IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

   pig.py eth0

I si volem alliberar les IPs dels clients ja connectats:

   pig.py --neighbors-scan-arp -r -g eth0