IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Consulteu la categoria Xarxa:


Contingut

Adreça IP

Adreça lògica del protocol IP. Nivell de xarxa (Nivell 3 OSI). Protocol IP. Podeu consultar la secció Adreces IP de l'article sobre el Nivell d'Internet de la família de protocols TCP/IP.


Adreça MAC

Adreça MAC. Adreça física. Assignada a la NIC. Nivell MAC (Nivell 2 OSI). Protocol ARP.


Màscara de xarxa

Màscara de xarxa. Determina quina part de l'adreça correspon a la xarxa i quina a les màquines de la xarxa.


Adreça de xarxa

Adreça de xarxa. Ve determinada per la màscara i és l'adreça que té els bits corresponents a adreces de màquines a 0.


Adreça de difusió/broadcast

Adreça de difusió (broadcast). Ve determinada per la màscara i és l'adreça que té l'últim octet establert a 255.


Subxarxa


CIDR Classless Inter-Domain Routing

Classless Inter-Domain Routing

Recursos:


Xarxa Privada


Pasarel·la/Gateway


Proxy

Recursos:


Router/Encaminador


Encaminament/Routing


NAT (Network Address Translation). Traducció d'adreces de xarxa


PAT. (Port Address Translation) Traducció de ports de xarxa?


Bit


Byte/Octeto

http://ca.wikipedia.org/wiki/Byt


PDU. Protocol Data UNIT


Trama/Frame


Paquet/packet/Datagrama


Segment/Fragment

Segment de xarxa


Repetidor


Pont/Bridge


Switch


HUB/Concentrador


LAN, MAN, WAN, PAN, WLAN

LAN conmutada


DNS


Servidors de DNS


Domini d'Internet


Top Level Domains (TLD)


Servidor Arrel DNS


DHCP


SOCKET


UNIX SOCKET


PORT


Unicast


Multicast


Broadcast


Anycast


IP Multicast


Domini de broadcast


Domini de col·lisió


IGMT


ARP


IP


UDP


TCP


TCP/IP


ICMP


BOOTP


Nivells OSI

Nivell 1 OSI.Nivell físic


Nivell 2 OSI.Nivell d'enllaç


Subcapa MAC


Sucapa LLC

Logical Link Control


Nivell 3 OSI.Nivell de xarxa


Nivell 4 OSI.Nivell de transport


Nivell 5 OSI.Nivell de presentació


Nivell 6 OSI.Nivell de sessió


Nivell 7 OSI.Nivell aplicació


Nivells TCP/IP

Nivell 1 TCP/IP.Nivell Interfície de xarxa

Nivell 2 TCP/IP.Nivell Internet

Nivell 3 TCP/IP.Nivell Transport

Nivell 4 TCP/IP.Nivell Aplicació

Ethernet


IANA

  • Internet Assigned Numbers Authority


Registres Regionals d'Internet


American Registry for Internet Numbers


RIPE NCC Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC). Europa


Asia-Pacific Network Information Centre


Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry

http://en.wikipedia.org/wiki/LACNIC


AfriNIC. Africa

http://en.wikipedia.org/wiki/AfriNIC


Recursos