IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Concepte de PHPUnit vegeu la doc:

https://phpunit.de/manual/current/en/writing-tests-for-phpunit.html#writing-tests-for-phpunit.data-providers

Però si intentem utilitzar Eloquent a un DataProvider ens trobarem que no està pas inicialitzat i donarà l'error:

Call to a member function connection() on null

La solució és executar mètode bootEloquent() al constructor del test:

  /**
   * EbreEscoolDatabaseTest constructor.
   */
  public function __construct($name = null, array $data = [], $dataName = '')
  {
    parent::__construct($name,$data, $dataName);
    $this->bootEloquent();
  }

on:

/**
   * Boot eloquent.
   */
  public function bootEloquent()
  {
    $capsule = new \Illuminate\Database\Capsule\Manager();
    $dotenv = new Dotenv\Dotenv(__DIR__ . '/..');
    $dotenv->load();

    $capsule->addConnection([
      'host' => env('DB_EBRE_ESCOOL_HOST', 'localhost'),
      'port' => env('DB_EBRE_ESCOOL_PORT', '3306'),
      'driver' => 'mysql',
      'database' => env('DB_EBRE_ESCOOL_DATABASE', 'ebre_escool'),
      'username' => env('DB_EBRE_ESCOOL_USERNAME', 'sergi'),
      'password' => env('DB_EBRE_ESCOOL_PASSWORD', ''),
      'charset' => 'utf8',
      'collation' => 'utf8_unicode_ci',
      'prefix' => '',
      'strict' => true,
      'engine' => null,
    ],'ebre_escool');

    $capsule->bootEloquent();
  }