IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lar un sistema Debian bàsic amb debootstrap

Primer creeu el fitxer vm_base amb els passos de Dd#Com_crear_discos_swap_i_ext3_en_fitxers

$ sudo mount -o loop /vserver/images/vm_base.img /vserver/vm_base
$ sudo debootstrap --arch i386 sarge /vserver/vm_base/ http://ftp2.de.debian.org/debian
$ sudo chroot /vserver/vm_base
$ sudo apt-setup
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install localeconf
$ base-config

Recursos:

Instal·lació de debootstrap i configuració per a Ubuntu

$ sudo apt-get install debootstrap
$ export ARCH=amd64
$ export DISTRIBUTION=hardy
$ export MIRROR=http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/
$ debootstrap --arch $ARCH $DISTRIBUTION /mnt/myguest/ $MIRROR

Instal·lació d'una Ubuntu

Create missing symlink:-

# ln -s /usr/share/debootstrap/scripts/gutsy /usr/share/debootstrap/scripts/jaunty

Deboostrap new Jaunty Guest:-

# debootstrap --arch=amd64 --include=linux-image-server,grub --components=main,universe,multiverse jaunty /mnt/xen http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/


Tasques a realitzar a la imatge buida

# LANG=C chroot /mnt/temp /bin/bash
# export TERM=xterm-color
# mount -t proc proc /pro
# editor /etc/default/rcS
# dpkg-reconfigure tzdata
# editor /etc/network/interfaces
# editor /etc/resolv.conf
# echo DebianHostName > /etc/hostname
127.0.0.1 localhost DebianHostName

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
# apt-get install locales
# dpkg-reconfigure locales
# aptitude install console-data
# dpkg-reconfigure console-data
# apt-cache search linux-image

/etc/kernel-img.conf:


# Kernel image management overrides
# See kernel-img.conf(5) for details
do_symlinks = yes
relative_links = yes
do_bootloader = yes
do_bootfloppy = no
do_initrd = yes
link_in_boot = no
# aptitude install linux-image-2.6.26-arch-etc
# aptitude install grub
# grub-install /dev/hda
# update-grub
# tasksel install standard
# aptitude clean
# nano /etc/default/locale

I afegir:

LANG="ca_ES.UTF-8"


Recursos

Vegeu també