendDebugger.so
/home/sergi/eclipses/eclipse_php/plugins/org.zend.php.debug.debugger.linux.x86_5.2.26.v20090817/resources/php5/ZendDebugger.so
/home/sergi/eclipses/eclipse_php/plugins/org.zend.php.debug.debugger.linux.x86_5.2.26.v20090817/resources/php53/ZendDebugger.so

Per la nostra versió de php (és pot consultar amb phpinfo() o php -m) volem:

/home/sergi/eclipses/eclipse_php/plugins/org.zend.php.debug.debugger.linux.x86_5.2.26.v20090817/resources/php5/ZendDebugger.so

Ara només cal modificar el php.ini,o encara millor, en sistemes com Ubuntu, afegir un fitxer a:

/etc/php5/conf.d
$ cd /etc/php5/conf.d
$ sudo [vi] zend_debugger.ini
#Configuració del debugger de zend
[Zend]
zend_extension="/home/sergi/eclipses/eclipse_php/plugins/org.zend.php.debug.debugger.linux.x86_5.2.26.v20090817/resources/php5/ZendDebugger.so"
zend_debugger.allow_hosts="127.0.0.1, 10.0.1.3"
zend_debugger.expose_remotely=always

Ara només cal tornar a iniciar Apache:

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

I podeu comprovar que ja funciona amb:

$ php -m 
...
[Zend Modules]
Zend Debugger

Aneu a Eclipse, marqueu un breakpoint i amb el menú contextual (botó dret) feu "debug as PHP web page".

Resolució de problemes. Troubleshooting

[Zend Debugger] Cannot receive start command

Proveu amb el .so de la versio php53:

/home/sergi/eclipses/eclipse_php/plugins/org.zend.php.debug.debugger.linux.x86_5.2.26.v20090817/resources/php53/ZendDebugger.so