IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Es pot comprar a Ciudad Wireless (2012) per 200€ aprox amb IVA i també a PC componentes

Notes

Commutador utilitzat a Guifi.net per al Telvent..

Monitorització

Estat d'un port

-C public -o ifOperStatus.1 -c 1 -m RFC1213-MIB


SNMP

Vegeu també:


D-View Plugin DGS-1210-24 A1 v2.0.1.0.zip (11246 KB) 	Download
MIB DGS-1210-24 A1 v2.01.001.zip (36 KB)

Recursos

rfc1493 aka dot1dBridge

Consulteu rfc1493 Definitions of Managed Objects for Bridges aka dot1dBridge

enterprises.171

Segons:

http://www.iana.org/assignments/enterprise-numbers

Tenen el número 171:

enterprises.171 = 1.3.6.1.4.1.171

A aquest commutador hi ha els següents subsistemes:

El fitxer MIB de Dlink per a la sèrie DGS-1210 el podeu trobar a:

http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210%20Series/SNMP/ 
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210%20Series/SNMP/DGS-1210-24_A1_v2.00.004.mib

La resta de números:

  d-link						OBJECT IDENTIFIER ::= { enterprises 171 } 
  dlink-products				OBJECT IDENTIFIER ::= { d-link 10 }
  dlink-DGS1210SeriesProd	  OBJECT IDENTIFIER ::= { dlink-products 76}
  dgs-1210-24ax					OBJECT IDENTIFIER ::= { dlink-DGS1210SeriesProd 10 } 

I els subsistemes:

sysORID.12 = OID: enterprises.171.10.76.10.1
sysORID.13 = OID: enterprises.171.10.76.10.2
sysORID.14 = OID: enterprises.171.10.76.10.12
sysORID.15 = OID: enterprises.171.10.76.10.12.4
sysORID.16 = OID: enterprises.171.10.76.10.12.3
sysORID.17 = OID: enterprises.171.10.76.10.13.1
sysORID.18 = OID: enterprises.171.10.76.10.7
sysORID.19 = OID: enterprises.171.10.76.10.4
sysORID.20 = OID: enterprises.171.10.76.10.14.1
sysORID.21 = OID: enterprises.171.10.76.10.9
sysORID.22 = OID: enterprises.171.10.76.10.15.1.1
sysORID.23 = OID: enterprises.171.10.76.10.25
sysORID.24 = OID: enterprises.171.10.76.10.16.1
sysORID.25 = OID: enterprises.171.10.76.10.3
sysORID.26 = OID: enterprises.171.10.76.10.14.5
sysORID.27 = OID: enterprises.171.10.76.10.11.2
sysORID.28 = OID: enterprises.171.10.76.10.11.1
sysORID.29 = OID: enterprises.171.10.76.10.10.1
sysORID.30 = OID: enterprises.171.10.76.10.8.1
sysORID.31 = OID: enterprises.171.10.76.10.6.1 
sysORID.32 = OID: enterprises.171.10.76.10.20
sysORID.33 = OID: enterprises.171.10.76.10.21.1
sysORID.34 = OID: enterprises.171.10.76.10.34.1
sysORID.35 = OID: enterprises.171.10.76.10.14.3
sysORID.36 = OID: enterprises.171.10.76.10.14.2.1
sysORID.37 = OID: enterprises.171.10.76.10.17
sysORID.38 = OID: enterprises.171.10.76.10.19
sysORID.39 = OID: enterprises.171.10.76.10.18
sysORID.40 = OID: enterprises.171.10.76.10.14.7
...
sysORDescr.12 = STRING: dlinksys
sysORDescr.13 = STRING: dlinkipif
sysORDescr.14 = STRING: dlinkQoS
sysORDescr.15 = STRING: dlinkQoS
sysORDescr.16 = STRING: dlinkQos1p
sysORDescr.17 = STRING: dlinkTrafficMgmt
sysORDescr.18 = STRING: dlink1qVlan
sysORDescr.19 = STRING: dlinkMisc
sysORDescr.20 = STRING: dlinkTrustHost
sysORDescr.21 = STRING: dlinkStaticMAC
sysORDescr.22 = STRING: dlinkACL
sysORDescr.23 = STRING: dlinkSNMPV3
sysORDescr.24 = STRING: dlinkSyslog
sysORDescr.25 = STRING: dlinkTFTP
sysORDescr.26 = STRING: dlinkSSL
sysORDescr.27 = STRING: dlink1xAuth
sysORDescr.28 = STRING: dlinkradius
sysORDescr.29 = STRING: dlinkIGS
sysORDescr.30 = STRING: dlinkLA
sysORDescr.31 = STRING: dlinkRSTP
sysORDescr.32 = STRING: dlinkSNTP
sysORDescr.33 = STRING: dlinkVoiceVlan
sysORDescr.34 = STRING: dlinkCameraVlan
sysORDescr.35 = STRING: dlinkARP
sysORDescr.36 = STRING: dlinkPortSec
sysORDescr.37 = STRING: dlinkLBD
sysORDescr.38 = STRING: dlinkTrap
sysORDescr.39 = STRING: dlinkMirror
sysORDescr.40 = STRING: dlinkDSS
 
