IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Linux Professional Institute Certificate. LPIC-1

Lpic1 large.gif
Certificat LPIC-1
Examen: 102 (torneu a la resta de temes)
Fitxers: LPI106.3.pdf (LPI106.3.odp),
Objectius: http://www.lpi.org/eng/certification/the_lpic_program/lpic_1/exam_102_detailed_objectives
Dipòsit SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/lpi/Materials/Examen_102/106.3
Usuari: anonymous
Paraula de pas: qualsevol paraula de pas

Objectius del tema

106.3. Accessibilitat
Objective.jpg
 • Objectiu: Demostrar coneixements i tenir consciència de les tecnologies d'accessibilitat.
 • Pes: 1
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 106.3. Accessibilitat

Plantilla per prendre apunts

Configuració del teclat

Navegar només amb el teclat

Les tecles essencials són

 • Alt+F1: Mostra el menú d'aplicacions de Gnome. Amb les tecles fletxa del teclat us poden moure pel menú (Ctrl+Esc a sistemes Windows o Solaris)
 • Alt+F2 : Mostra el diàleg d'execució d'ordres. També es pot utilitzar gnome-do. A altres sistemes es fa amb la tecla Meta (símbol del sistema operatiu)+R
 • Tab i Shift+Tab: Canvia el focus entre els elements de control d'una aplicació. El tabulador mou el focus en un cicle cap endavant i amb la tecla shift es pot navegar en un cicle endarrere.
 • Ctrl+Tab i Shift+Ctrl+Tab: s'utilitzen com alternativa al tabulador i al shift+tab quan aquestes tecles tenen un ús concret al control que té el focus.
 • Alt+Tab i Shift+Alt+Tab: Commuten entre les aplicacions/finestres que s'estan executant.
 • Enter: Activa l'element que té el focus. Per exemple en un enllaç de navegador, obriria la pàgina a la que apunta l'enllaç.
 • Ctrl+f: permet cercar un text però també es pot utilitzar per navegar ràpidament fins a un element i un cop seleccionat activar-lo amb Enter.
 • F7: A eines com Firefox o altres activa la navegació intercalada. Mostra un cursos a la pàgina web que permet seleccionar text amb el teclat sense necessitat del ratolí.
 • esc: tanca la finestra o element actiu.
 • Alt+F4: Tanca una aplicació.
 • Shift+F10: mostra el menú contextual (normalment accessible amb el botó dret) de l'element actiu.

Navegació per l'escriptori:

 • Ctrl+Alt+D: mostra l'escriptori (amaga totes les finestres). Es poden restaurar les finestres tornant a prémer la combinació de tecles. Altres sistemes Meta-D ( Microsoft Windows).
 • Ctrl+Alt+Tab: Mostra les finestres existents
 • Fletxes: Permeten navegar entre els elements de l'escriptori
 • Es pot anar directament a un element escrivint les primeres lletres de l'element
 • F2: Canviar el nom de l'element
 • Ctrl+F10: Mostra el menú de l'escriptori

Recursos:

Opcions d'accesibilitat

L'eina que s'encarrega de la configuració del teclat i de les qüestions d'accessibilitat és AccessX ([1]). AccesX està integrat a escriptoris com Gnome o KDE.

A Gnome ho trobareu al menú:

Sistema > Preferències > Teclat

Pestanya general -> Tecles de repetició

 • Retard: Quan temps es tarda en repetir una tecla. Si el temps es molt petit pot ser massa sensible i si és massa alt pot ser poc usable.
 • Velocitat: Si la velocitat és massa alta pot ser massa sensible i poc controlable per persones amb problemes. En canvi si és massa lent pot ser poc usable.

Pestanya Accessibilitat -> Tecles enganxoses:

 • Simula pulsacions de tecles simultànies: Evita haver de prémer dos tecles al mateix temps, per exemple es pot fer la operació guardar (Ctrl+S) prement primer la tecla Ctrl i després la tecla S.

Altres opcions

 • Tecles lentes: accepta només tecles premudes durant un temps mínim.
 • Tecles de salt: ignora les duplicacions de la mateixa tecla que s'han fet molt seguides

Traduccions de l'anglès al català:

Anglès català
Bounce Keys Tecles de salt/reboot
Slow keys Tecles lentes
Sticky bits Tecles enganxoses

Recursos:

Tecles Slow/Bounce/Toggle Keys

Tecles de ratolí (Mouse Keys)

Al menú:

Sistema > Preferències > Teclat

Permet controlar el punter amb el teclat. Les tecles que heu d'utilitzar són les fletxes del teclat numèric.

Configuració gràfica

 • Alt contrast i temes d'escriptori d'impressió gran (High Contrast/Large Print Desktop Themes)

Alt contrast

Al menú:

Sistema > Preferències > Aparença

A la pestanya tema podeu escollir el tema:

Contrast Alt Invertit

També podeu escollir el tema:

Contrast Alt Invertit amb impressió gran

I si feu clic a:

Aplica el tipus de lletra

S'aplicarà el tipus de lletra suggerida (més gran). El resultat és una pantalla similar a:

TemaAltContrastImpressioGran.png

Gestures

Linux AccessX

AccessX és una eina gràfica que permet a les persones amb mobilitat reduïda configurar-se a mida segons les seves necessitats el ratolí, el teclat i la pantalla.

Recursos:

Ubuntu. Gnome

Activar l'accessibilitat

Es pot fer per línia d'ordres amb gconftool-2

gconftool-2 --set "/desktop/gnome/interface/accessibility" --type boolean "True"

Cal tornar a sortir de la sessió gràfica i tornar a entrar.

També ho podeu activar al menú:

Sistema > Preferències > Tecnologies assistives
TecnologiesAssistivesGnome.png

Seleccioneu "Habilita les tecnologies assistives" i feu clic a tanca i surt.

