IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Configuració del servidor X

El servidor X d'Ubuntu és Xorg i es pot configurar amb independència de l'entorn d'escriptori (ja sigui Gnome o KDE) amb la següent comanda:

$ sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg

Aquesta comanda inicia un wizard (assistent), amb el qual configurarem pas a pas l'entorn gràfic (ratolí, pantalla, targeta gràfica i monitor). Podeu consultar els passos a seguir durant l'assistent a l'article Configurar el paquet Debian xserver-xorg.

Una opció alternativa al línia de comandes és utilitzar Synaptic. Amb el botó Cerca:

BotoCercaSynaptic.png

Busqueu el paquet xserver-xorg:

CercaSynaptic1.png

Un cop l'hàgiu trobat el seleccioneu, i des de el menú Paquet del Synaptic seleccioneu l'opció Configura:

CercaSynaptic2.png

CercaSynaptic3.png

Un cop acabem amb l'assistent, els nostres paràmetres s'emmagatzemaran al fitxer [[Configuració_X-Windows#Fitxer_xorg.conf/etc/X11/xorg.conf].

No cal patir per si ens equivoquem al configurar, ja que el propi assistent s'encarrega de mantenir còpies de seguretat dels antics fitxers. Si executem:

ls -la /etc/X11/
total 104
.........
-rw-r--r--  1 root root 4229 2006-11-07 19:53 xorg.conf
-rw-r--r--  1 root root 4229 2006-11-07 19:53 xorg.conf.20061107195318
.......

Veurem que tenim diferents copies del fitxer xorg.conf. Totes les les copies comencen per xorg.conf. seguides d'una data. Per exemple:

xorg.conf.20061107195318

Que correspon a una còpia realitzada l'any 2006, el dia 07 del mes 11 a les 19:53 i 18 segons.

Dispositius d'entrada

Teclat

El paquet que ens aporta el controladors del teclat és:

$ sudo apt-cache search xserver-xorg-input | grep keyboard
xserver-xorg-input-kbd - X.Org X server -- keyboard input driver

El més normal és ja tenir instal·lat aquest paquet.

Per tal de saber com heu de configurar el teclat podeu consultar la secció inputDevice de l'article sobre el fitxer [[xorg.conf o la secció Configuració del teclat de l'article Configurar el paquet Debian xserver-xorg.

Ratolí

El paquet que ens aporta el controladors del teclat és:

$ sudo apt-cache search xserver-xorg-input | grep mouse xserver-xorg-input-mouse - X.Org X server -- mouse input driver ..............

El més normal és ja tenir instal·lat aquest paquet.

Per tal se saber com heu de configurar el tecalt podeu consultar la secció inputDevice de l'article sobre el fitxer xorg.conf o la secció Configuració del ratolí de l'article Configurar el paquet Debian xserver-xorg.

Altres dispositius

Si tenim altres dispositius d'entrada (Pantalles tàctils, tauletes digitalitzadores, etc) podem buscar els controladors amb la següent comanda:

$ sudo apt-cache search xserver-xorg-input
xserver-xorg-input-elographics - X.Org X server -- ELOGraphics input driver
xserver-xorg-input-evdev - X.Org X server -- evdev input driver
xserver-xorg-input-kbd - X.Org X server -- keyboard input driver
xserver-xorg-input-mouse - X.Org X server -- mouse input driver
xserver-xorg-input-synaptics - Synaptics TouchPad driver for X.Org server
xserver-xorg-input-wacom - X.Org X server -- Wacom input driver
xserver-xorg-input-acecad - X.Org X server -- AceCad input driver
xserver-xorg-input-aiptek - X.Org X server -- Aiptek input driver
xserver-xorg-input-calcomp - X.Org X server -- Calcomp input driver
xserver-xorg-input-citron - X.Org X server -- Citron input driver
xserver-xorg-input-digitaledge - X.Org X server -- DigitalEdge input driver
xserver-xorg-input-dmc - X.Org X server -- DMC input driver
xserver-xorg-input-dynapro - X.Org X server -- Dynapro input driver 
xserver-xorg-input-elo2300 - X.Org X server -- ELO2300 input driver
xserver-xorg-input-fpit - X.Org X server -- FPIT input driver
xserver-xorg-input-hyperpen - X.Org X server -- HyperPen input driver
xserver-xorg-input-jamstudio - X.Org X server -- JamStudio input driver
xserver-xorg-input-joystick - X.Org X server -- joystick input driver
xserver-xorg-input-magellan - X.Org X server -- Magellan input driver
xserver-xorg-input-magictouch - X.Org X server -- MagicTouch input driver
xserver-xorg-input-microtouch - X.Org X server -- MicroTouch input driver
xserver-xorg-input-mutouch - X.Org X server -- muTouch input driver
xserver-xorg-input-palmax - X.Org X server -- Palmax input driver
xserver-xorg-input-penmount - X.Org X server -- Penmount input driver
xserver-xorg-input-spaceorb - X.Org X server -- SpaceOrb input driver
xserver-xorg-input-summa - X.Org X server -- Summa input driver
xserver-xorg-input-tek4957 - X.Org X server -- Tek4957 input driver
xserver-xorg-input-ur98 - X.Org X server -- UR98 input driver
xserver-xorg-input-vmmouse - X.Org X server -- vmmouse input driver
xserver-xorg-input-void - X.Org X server -- void input driver
xserver-xorg-input-all - the X.Org X server -- input driver metapackage 

