IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Conceptes

  • Command: és simplement un objecte que serveix com a missatger i que només conté dades i no pas cap mena de comportament (behaviour). Aquest objectes també es coneixen com Data Transfer Objects o DTO i són similars per exemple al que en Java anomenem POJOs. Només content la informació per dur a terme un acció però no duent l'acció a terme.
  • Command handler: és la classe que realment executa alguna cosa, és a dir que té comportament més enllà d'emmagatzemar dades. Una comanda es pot passar a un handler o a múltiples. Tots els handlers reben l'objecte comanda explicat al punt anterior i realitzant alguna acció amb aquesta comanda.
  • Command bus: és el sistema que permet executar una comanda (en anglès utilitzant el verb dispatch) és a dir crear-la (crear objecte comanda) i enviar-la al handlers o handlers per tal que executin les accions que pertoquin. Laravel proporciona de sèrie un command bus que ens permet simplement amb helpers com dispatch executar una nova comanda, altres sistemes o si ho fem completament a mà haurem de crear el nostre propi command bus

A Laravel una comanda pot ser executada desde el Kernel Console (Artisan command) o des de un controlador utilitzant el kernel HTTP és a dir desde un controlador o closure al fitxer rutes que s'executi a partir de l'execució del fitxer principal index.php de Laravel. Vegeu Front_Controller_Pattern

Vegeu també

Enllaços externs