enterprises.171.10.76.10
MIB File: DGS-1210-24_A1_1.00.004.MIB
MIB Module: DGS-1210-24_AX
 [OID] aclL2AccessID
 [OID] aclL2ProfileID
 [OID] aclL2Rule
 [OID] aclL2Rule1pPriority
 [OID] aclL2RuleAction
 [OID] aclL2RuleDstMacAddr
 [OID] aclL2RuleDstMacAddrMask
 [OID] aclL2RuleEntry
 [OID] aclL2RuleEtherType
 [OID] aclL2RuleInPortList
 [OID] aclL2RuleSrcMacAddr
 [OID] aclL2RuleSrcMacAddrMask
 [OID] aclL2RuleStatus
 [OID] aclL2RuleTable
 [OID] aclL2RuleVlanId
 [OID] aclL3Rule
 [OID] aclL3RuleAccessID
 [OID] aclL3RuleAction
 [OID] aclL3RuleDscp
 [OID] aclL3RuleDstIpAddr
 [OID] aclL3RuleDstIpAddrMask
 [OID] aclL3RuleEntry
 [OID] aclL3RuleICMPMessageCode
 [OID] aclL3RuleICMPMessageType
 [OID] aclL3RuleIgmpType
 [OID] aclL3RulePortList
 [OID] aclL3RuleProfileNo
 [OID] aclL3RuleProtocol
 [OID] aclL3RuleSrcIpAddr
 [OID] aclL3RuleSrcIpAddrMask
 [OID] aclL3RuleStatus
 [OID] aclL3RuleTable
 [OID] aclL3RuleTcpAckBit
 [OID] aclL3RuleTcpFinBit
 [OID] aclL3RuleTcpPshBit
 [OID] aclL3RuleTcpRstBit
 [OID] aclL3RuleTcpSynBit
 [OID] aclL3RuleTcpUdpDstPort
 [OID] aclL3RuleTcpUdpDstPortMask
 [OID] aclL3RuleTcpUdpSrcPort
 [OID] aclL3RuleTcpUdpSrcPortMask
 [OID] aclL3RuleTcpUrgBit
 [OID] aclProfile
 [OID] aclProfileDstIpAddrMask
 [OID] aclProfileDstMacAddrMask
 [OID] aclProfileDstPortMask
 [OID] aclProfileEntry
 [OID] aclProfileIPProtocol
 [OID] aclProfileMask
 [OID] aclProfileNo
 [OID] aclProfileRuleCount
 [OID] aclProfileSrcIpAddrMask
 [OID] aclProfileSrcMacAddrMask
 [OID] aclProfileSrcPortMask
 [OID] aclProfileStatus
 [OID] aclProfileTable
 [OID] aclProfileType
 [OID] bandwidthCtrlEntry
 [OID] bandwidthCtrlIndex
 [OID] bandwidthCtrlRxThreshold
 [OID] bandwidthCtrlSettings
 [OID] bandwidthCtrlTable
 [OID] bandwidthCtrlTxThreshold
 [OID] broadcastStormCtrlGlobalOnOff
 [OID] broadcastStormCtrlLimitType
 [OID] broadcastStormCtrlSettings
 [OID] broadcastStormCtrlThreshold
 [OID] commGetEntry
 [OID] commGetIndex
 [OID] commGetName
 [OID] commGetStatus
 [OID] commGetTable
 [OID] commSetEntry
 [OID] commSetIndex
 [OID] commSetName
 [OID] commSetStatus
 [OID] commSetTable
 [OID] commTrapBootup
 [OID] commTrapCopperLinkUpDown
 [OID] commTrapEntry
 [OID] commTrapFiberLinkUpDown