Com podeu veure, els noms dels paquets que instal·len els drivers d'entrada comencen tots per:

xserver-xorg-input

Targetes gràfiques

Els següents fabricants de targetes de vídeo actualment tenen gairabé el 100% de quota de mercat de targetes gràfiques:

 • Intel
 • ATI
 • Matrox
 • Kyro
 • Nvidia

Podeu consultar la wiki d'Ubuntu per conèixer el suport de targetes gràfiques... També podeu consultar la secció Instal·lació de drivers per veure altres models.

Recursos:


Detectar quin tipus de targeta tenim

Podem executar la comanda:

$ lspci

i buscar una línia on aparegui VGA o algun altre identificador de targeta gràfica. Podem per exemple executar:

$ lspci | grep VGA

Podem identificar el constructor:

 • ATI: Amb lscpi veiem quelcom semblant a RADEON aleshores tenim una targeta RADEON d'ATI (o un clònic)
 • Nvidia: Amb lscpi veiem quelcom semblant a NVIDIA aleshores tenim una targeta NVIDIA (o un clònic). També és possible que la targeta comenci per "4","FX", or "6" o que simplement trobis algun pantalla amb el logo de Nvidia.
 • Matrox: Amb lscpi veiem quelcom semblant a "MGA XXX" aleshores tenim una targeta Matrox (o un clònic). Ho potser veiem alguna pantalla amb el logo de Matrox.


Entorn gràfic. Gestor de dispositius

També podem conèixer la marca de la nostra targeta gràfica amb l'aplicació Gestor de Dispositus:

GestorDispositius.png

GestorDispositius1.png

GestorDispositius2.png

Controladors (drivers) lliures

Són els que intenta instal·lar per defecte Ubuntu. Els controladors lliures els trobarem a les seccions main o universe. Per fabricants, els noms dels mòduls són:

 • ATI: ati o radeon.
 • Nvidia: nv
 • Matrox: mga
 • Intel: i128,i740, i810 i intel

Normalment els controladors lliures funcionen per tal de treballar amb aplicacions 2D o treball amb 3D limitat. Algunes targetes fins i tot poden funcionar completament bé amb 3D i els controladors lliures (com per exemple la ATI Radeon 9200 PRO).

Consulteu la secció Instal·lació de drivers per veure els noms dels paquets que corresponen a cada fabricant.

Podeu consultar la Taula drivers lliures i binaris.

Podeu consultar la secció Device de l'article xorg.conf per tal de conèixer com s'utilitzen aquests controladors al fitxer de configuració de les X.

Controladors (drivers) binaris

Per algunes targetes gràfiques, pot ser necessari utilitzar controladors no lliures proporcionats pels fabricants de tarjetes. Els controladors són gratuïts, però no es disposa del codi font i per tant els desenvolupadors d'Ubuntu no poden corregir errors ni donar suport en el cas que hi hagin errors (el màxim que es pot fer es reportar aquests errors als fabricants).

La majoria de targetes funcionen correctament amb controladors lliures per treballar amb 2D. Hi ha casos però, com el suport per a 3D o el suport de sortides de TV, on és necessari instal·lar els controladors binaris.

La wiki d'Ubuntu disposa d'uns HOWTOS per tal d'explicar com configurar els controladors binaris de les targetes de cadascun dels fabricants més importants:

Recursos:

Instal·lació de controladors

Instal·lar un controlador per a la targeta gràfica en Debian representa instal·lar el paquet Debian corresponent. Per fer la instal·lació podem utilitzar eines gràfiques com Synaptic o eines de consola com apt.

