IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

vue.js

https://vuejsfeed.com/blog/generating-barcodes-with-the-vue-barcode-component

Introducció

La gran majoria de productes de consum porten un codi de barres. Tot i que hi ha dotzenes de sistemes i inclús sistemes especialitzats bàsicament s'utilizen dos sistemes:

UPC-A va ser desenvolupat pels Estats Units i EAN-13 és un sistema europeu desenvolupat posteriorment. De fet EAN-13 és un superconjunt (superset) del sistema UPC-A i de fet aquest últim sistema és considera obsolet des de 2005 tot i que encara s'utilitzar molt.

IMPORTANT: Qualsevol sistema (de programari o hardware) que suporti codis EAN-13 també suportarà codis UPC-A

Tipus de codis

Podeu veure imatges i generar codis online a:

http://www.barcode-generator.org/

Recursos:

GTIN

aka Global Trade Item Number és un identificador per a productes comercials desenvolupat per GS1

(comprising among others of the former EAN International and Uniform Code Council)[citation needed]. 

Aquest identificadors s'utilitzen per localitzar un productes dins d'una base de dades típicament a partir de la lectura d'un codi de barres.

se (often by inputting the number through a bar code scanner pointed at an actual product) which may belong to a retailer, manufacturer, collector, researcher, or other entity. The uniqueness and universality of the identifier is useful in establishing which product in one database corresponds to which product in another database, especially across organizational boundaries.

GTINs may be 8, 12, 13 or 14 digits long, and each of these 4 numbering structures are constructed in a similar fashion, combining Company Prefix, Item Reference and a calculated Check Digit (GTIN-14 adds another component- the Indicator Digit, which can be 1-8). GTIN-8s will be encoded in an EAN-8 bar code. GTIN-12s may be shown in UPC-A, ITF-14, or GS1-128 bar codes. GTIN-13s may be encoded in EAN-13, ITF-14 or GS1-128 bar codes, and GTIN-14s may be encoded in ITF-14 or GS1-128 bar codes. The choice of bar code will depend on the application; for example, items to be sold at a retail establishment should be marked with EAN-8, EAN-13, UPC-A or UPC-E bar codes.

UPC

Els codis de barres UPC són molt utilitzats a Estats Units, Canada, Australia, Gran Bretanya i Nova Zelanda entre d'altres paisos i s'utilitza per identificar i fer el tracking the productes a les botigues. És el sistema més utilitzat conjuntament amb el EAN.

El format més comú és el UPC-A que consisteix en 12 dígits numèrics i segueix l'especificació GS1

TODO: UPC data structures are a component of GTINs (Global Trade Item Numbers). All of these data 
structures follow the global GS1 specification which bases on international standards. 

NOTA: Alguns venedors com els venedors de rova o mobles no utilitzen GS1. Alguns venedors utilitzen el sistema EAN/UPC sense utilitzar GTIN (per a productes venuts només per aquell venedor).

UPC-A

UPC-E

TODO {{nota: el codi equivalent UPC, el UPC-E,encodes a GTIN-12 with a special Company Prefix that allows for "zero suppression" of 4 zeros in the GTIN-12. The GS1 encoding/decoding rules state that the entire GTIN-12 is used for encoding and that the entire GTIN-12 is to be delivered when scanned.

EAN

aka International_Article_Number o European Article Number.

És un codi creat a posteriori del codi UPC (el qual es considera actualment obsolet) i el qual inclou com subconjunt vàlid de codis el codi UPC. Anomenat originalment European Article Number se li va canviar el nom a International Article Number tot i que l'abreviació EAN és manté.

El codi més utilitzant és l'EAN-13 de tretze dígits el qual és un GTIN Number (Global Trade Item Numbers) nombres que es tan estandarditzats per la GS1. Vegeu foto exemple a la wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Article_Number_%28EAN%29

Recursos:

EAN 13

Tal i com suggereix el seu nom, el sistema EAN-13 utilitza una seqüència de 13 dígits. Es tracta d'un nombre GTIN de tipus GTIN-13

La seqüència es divideix en 4 parts:

 • Els primers dos digits o GS1 prefix: descriuen el sistema de numeració. Se solen utilitzar per indicar la nacionalitat de la organització membre del GS1 (el GS1 és divideix en autoritats nacionals) a la qual està registrat el fabricant. També s'utilitza per descriure subtipus com el ISBN, ISMN o ISSN.
 • Els següents 5 dígits: són un identificador del fabricant que són assignats per una autoritat del país del fabricant. Cal tenir en compte però que en alguns casos el nombre de dígits pots ser més gran o més petit. A España 'autoritat és http://www.aecoc.es/. Cal associar-se i pagar una quota d'entrada (uns 600€ o 300€ microempreses) i cal pagar una quota segons facturació (mínim casi 200€/anuals)
 • Els següents 5 dígits: són el identificador del producte (product ID), que són assignats pel fabricant.
 • Últim dígit: aka check digit que permet al lector de codi de barres fer una validació de la lectura del codi de barres.

IMPORTANT: En tot cas el nombre de dígits suma de l'identificador de fabricant i l'identificador de producte no pot passar dels deu dígits

L'única diferència entre els codis UPC-A i els EAN-13 és que el sistema UPC-A utilitza un sol digit per representar el seu system number. Els codis de barres EAN-13 són compatibles amb UPC-A posant el valor zero al primer dígit.

Codis de barres a Catalunya

Comencen per 15

http://www.codisdebarres.info/
Codis de barres a España

Comencen per 84.

