IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Una de les pràctiques més utilitzades en el desenvolupament modern (per exemple amb PHP) és el que s'anomena injecció de dependències que permet aplicar la D (Dependency Inversion) de SOLID.

La injecció de dependències de l'anglès Dependency Injection o DI és un patró de disseny orientat a objectes mitjançant el qual es subministren a una classe les classes de les que depèn/necessita en comptes de que sigui la classe qui les generi. Així s'evita tenir hard-coded les dependències entre classes i es possibilita l'opció de canviar les dependències sense canviar el codi.

El terme el va utilitzar per primer cop Martin Fowler també conegut com Uncle Bob.

Inicialment la programació s'utilitzava en sistemes lineals i monolítics on el flux d'execució era simple i previsible i el codi s'executava línia a línia. Més tard van aparèixer els conceptes de modularidad i reutilització de components. El flux es complica saltant de component a component i apareixent el concepte d'acoblament o dependència entre components.

Per solucionar aquest problema es va crear el concepte de Inversión de control (IoC) i el de injecció de dependències que és una aplicació del concepte IoC

PHP

Laravel

Vegeu Laravel Dependency Injection i Laravel IoC Container

Vegeu també

Enllaços externs