IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquest article disposa de fitxers relacionats
Fitxers: SistemaFitxers.pdf
Repositori SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iceupc/IntroduccioLinux
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas
Cursos relacionats: IntroduccioLinux

Gestió de fitxers. Màquina Virtual

ls

Consulteu l'article ls.

cp

Consulteu l'article cp.

ln. Enllaços

Soft Links

Consulteu enllaços simbòlics.

Hard Links

Consulteu enllaços durs.

mv

Consulteu l'article mv.

mkdir

Consulteu mkdir.

rm

Consulteu l'article rm.

rmdir

Consulteu rmdir.

stat

Consulteu l'article stat i touch.

Comanda find

Es pot utilitzar per localitzar fitxers al nostre sistema.

Vegeu l'article Comanda_find.

Quadres comparatiu MSDOS-UNIX

DOS commandsLinux command
<command> /? man <command> or command --help
cd cd
chdir pwd
cls clear
copy cp
date date
del rm
dir ls
echo echo
edit vim (or other editor)
exit exit
fc diff
find grep
format mke2fs or mformat
mem free
mkdir mkdir
more more or even less
move mv
ren mv
time date

Gestió creació i manteniment de sistemes de fitxers

Vegeu la secció comandes de l'article sobre Sistemes de fitxers.

Vegeu també