IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

El dBm és una unitat de mesura utilitzada principalment en telecomunicacions per expressar la potència absoluta mitjançant una relació logarítmica.

El dBm és el nivell de potència en decibelios en relació a un nivell de referencia de 1 mW.

El valor en dBm és una valor de potència que és calcula amb:

<math> \text{dBm} = 10\times \log \frac{P}{1 \text{mW}}</math>

El nivell de referència és la potència 1mW.

Per exemple, les antenes de 2,4Ghz WIFI per llei han de limitar la seva potència a 100mW que equival a 20dBm.

L'avantatge d'aquestes unitats logarítmiques és que redueixen a simples restes i sumes els càlculs de potències quan s'utilitzen guanys i atenuacions.

RadiosFrequenciesPOtenciesguifinet.png

Càlculs de potències

Vegeu també

Enllaços externs