Els paquets que instal·len els controladors lliures per al servidor X xorg s'anomenen:

xserver-xorg-xxx

On xxx és el nom del controlador a instal·lar. La següent comanda ens mostra tots els paquets:

$ sudo apt-cache search xserver-xorg-video
xserver-xorg-video-apm - X.Org X server -- APM display driver
xserver-xorg-video-ark - X.Org X server -- ark display driver
xserver-xorg-video-ati - X.Org X server -- ATI display driver
xserver-xorg-video-chips - X.Org X server -- Chips display driver
xserver-xorg-video-cirrus - X.Org X server -- Cirrus display driver
xserver-xorg-video-cyrix - X.Org X server -- Cyrix display driver
xserver-xorg-video-dummy - X.Org X server -- dummy display driver
xserver-xorg-video-fbdev - X.Org X server -- fbdev display driver
xserver-xorg-video-glint - X.Org X server -- Glint display driver
xserver-xorg-video-i128 - X.Org X server -- i128 display driver
xserver-xorg-video-i740 - X.Org X server -- i740 display driver
xserver-xorg-video-i810 - X.Org X server -- Intel i8xx, i9xx display driver
xserver-xorg-video-imstt - X.Org X server -- IMSTT display driver 
xserver-xorg-video-mga - X.Org X server -- MGA display driver
xserver-xorg-video-neomagic - X.Org X server -- Neomagic display driver
xserver-xorg-video-newport - X.Org X server -- Newport display driver
xserver-xorg-video-nsc - X.Org X server -- NSC display driver
xserver-xorg-video-nv - X.Org X server -- NV display driver
xserver-xorg-video-rendition - X.Org X server -- Rendition display driver
xserver-xorg-video-s3 - X.Org X server -- legacy S3 display driver
xserver-xorg-video-s3virge - X.Org X server -- S3 ViRGE display driver
xserver-xorg-video-savage - X.Org X server -- Savage display driver
xserver-xorg-video-siliconmotion - X.Org X server -- SiliconMotion display driver
xserver-xorg-video-sis - X.Org X server -- SiS display driver
xserver-xorg-video-sisusb - X.Org X server -- SiS USB display driver
xserver-xorg-video-tdfx - X.Org X server -- tdfx display driver
xserver-xorg-video-tga - X.Org X server -- TGA display driver
xserver-xorg-video-trident - X.Org X server -- Trident display driver
xserver-xorg-video-tseng - X.Org X server -- Tseng display driver
xserver-xorg-video-v4l - X.Org X server -- Video 4 Linux display driver
xserver-xorg-video-vesa - X.Org X server -- VESA display driver
xserver-xorg-video-vga - X.Org X server -- VGA display driver
xserver-xorg-video-via - X.Org X server -- VIA display driver
xserver-xorg-video-vmware - X.Org X server -- VMware display driver
xserver-xorg-video-voodoo - X.Org X server -- Voodoo display driver
xserver-xorg-video-amd - X.Org X server -- AMD display driver
xserver-xorg-video-intel - X.Org X server -- Intel i8xx, i9xx display driver
xserver-xorg-video-unichrome - X.Org X server -- VIA display driver
xserver-xorg-video-all - the X.Org X server -- output driver metapackage
nvidia-glx - NVIDIA binary XFree86 4.x/X.Org driver
xorg-driver-fglrx - Video driver for ATI graphics accelerators
nvidia-glx-legacy - NVIDIA binary XFree86 4.x/X.Org 'legacy' driver 

Els últims tres controladors són els controladors no lliures per a targetes Nvidia (nvidia-glx i nvidia-glx-legacy), per ATI (xorg-driver-fglrx). Amb Synaptic, podem comprovar quins són els paquets lliures i els no lliures segons la secció a la que pertanyen:

DriversXserver.png

DriversXserver1.png

DriversXserver2.png

Intel

El controladors lliures de Intel són els proporcionats pels paquets:

 • xserver-xorg-video-i128
 • xserver-xorg-video-i740
 • xserver-xorg-video-i810
 • xserver-xorg-video-intel

Sembla ser que no hi ha controladors binaris proporcionats pel fabricant.

Matrox

Hi ha suport per a les targetes Matrox Parhelia-based (P650, P750 i Parhelia-512).

Podem detectar que tenim unta targeta Matrox o bé per què apareix el logo de Matrox o si a l'executar:

$ lspci | grep -i matrox 

Ens apareix una targeta "MGA XXX" on XXX pot ser G650, G750 o Parhelia.

