IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Configuració

Permet configurar el teclat en sistemes Ubuntu:

$ sudo dpkg-reconfigure console-setup

IMPORTANT: A partir de la versió Natty (11.04) d'Ubuntu, cal utilitzar el paquet keyboard-configuration

keyboard-configuration

A partir de la versió d'Ubuntu 11.04 Natty a console-setup no hi ha la part de configuració de teclat (console-setup continua existint però per a la resta de la feina...)

$ sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration

Preseeding

# debconf-get-selections | grep keyboard-configuration
keyboard-configuration keyboard-configuration/modelcode    string pc105
keyboard-configuration keyboard-configuration/unsupported_config_options    boolean true
keyboard-configuration keyboard-configuration/unsupported_config_layout    boolean true
keyboard-configuration keyboard-configuration/toggle  select No toggling
keyboard-configuration keyboard-configuration/compose select No compose key
keyboard-configuration keyboard-configuration/layout  select Català
keyboard-configuration keyboard-configuration/variant select English (US)
keyboard-configuration keyboard-configuration/switch  select No temporary switch
keyboard-configuration keyboard-configuration/unsupported_options   boolean true
keyboard-configuration console-setup/detect  detect-keyboard 
keyboard-configuration console-setup/detected note
keyboard-configuration keyboard-configuration/altgr  select The default for the keyboard layout
keyboard-configuration keyboard-configuration/ctrl_alt_bksp  boolean false
keyboard-configuration keyboard-configuration/unsupported_layout    boolean true
keyboard-configuration keyboard-configuration/variantcode   string 
keyboard-configuration keyboard-configuration/model  select PC genèric de 105 tecles (intl)
keyboard-configuration console-setup/ask_detect    boolean false
keyboard-configuration keyboard-configuration/layoutcode    string ad
keyboard-configuration keyboard-configuration/store_defaults_in_debconf_db   boolean true
keyboard-configuration keyboard-configuration/optionscode   string

Vegeu també

Enllaços externs