IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

Eina web amb informes gràfics de Testing Coverage

Exemple amb Travis

Doneu-vos d'alta a la web

https://coveralls.io

Amb el vostre compte de Github

Cal afegir a composer:

"require-dev": {
    "satooshi/php-coveralls": "dev-master"
}

és a dir:

$ composer require  satooshi/php-coveralls 

I al fitxer .travis.yml:

language: php

php:
 - 5.3
 - 5.4
 - 5.5

before_script:
 - wget http://getcomposer.org/composer.phar
 - php composer.phar install --dev --no-interaction

script:
 - mkdir -p build/logs
 - phpunit --coverage-clover build/logs/clover.xml

after_script:
 - php vendor/bin/coveralls -v

Recursos:

Vegeu també

Enllaços externs