 [OID] commTrapFirmUpgrade
 [OID] commTrapIndex
 [OID] commTrapIpAddress
 [OID] commTrapName
 [OID] commTrapRSTPStateChange
 [OID] commTrapSNMPAuthentication
 [OID] commTrapStatus
 [OID] commTrapTable
 [OID] companyACLGroup
 [OID] companyDot1qVlanGroup
 [OID] companyDot1xGroup
 [OID] companyIgsGroup
 [OID] companyIpifGroup
 [OID] companyLA
 [OID] companyLBD
 [OID] companyMirror
 [OID] companyMiscGroup
 [OID] companyQoSGroup
 [OID] companyRSTP
 [OID] companySNMP
 [OID] companySNTPSetting
 [OID] companySecurity
 [OID] companyStaticMAC
 [OID] companySyslog
 [OID] companySystem
 [OID] companyTftpGroup
 [OID] companyTrafficMgmt
 [OID] companyTrapSetting
 [OID] companyVoiceVlan
 [OID] d-link
 [OID] dgs-1210-24ax
 [OID] dlink-DGS1210SeriesProd
 [OID] dlink-products
 [OID] dot1pPortEntry
 [OID] dot1pPortIndex
 [OID] dot1pPortPriority
 [OID] dot1pPortTable
 [OID] dot1qVlanAsyOnOff
 [OID] dot1qVlanEgressPorts
 [OID] dot1qVlanEntry
 [OID] dot1qVlanForbiddenPorts
 [OID] dot1qVlanManagementOnOff
 [OID] dot1qVlanManagementid
 [OID] dot1qVlanName
 [OID] dot1qVlanPortEntry
 [OID] dot1qVlanPortTable
 [OID] dot1qVlanPvid
 [OID] dot1qVlanRowStatus
 [OID] dot1qVlanTable
 [OID] dot1qVlanUntaggedPorts
 [OID] dot1xAuth
 [OID] dot1xAuthConfigPortControl
 [OID] dot1xAuthConfigPortEntry
 [OID] dot1xAuthConfigPortNumber
 [OID] dot1xAuthConfigPortSessionTime
 [OID] dot1xAuthConfigPortSessionUserName
 [OID] dot1xAuthConfigPortStatus
 [OID] dot1xAuthConfigPortTable
 [OID] dot1xAuthMaxReq
 [OID] dot1xAuthQuietPeriod
 [OID] dot1xAuthReAuthEnabled
 [OID] dot1xAuthReAuthPeriod
 [OID] dot1xAuthServerTimeout
 [OID] dot1xAuthStatus
 [OID] dot1xAuthSuppTimeout
 [OID] dot1xAuthTxPeriod
 [OID] igsGrpQueryInterval
 [OID] igsHostPortPurgeInterval
 [OID] igsQueryInterval
 [OID] igsQueryMaxResponseTime
 [OID] igsRobustnessValue
 [OID] igsRouterPortPurgeInterval
 [OID] igsStatus
 [OID] igsSystem
 [OID] igsVlan
 [OID] igsVlanCfgQuerier
 [OID] igsVlanFilterEntry
 [OID] igsVlanFilterTable
 [OID] igsVlanFilterVlanId
 [OID] igsVlanMulticastGroupEntry
 [OID] igsVlanMulticastGroupIpAddress
 [OID] igsVlanMulticastGroupMacAddress
 [OID] igsVlanMulticastGroupPortList
