IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

DTO són les sigles de Data transfer Object o Objecte de transferència de dades i fa referència en la programació orientada a objectes a un objecte que només s'utilitza per a transportar dades entre processos. Aquest tipus d'objectes no tenen comportament més enllà de ser simples contenidors de dades (p. ex. només tenen propietats i potser - no necessàriament - getters i setters).

Alguns exemples:

A diferència d'altres objectes com Business Objects o Data Access Objects (DAO) no tenen comportament més enllà de emmagatzemar dades temporalment.

NOTA: en alguns casos com per exemple amb Laravel Events al utilitzar esdeveniments de broadcast es pot haver d'implementar algún mecanisme de persistència per emmagatzemar els objectes

Vegeu també

Enllaços externs