IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

#!/bin/sh
#makedvd.sh
IN=$1
SUB=$2
OUT=$3
OOUT="mencoder -sub-bg-alpha 225 -oac lavc -ovc lavc -of mpeg -mpegopts format=dvd -ofps 30000/1001 -vf expand=624:468:0:58,scale=720:480,harddup -lavcopts vcodec=mpeg2video:vmax_b_frames=2:vrc_maxrate=4498:vrc_buf_size=1835:vbitrate=3500:keyint=18:acodec=ac3:abitrate=224:aspect=4/3 -o $OUT $IN -subfont-autoscale 3 -subfont-osd-scale 6 -subfont-text-scale 2.5 -subalign 1 -subpos 85 -spuaa 4 -sub $SUB"
$OOUT
$ makedvd.sh IntoTheWild.avi IntoTheWild.srt intoTheWild.mpeg

qdvdauthor

$ sudo apt-get install qdvdauthor


Recursos