 [OID] igsVlanMulticastGroupTable
 [OID] igsVlanMulticastGroupVlanId
 [OID] igsVlanQuerier
 [OID] igsVlanQueryInterval
 [OID] igsVlanRouterEntry
 [OID] igsVlanRouterPortList
 [OID] igsVlanRouterTable
 [OID] igsVlanRouterVlanId
 [OID] igsVlanRtrPortList
 [OID] igsVlanSnoopStatus
 [OID] laPortActorActivity
 [OID] laPortActorPortPriority
 [OID] laPortActorTimeout
 [OID] laPortChannelEntry
 [OID] laPortChannelIfIndex
 [OID] laPortChannelMemberList
 [OID] laPortChannelMode
 [OID] laPortChannelTable
 [OID] laPortControl
 [OID] laPortControlEntry
 [OID] laPortControlIndex
 [OID] laPortControlTable
 [OID] laStatus
 [OID] laSystem
 [OID] miscReset
 [OID] miscStatisticsReset
 [OID] portSecEntry
 [OID] portSecIndex
 [OID] portSecMLA
 [OID] portSecState
 [OID] portSecTable
 [OID] qosDiffServ
 [OID] qosDiffServEnable
 [OID] qosDiffServType00
 [OID] qosDiffServType01
 [OID] qosDiffServType02
 [OID] qosDiffServType03
 [OID] qosDiffServType04
 [OID] qosDiffServType05
 [OID] qosDiffServType06
 [OID] qosDiffServType07
 [OID] qosDiffServType08
 [OID] qosDiffServType09
 [OID] qosDiffServType10
 [OID] qosDiffServType11
 [OID] qosDiffServType12
 [OID] qosDiffServType13
 [OID] qosDiffServType14
 [OID] qosDiffServType15
 [OID] qosDiffServType16
 [OID] qosDiffServType17
 [OID] qosDiffServType18
 [OID] qosDiffServType19
 [OID] qosDiffServType20
 [OID] qosDiffServType21
 [OID] qosDiffServType22
 [OID] qosDiffServType23
 [OID] qosDiffServType24
 [OID] qosDiffServType25
 [OID] qosDiffServType26
 [OID] qosDiffServType27
 [OID] qosDiffServType28
 [OID] qosDiffServType29
 [OID] qosDiffServType30
 [OID] qosDiffServType31
 [OID] qosDiffServType32
 [OID] qosDiffServType33
 [OID] qosDiffServType34
 [OID] qosDiffServType35
 [OID] qosDiffServType36
 [OID] qosDiffServType37
 [OID] qosDiffServType38
 [OID] qosDiffServType39
 [OID] qosDiffServType40
 [OID] qosDiffServType41
 [OID] qosDiffServType42
 [OID] qosDiffServType43
 [OID] qosDiffServType44
 [OID] qosDiffServType45
 [OID] qosDiffServType46
 [OID] qosDiffServType47
 [OID] qosDiffServType48
 [OID] qosDiffServType49
 [OID] qosDiffServType50
 [OID] qosDiffServType51
 [OID] qosDiffServType52
 [OID] qosDiffServType53
 [OID] qosDiffServType54