Configuració de l'accessibilitat

Al menú:

Sistema > Preferències > Tecnologies assistives
TecnologiesAssistivesGnome.png

També podeu executar l'eina per línia d'ordres:

$ gnome-at-properties

Aplicació proporcionada pel paquet gnome-control-center. Aquí l'opció més important és el quadre de selecció (checkbox) que us permet activar les tecnologies assistives.

Aquí podeu escollir quines són les vostres aplicacions preferides d'accessibilitat, fent clic a:

Això executa l'aplicació:

$ gnome-default-applications-properties

concretament mostra la pestanya:

TecnologiesAssistivesGnome1.png

Vegem alguns exemples del que permeten les tecnologies assistives:

Ratolí:

 • Mantenint el clic del botó esquerre durant una estona (veureu com el cursos es va omplint!) aleshores apareix el menú contextual que apareix al prèmer el botó dret

Configurar GDM

$ gdmsetup

I feu clic a desbloca per tal que us pregunti la paraula de pas o execute l'aplicació directament com a root:

$ gksu gdmsetup

Des de línia d'ordres

$ sudo joe /etc/X11/gdm/custom.conf

Busqueu la línia:

#AddGtkModules=false

i descomenteu-la:

AddGtkModules=true

Busque la línia:

#GtkModulesList=gail:atk-bridge:dwellmouselistener:keymouselistener

I descomenteu-la. Per activar unes eines o altres:

Un cop fets els canvis executeu:

$ sudo gdm-restart

Per assegurar-se que va l'audio amb GDM cal afegir al grup l'usuari gmd:

$ sudo usermod -a -G audio gdm

Aplicacions

Lectors de pantalla

Pantalla braille

Amplificadors de pantalla

Gnome-mag/magnifier

$ sudo apt-get install gnome-mag

Els fitxers instal·lats són:

$ dpkg -L gnome-mag | grep bin
/usr/bin
/usr/bin/magnifier

ÉS l'eina per defecte que utilitza Orca com a ampliador de pantalla.

Teclats en pantalla

Orca

Orca és una de les eines lliures més utilitzades en accessibilitat

Orca és una eina lliure i Open Source que permet llegir la pantalla utilitzant combinacions d'eines d'speech, braille i magnificadors.

El nom té el seu origen en el fet que la majoria d'aplicacions d'accessibilitat estan relacionades amb animals marins (o amb noms famosos d'animals famosos). Una de les primeres aplicacions per a DOS va ser flipper (nom del dofí d'una pel·licula), així mateix l'aplicació privativa més coneguda és JAWS (nom original en anglès de la pel·licula "Tiburon")

Per instal·lar Orca cal executar:

$ sudo apt-get install gnome-orca
Aplicacions > Accés Universal

Orca no és només una aplicació sinó que és un conjunt d'aplicacions:

Fitxers binaris:

$ dpkg -L gnome-orca | grep bin
/usr/share/pyshared/orca/keybindings.py
/usr/bin
/usr/bin/orca

Orca depèn d'altres paquets/aplicacions:

 • gnome-mag: Magnificador de pantalla.
 • python: és el llenguatge de programació utilitzar per programar Orca.

Orca proporciona dos modes de treball:

TODO
 • El mode seguiment dels focus (per defecte a Orca), basat en la navegació per teclat sense necessitat del ratolí. Mientras utilizamos dichas teclas, (vistas ya en la entrega anterior), para movernos por los diversos elementos del sistema y de los programas, Orca nos irá mostrando cada una de las zonas por las que se vaya desplazando el enfoque a través de la voz sintética, del braille y de la magnificación según los hayamos activado, o también con una combinación de dos de ellos o de todos en conjunción.
 • El mode de revisió de pantalla ens proporciona capacitat per navegar per tota la finestra sense importar a on es situí el focus. El modo de revisión de pantalla nos proporcionará la capacidad para navegar por toda la ventana sin Importar dónde se sitúe el foco, lo que nos capacita a poder explorar toda el área de trabajo e interactuar con cada uno de los elementos que la conformen.

Podeu trobar un manual a:

Configuració

Teniu dos opcions per configurar Orca, utilitzar un assistent en mode text:

$ orca --text-setup

O executar:

$ orca --setup

Combinacions de tecles

Les trobareu a la pestanya Vinculacions de tecla de la configuració d'Orca. Les més destacades són:

 • Tecla Orca: és la tecla que s'utilitza com a base per a Orca. Normalment és la tecla Insert a ordinadors de sobretaula i Bloq Mayús per a equips portàtils.
 • Orca+Espai: Configuració de l'orca.

GOK

Gnome On-screen Keyboard (GOK) que permet controlar un ordinador només amb el ratolí o amb una pantalla touchpad.

NOTA: Es a dir permet utilitzar un ordinador sense necessitat de teclat

Per instal·lar-lo:

$ sudo apt-get install gok

Esl executables instal·lats són:

$ dpkg -L gok | grep bin
/usr/bin/gok
/usr/bin/create-branching-keyboard

Per utilitzar gok:

$ gok

Us mostrarà un missatge conforme s'activen les tecles enganxoses. Ara ja disposareu d'un teclat en pantalla.

emacspeak

Emacspeak és un lector de pantalla per a emacs.

Instal·lació:

$ sudo apt-get install emacspeak


Recursos

Fitxers

/etc/gdm/modules/AccessKeyMouseEvents

No està disponible a Ubuntu 9.10. Defineix les dreceres de teclat. Per exemple:

<Control>s 1 1000 10000 /usr/bin/orca -n -d main-window

<Control>m 1 1000 10000 /usr/bin/orca -n -d main-window -e magnifier

Vegeu també

Enllaços externs