El controlador lliure de Matrox és el proporcionat pel paquet:

xserver-xorg-video-mga

Recursos:

ATI

El primer que cal fer quan es té (o si es vol comprar) una targeta ATI és consultar si els controladors lliures tenen suport per a 3D. Podeu consultar una llista a la web RadeonDriver de la wiki d'Ubuntu.

Si us adoneu que teniu una gràfica suportada pels controladors lliures i ja heu instal·lat el controlador fglrx podeu seguir els passos de la següent pàgina per tornar a ser lliures ;-).

Recursos:

Provant el controlador

Hi ha una aplicació que serveis per provar les característiques 3D de les targetes ATI:

$glxinfo

Si executem:

$ glxinfo | grep vendor

Hauria de tornar quelcom semblant a SGI. Això indica que el controlador lliure esta instal·lat correctament. Per comprovar si teniu suport 3D executeu;

$ glxinfo | grep "direct rendering"

Si obteniu el missatge direct rendering: yes el 3D funciona correctament. Si obteniu no haureu d'instal·lar el controladro binari no lliure fglrx.

Quan necessitem el controlador binari no lliure fglrx

 • Quan no tenim suport 3D per a la nostra targeta i volem utilitzar 3D o refrescos superiors als 60Hz. Veieu la secció Provant el controlador.
 • Quan sabem que la nostra targeta no esta suportada pels controladors lliures. Podeu mirar-ho aquí.
 • Tenim una sortida TV-OUT i la volem utilitzar.

Podeu obtenir més informació sobre targetes gràfiques suportades a Xorg 7.0 Release Notes aquí.

Instal·lar fglrx

Seguiu les passes de la wiki d'Ubuntu:

NVIDIA

Primer de tot podeu consultar la pàgina HardwareSupportComponentsVideoCardsNvidia de la wiki d'Ubuntu per conèixer si teniu suport per a la vostra targeta.

Consulteu primer com afegir repositoris a la secció Com afegir repositoris a Ubuntu de l'article Repositoris_Ubuntu d'aquesta wiki.

Els paquets a instal·lar depenen de la versió d'Ubuntu i de la targeta nvidia que teniu. El primer es saber si la vostra targeta és Legacy o no. En el cas de ser legacy, el paquet a instal·lar és:

$ sudo apt-get install nvidia-glx-legacy

Si no hem d'instal·lar (cas més normal):

$ sudo apt-get install nvidia-glx

A la versió dapper d'Ubuntu (6.04) també cal instal·lar el paquet:

$ sudo apt-get install nvidia-xconfig

NOTA: A versions posteriors d'Ubuntu les eines proporcionades pel paquet nvidia-xconfig ja venen directament amb el paquet nvidia-glx. Atenció ja que si instal·lem nvidia-xconfig a posteriori de nvidia-glx ens eliminarà el paquet nvidia-glx. Conclusió: No cal instal·lar nvidia-xconfig a versions posteriors a Dapper.

Ara cal canviar la configuració de les X. 3 formes:

Editem el fitxer /etc/X11/xorg.conf:

$ sudo gedit /etc/X11/xorg.conf

I reemplacem el modul "nv" per "nvidia". Podeu consultar l'article sobre el fitxer xorg.conf per tal d'obtenir més informació sobre aquest fitxer.

o executem

$ dpkg-reconfigure xserver-xorg 

i quan ens pregunti pel controlador li diem que volem utilitzar nvidia en comptes de nv. Podeu consultar l'article Configurar el paquet Debian xserver-xorg per obtenir més informació sobre l'assistent de configuració de les X.

La tercera forma, i la que personalment recomano és executar:

$ sudo nvidia-xconfig --add-argb-glx-visuals

Ara cal reiniciar les X.

Podeu consultar la secció Provant el driver per comprovar que l'acceleració 3D funciona correctament.

Recursos:

Monitors

CRTS i TFTs

Les pantalles TFT i les pantalles CRT funcionen diferent. Les TFT no utilitzen les freqüencies de pantalla i estan preparades per treballar a una resolució fixa.