 [OID] qosDiffServType55
 [OID] qosDiffServType56
 [OID] qosDiffServType57
 [OID] qosDiffServType58
 [OID] qosDiffServType59
 [OID] qosDiffServType60
 [OID] qosDiffServType61
 [OID] qosDiffServType62
 [OID] qosDiffServType63
 [OID] qosDiffServTypeGroup
 [OID] qosMode
 [OID] qosQ1p
 [OID] queuingMechanism
 [OID] radius
 [OID] radiusServerAddress
 [OID] radiusServerSharedSecret
 [OID] rstpStatus
 [OID] securityPortSecurity
 [OID] securityTrustedHost
 [OID] staticAutoLearningList
 [OID] staticDisableAutoLearn
 [OID] staticEntry
 [OID] staticMac
 [OID] staticPort
 [OID] staticStatus
 [OID] staticTable
 [OID] staticVlanID
 [OID] stpAdminPortPathCost
 [OID] stpBridgeForwardDelay
 [OID] stpBridgeHelloTime
 [OID] stpBridgeMaxAge
 [OID] stpDesignatedRoot
 [OID] stpForwardDelay
 [OID] stpGlobal
 [OID] stpHelloTime
 [OID] stpHoldTime
 [OID] stpMaxAge
 [OID] stpPort
 [OID] stpPortAdminPointToPoint
 [OID] stpPortDesignatedBridge
 [OID] stpPortDesignatedCost
 [OID] stpPortDesignatedPort
 [OID] stpPortDesignatedRoot
 [OID] stpPortEdge
 [OID] stpPortEnable
 [OID] stpPortEntry
 [OID] stpPortForwardTransitions
 [OID] stpPortOperEdgePort
 [OID] stpPortOperPointToPoint
 [OID] stpPortPathCost
 [OID] stpPortPriority
 [OID] stpPortProtocolMigration
 [OID] stpPortRestrictedRole
 [OID] stpPortRestrictedTCN
 [OID] stpPortState
 [OID] stpPortTable
 [OID] stpPriority
 [OID] stpProtocolSpecification
 [OID] stpRootCost
 [OID] stpRootPort
 [OID] stpTimeSinceTopologyChange
 [OID] stpTopChanges
 [OID] stpTxHoldCount
 [OID] stpVersion
 [OID] sysFirmwareVersion
 [OID] sysGateway
 [OID] sysGroupInterval
 [OID] sysHardwareVersion
 [OID] sysIpAddr
 [OID] sysIpAddrCfgMode
 [OID] sysIpSubnetMask
 [OID] sysJumboFrameEnable
 [OID] sysLBDCtrlEntry
 [OID] sysLBDCtrlIndex
 [OID] sysLBDCtrlTable
 [OID] sysLBDInterval
 [OID] sysLBDPortLoopStatus
 [OID] sysLBDPortStatus
 [OID] sysLBDRecoverTime
 [OID] sysLBDStateEnable
 [OID] sysLocationName
 [OID] sysLoginTimeoutInterval
 [OID] sysMirrorCtrlEgressMirroring
 [OID] sysMirrorCtrlIngressMirroring
 [OID] sysMirrorStatus
 [OID] sysMirrorTargetPort
 [OID] sysPortCtrlEntry
 [OID] sysPortCtrlFlowControl
 [OID] sysPortCtrlFlowControlOper
