IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Crear una partició ext3

Crear el disklabel del fitxer

Crear la partició

Es pot crear de forma interactiva amb fdisk

$ sudo fdisk /dev/sda

I les següents comandes:

n --> Crear nova partició
p --> Crear partició primaria

1 --> Partition number
Default first cilinder
Escollir un cilindre final

La comanda

i --> Permet veure el tipus de sistemes de fitxers
w --> escriure els canvis al disc

Ja hem creat la partició /dev/sda1.

Crear el sistema de fitxers

$ sudo mkfs.ext3 /dev/sda1
mke2fs 1.40.2 (12-Jul-2007)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
180864 inodes, 361454 blocks
18072 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=373293056
12 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
15072 inodes per group
Superblock backups stored on blocks: 
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Writing inode tables: done              
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 32 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.