Fitxer xorg.conf

Comandes

xrandr

Mostra les resolucions :

$ xrandr 
SZ:  Pixels     Physical    Refresh
*0  1280 x 1024  ( 382mm x 302mm ) *60 
1  1024 x 768  ( 382mm x 302mm )  75  70  60 
2  832 x 624  ( 382mm x 302mm )  75 
3  800 x 600  ( 382mm x 302mm )  75  72  60 
4  640 x 480  ( 382mm x 302mm )  75  73  60 
5  1280 x 960  ( 382mm x 302mm )  60 
6  1280 x 800  ( 382mm x 302mm )  60 
7  1280 x 768  ( 382mm x 302mm )  60 
8  416 x 312  ( 382mm x 302mm )  75 
9  400 x 300  ( 382mm x 302mm )  75  72  60 
Current rotation - normal
Current reflection - none
Rotations possible - normal 
Reflections possible - none

I permet canvair-les amb:

$ xrandr -s 3 

Podeu obtenir més informació sobre aquest fitxer a l'article Xorg.conf d'aquesta wiki.

MultiHeading

Recursos:


TroubleShooting | FAQ

Com reiniciar l'entorn gràfic sense reiniciar el PC

Pressioneu la combinació de tecles Ctrl + Alt + Backspace

o

$ sudo /etc/init.d/gdm restart

L'entorn gràfic (xserver) no funciona a l'iniciar la màquina

Si al iniciar la màquina tot funciona correctament (es carrega GRUB, escollim Ubuntu, surt la pantalla inicial de carrega, però quan esta a punt d'iniciar l'entorn gràfic (pàgina d'usuari i password) ens surt el següent error:

Xserverchrash.jpg

Aleshores es que tenim algun error amb la configuració de l'entorn gràfic.

Per solucionar aquest error hem d'accedir a una terminal (línia de comandes):

 1. La primera opció és premer la combinació de tecles: Ctrl+Alt+F1 (si no funciona podem provar amb Ctrl+Alt+F2 o F3)
 2. La segona opció és provar amb Ctrl+N
 3. La tercera opció és reiniciar i escollir l'arranc en mode segur (no entra en entorn gràfic sinò que entra directament a la línia de comandes) 

Haurem d'introduir el nostre nom d'usuari i password. Un cop dins per reconfigurar l'entorn gràfic executem:

$ sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg

Això ens inicia un assistent per configurar l'entorn gràfic (Ratolí, teclat, targeta gràfica, monitor, etc...). Normalment les opcions per defecte ja son vàlides (anem pressionant enter). Podeu seguir aquest video tutorial per conèixer millor l'assistent.

Un cop hem acabat podem reiniciar i tornar a entrar al sistema....

Recursos:

Controlador VESA

En principi totes les targetes gràfiques haurien de suportar el controlador VESA amb resolucions i profunditats de color baixes. Si tenim problemes amb la nostra targeta podem executar:

$ sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg

I escollim:

 • Attempt to detect video hardware? NO
 • X server driver: VESA
 • Escollim la resta d'opcions per defecte (Enter)
 • Attempt Monitor AutoDetection? NO
 • Posem el nom del monitor que vulguem (generic Monitor)
 • Video Modes: 600x400 (un cop comprovem que funciona aquest mode podem provar més tard amb resolucions més altes).
 • Escollim opcions per defecte fins que arribem a la profunditat de color (Color Depth)
 • Color depth:16
 • Escollim la resta d'opcions per defecte fins acabar.

Recursos:


Fitxer xorg.conf per a múltiples computadores (disc dur portàtil funcionant en més d'un ordinador)

Si utilitzem un mateix disc dur en diferents ordinadors (disc dur en rack o disc dur portàtil), i les targetes gràfiques i/o monitors son diferents, segurament tindrem l'error següent quan canviem d'ordinador:

Xserverchrash.jpg

Això es degut a que el maquinari és diferent i que per tant el fitxer xorg.conf d'una màquina no es igual que el de l'altre i per això deixa de funcionar. Podem solucionar aquest problema seguint les passes de la secció L'entorn gràfic no funciona al iniciar la màquina però és un problema ja que s'ha d'executar cada vegada.

Una solució més elegant es intentar fer un fitxer xorg.conf que funcioni amb totes dues configuracions: [TODO]

Consultar el fitxer de log de les X

Una bona eina per detectar errors i depurar és consultar el fitxer de registre de les X:

/var/log/Xorg.0.log

Pode utilitzar la comanda:

$ tail -f --lines=500 /var/log/Xorg.0.log

Per consultar el fitxer de registre. Per exemple, amb la comanda:

$ cat /var/log/Xorg.0.log | grep rendering
(II) RADEON(0): Direct rendering enabled

Podem veure si tenim o no el 3D (Direct rendering) activat.

Recursos