 [OID] sysPortCtrlIndex
 [OID] sysPortCtrlMDI
 [OID] sysPortCtrlOperStatus
 [OID] sysPortCtrlSpeed
 [OID] sysPortCtrlTable
 [OID] sysPortCtrlType
 [OID] sysPowerSavingEnable
 [OID] sysRestart
 [OID] sysSNTPDSTEndDay
 [OID] sysSNTPDSTEndHour
 [OID] sysSNTPDSTEndMin
 [OID] sysSNTPDSTEndMon
 [OID] sysSNTPDSTOffset
 [OID] sysSNTPDSTStartDay
 [OID] sysSNTPDSTStartHour
 [OID] sysSNTPDSTStartMin
 [OID] sysSNTPDSTStartMon
 [OID] sysSNTPDSTState
 [OID] sysSNTPFirstServer
 [OID] sysSNTPGMTMinutes
 [OID] sysSNTPPollInterval
 [OID] sysSNTPSecondServer
 [OID] sysSNTPState
 [OID] sysSNTPTimeSeconds
 [OID] sysSafeGuardEnable
 [OID] sysSave
 [OID] sysSwitchName
 [OID] sysSystemPassword
 [OID] sysTrapFiberPortEvent
 [OID] sysTrapFirmUpgradeEvent
 [OID] sysTrapIP
 [OID] sysTrapStateChangeEvent
 [OID] sysTrapStatus
 [OID] sysTrapSystemEvent
 [OID] sysTrapTwistedPortEvent
 [OID] syslogFacility
 [OID] syslogGeneralGroup
 [OID] syslogLogSrvAddr
 [OID] syslogLogging
 [OID] syslogSeverity
 [OID] syslogTimeStamp
 [OID] syslogUDPPort
 [OID] tftpCfgServerIpAddress
 [OID] tftpConfigFileName
 [OID] tftpConfigTftpOperation
 [OID] tftpConfigTftpOperationStatus
 [OID] tftpFwImageFileName
 [OID] tftpFwServerIpAddress
 [OID] tftpFwTftpOperation
 [OID] tftpFwTftpOperationStatus
 [OID] trustedHostEntry
 [OID] trustedHostIpAddr
 [OID] trustedHostIpMask
 [OID] trustedHostRowStatus
 [OID] trustedHostStatus
 [OID] trustedHostTable
 [OID] voiceVlanId
 [OID] voiceVlanMode
 [OID] voiceVlanPriority
 [OID] voiceVlanTimeout
 [OID] voicevlanOUI
 [OID] voicevlanOUIDescription
 [OID] voicevlanOUIEntry
 [OID] voicevlanOUIMask
 [OID] voicevlanOUIStatus
 [OID] voicevlanOUITable
 [OID] voicevlanOUITelephonyOUI
 [OID] voicevlanPortAutoDetection
 [OID] voicevlanPortControlEntry
 [OID] voicevlanPortControlIndex
 [OID] voicevlanPortControlTable
 [OID] voicevlanPortState
 [OID] voicevlanSystem
 [TRAP] bridgeError
 [TRAP] bridgeGeneral
 [TRAP] firmwareChecksumError
 [TRAP] firmwareIllegalFile
 [TRAP] firmwareTransferError
 [TRAP] firmwareUpgradeFailure
 [TRAP] firmwareUpgradeSuccess
 [TRAP] iivalidBpduRxd
 [TRAP] newPortRole
 [TRAP] protocolMigration
 [TRAP] stpNewRoot
 [TRAP] topologyChange

