IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Format

Data:

date "+%Y%m%d"

Data i hora:

DATE=`date "+%Y_%m_%d_%H_%M_%S"`

Altres exemples:

DOW=`date +%a`       		# Day of the week e.g. Mon
DOM=`date +%d`       		# Date of the Month e.g. 27
DM=`date +%d%b`        	# Date and Month e.g. 27Sep

Consulteu també el manual:

$ man date

Exemples d'ús

Que un script només s'executi en dies específics

PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
DOW=`date +%a`       		# Day of the week e.g. Mon
DOM=`date +%d`       		# Date of the Month e.g. 27
DM=`date +%d%b`       	# Date and Month e.g. 27Sep 

# On the 1st of the month a permanet full backup is made 
# Every Sunday a full backup is made - overwriting last Sundays backup
# The rest of the time an incremental backup is made. Each incremental
# backup overwrites last weeks incremental backup of the same name.
#
# if NEWER = "", then tar backs up all files in the directories
# otherwise it backs up files newer than the NEWER date. NEWER
# gets it date from the file written every Sunday.  
 

# Monthly full backup
if [ $DOM = "01" ]; then
    NEWER=""
    $TAR $NEWER -cf $BACKUPDIR/$COMPUTER-$DM.tar $DIRECTORIES
fi 

# Weekly full backup
if [ $DOW = "Sun" ]; then
    NEWER=""
    NOW=`date +%d-%b` 

    # Update full backup date
    echo $NOW > $TIMEDIR/$COMPUTER-full-date
    $TAR $NEWER -cf $BACKUPDIR/$COMPUTER-$DOW.tar $DIRECTORIES 
# Make incremental backup - overwrite last weeks
else 
    # Get date of last full backup
    NEWER="--newer `cat $TIMEDIR/$COMPUTER-full-date`"
    $TAR $NEWER -cf $BACKUPDIR/$COMPUTER-$DOW.tar $DIRECTORIES
fi

També es pot fer amb cron.

Conversió d'epoch a data

Consulteu epoch:

# date -d "1970-01-01 1264329324 sec"

Vegeu també

Enllaços externs