Connexió amb configuració per defecte

Aquest switch te com a IP i màscara per defecte:

10.90.90.90/8

i com a usuari administrador:

admin

Per a connectar-vos podeu utilitzar IP Aliasing:

$ sudo ifconfig eth0:1 10.0.0.15 netmask 255.0.0.0

Pas a pas de configuració

Índex del que cal configurar:

System > System Settings:

 • System Name
 • System Location


System > Password Access Control

 • Canviar la paraula de pas

Creació de VLAN's

Trunking

Es poden especificar fins a 8 ports

Vegeu també Link Aggregation.


DHCP Screening

TODO: Captura de pantalla

Vegeu també DHCP Screening

Spanning Tree Protocol

Per fer aquesta pràctica, utilitzem 3 switchos.

Canviem la IP del dispositiu. (Sistema --> Parámetros del sistema). Hem posat la 10.90.90.96, la 10.90.90.95 i la 10.90.90.97.

Connectem els switchos de la manera següent:

 • PC1 --> SW1 Port1
 • PC2 --> SW2 Port1
 • PC3 --> SW3 Port1
 • SW1 Port21 --> SW2 Port17
 • SW1 Port23 --> SW3 Port17
 • SW2 Port23 --> SW3 Port19
 • SW2 Port15 --> SW1 Port13

Aquesta configuració hauria de provocar alguns bucles. Per tal d'evitar-ho, utilitzem els Spanning Tree Protocol (SPT), que és un protocol que comunica tots els switchos i evita els bucles blocant alguns dels ports. Hem d'anar en els switchos a l'apartat Configuración --> Árbol de expansión --> Parámetros globales de STP. En aquest apartat, activem el RSTP.

Rstpjoel1.png

Amb l'RSTP activat, evitem els bucles. Aquí podem comprovar què fa aquest protocol en els ports.

Rstpjoel2.png

En aquest cas, tenim la configuració anteriorment esmentada, i podem veure que el switch ha blocat els ports 23 i 21 del switch 1, ja que si enviés paquets per aquests ports, hi hauria conflictes i causaria el bucle.

Anem al Switch History Log per veure com ens surt el port17 que s'ha canviat després de que fes el bucle.

Switchos3.png

Jumbo Frames

Activarjumboframesdgs.png


Torubleshooting. Resol·lució de problemes

No es pot accedir al dispositiu ni per HTTP ni per Telnet, si es poden fer pings i SNMP

En el meu cas he detectat que això passa al monitoritzar el dispositiu amb Dude. Els ports apareixen filtered:

$ sudo nmap -p 80 10.90.126.134
[sudo] password for sergi: 

Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2013-03-09 07:46 CET
Nmap scan report for switchidata01.ebretic.com (10.90.126.134)
Host is up (0.016s latency).
PORT  STATE  SERVICE
80/tcp filtered http

En canvi es pot fer pings als dispositius i SNMP. Precisament per SNMP s'identifica el problema:

$ snmpwalk -Os -c public -v 2c 10.90.126.134 . | grep tcpConnState
tcpConnState.0.0.0.0.23.0.0.0.0.0 = INTEGER: listen(2)
tcpConnState.0.0.0.0.80.0.0.0.0.0 = INTEGER: listen(2)
tcpConnState.10.251.0.10.23.10.140.128.23.33017 = INTEGER: closeWait(8)
tcpConnState.10.251.0.10.23.10.140.128.23.33640 = INTEGER: closeWait(8)
tcpConnState.10.251.0.10.23.10.140.128.23.33806 = INTEGER: closeWait(8)
tcpConnState.10.251.0.10.23.10.140.128.23.33827 = INTEGER: closeWait(8)
tcpConnState.10.251.0.10.23.10.140.128.23.34148 = INTEGER: finWait2(7)
tcpConnState.10.251.0.10.23.10.140.128.23.34245 = INTEGER: closeWait(8)
tcpConnState.10.251.0.10.23.10.140.128.23.34246 = INTEGER: closeWait(8)
tcpConnState.10.251.0.10.23.10.140.128.23.34303 = INTEGER: closeWait(8)
tcpConnState.10.251.0.10.23.10.140.128.23.34552 = INTEGER: closeWait(8)
tcpConnState.10.251.0.10.23.10.140.128.23.34741 = INTEGER: closeWait(8)
tcpConnState.10.251.0.10.23.10.140.128.23.34744 = INTEGER: closeWait(8)
tcpConnState.10.251.0.10.23.10.140.128.23.34751 = INTEGER: closeWait(8)
tcpConnState.10.251.0.10.23.10.140.128.23.35298 = INTEGER: closeWait(8)
tcpConnState.10.251.0.10.23.10.140.128.23.35311 = INTEGER: closeWait(8)

Hui ha un munt de peticions provinents de 10.140.128.23 que en el nostre cas és un servidor Dude.

Vegeu també

Enllaços externs

http://www.ciudadwireless.com/dlink_dgs-1210-24_24-port_10-100-1000mbps_gigabit_smart_switch_including_combo_1000baset-sfp-p-3819.html