Alternatives AECOC
http://latiendadelasbarras.com/

Copiat de:

http://blogs.que.es/codigosdebarras/2011/06/11/el-codigo-barras-espana/

En 2005, año de creación de GS1, se produjo la fusión de dos entidades dedicadas a la uniformidad del etiquetado mediante códigos de barras; EAN por un lado y UCC (Uniform Code Council) norteamericano, por otro, encargado de gestionar el código UPC (como el EAN, pero con un dígito menos, 12). Ocurrió que unas empresas fundadoras de UCC tenían derechos adquiridos sobre unos grupos de números UPC que la justicia norteamericana les reconoció, por lo que dichos números no podían ser adjudicados a nadie más por UCC y por tanto, por el organismo resultante, GS1.

Es decir que existen grupos de números EAN que no pueden ser adjudicados por GS1 y pueden ser vendidos por unidades sueltas en el mercado libre, al margen de GS1.

Esto les fastidia mucho, claro, ya que, por cada emprendedor que compra un código de barras en el mercado libre, GS1 (en cualquiera de sus asociaciones) pierde una cuota anual vitalicia, pero poco pueden hacer al respecto.

En el mercado libre, un código EAN puede tener la forma 0826754543124, proveniente del UPC 826754543124 (un dígito menos, el cero) y a nuestro emprendedor le dará igual que comience por 08 u 84, ya que la tienda que reciba su producto lo añadirá a su stock leyendo el código de barras sea cual sea el número; se trata de tener un código de barras válido.

Hay que tener en cuenta que el mercado libre se nutre de códigos de barras UPC (de 12 dígitos) transformados en EAN13 (13 dígitos) mediante la treta de añadirles un cero al principio. Esta idea es muy buena, ya que no altera el dígito de control (el dígito número 13, resultado de un algoritmo matemático que se aplica a los 12 dígitos precedentes) dispuesto para controlar posibles errores, de manera similar a lo que hace la letra de nuestro DNI.

Este estado de cosas permite que un pequeño empresario adquiera un código de barras en el mercado libre y reciba la numeración que busca y el código de barras correspondiente a dicha numeración ya generado en archivos digitales certificados (el archivo gráfico con las barras). El problema será dar con una empresa de confianza que le garantice que lo que está comprando es auténtico y asegurarse de no estar contactando con un chiringuito de Internet atendido por nigerianos avispados que le van a vender un número cualquiera por diez Euros.

Conviene reseñar, llegados a este punto, que si nuestro empresario tomara un producto cualquiera y copiara su número para utilizarlo él en su producto, no estaría cometiendo ningún delito, ya que hemos dicho que no existe legislación alguna en ningún país del mundo que obligue a un empresario a afiliarse a una asociación privada para etiquetar su producción. Estaría cometiendo una enorme estupidez, ya que si llevara su producto a una tienda donde existiera rastro del producto original o ésta estuviera conectada a la base de datos de GS1, la tienda le exigiría el reetiquetado del producto y las pérdidas superarían con mucho al ahorro.

En España, la empresa más introducida en la venta de códigos de barras EAN13 a particulares a pequeña escala es La Tienda de las Barras

AECOC

Asociación Española de Codificación Comercial és l'autoritat GS1 a Espanya. Podeu veure una llista d'autoritats d'altres països a:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_GS1_member_organizations

I de codis de país a:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_GS1_country_codes

Recursos:

EAN 8

El codi EAN-8 és un codi de 8 dígits utilitzat normalment per a articles molt petits, com xiclets, productes als quals encabir un codi de barres més gran és molt difícil.

EAN 2 i EAN 5

2-digit (EAN 2) and 5-digit (EAN 5) supplemental barcodes may be added for a total of 14 or 17 data digits. These are generally used for periodicals (to indicate the current year's issue number[2] ), or books and weighed products like food (to indicate the manufacturer suggested retail price or MSRP[3] ), respectively.

CODE 128

El codi de barres code 128 és un codi de barres d'alta densitat que s'utilitza per representar codis de barres alfanumèrics. Pot codificar els 128 caràcters ASCII i si s'utilitza el "extension character" (FNC4) també suporta caràcters Latin-1 definits per ISO/IEC 8859-1 . És un codi de barres de longitud variable. aka ISO15417

El sistema GS1-128 (inicialment conegut com UCC/EAN-128) és un subconjunt de Code 128 i s'utilitza a tot el mon èr les industries de "shipping and packaging" com a identificador de producte a nivell de contenidors i palets en la cadena de subministrament. aka ISO/IEC 15417:2007.

Recursos:

Codis de barres 2D

Codis QR

Vegeu QR

Com implantar el codi de barres en una empresa

http://www.aecoc.es/aecoc/admin/web/gc_search.php?entidad=13&tipo=3&Id=605

Estructura básica de un GTIN-13:

Prefijo de empresa + Código de producto + Dígito de control
(7, 8, 9 o 10 dígitos)  (5, 4, 3 o 2 dígitos)  (siempre 1 dígito)

Ejemplo:

 • Prefijo GS1 de empresa asignado por AECOC: 84123456 (8 dígitos/posiciones)
 • Rango disponible para codificar productos: 0000-9999 (4 dígitos/posiciones)
 • Codificación del producto 1: 841234560000 (total 12 dígitos/posiciones)
 • Codificación del producto 2: 841234560001 (total 12 dígitos/posiciones)
 • Codificación del producto 10.000: 841234569999 (total 12 dígitos/posiciones)

Teniendo en cuenta que todos los códigos GTIN-13 deben tener 13 dígitos, para finalizar el proceso es necesario calcular el dígito de control a través de un sencillo algoritmo matemático y colocarlo en la última posición.

Para el ejemplo anterior: Codificación del producto 1: 8412345600005 (total 13 dígitos/posiciones) Codificación del producto 2: 8412345600012 (total 13 dígitos/posiciones) Codificación del producto 10.000: 8412345699993 (total 13 dígitos/posiciones)

Siguiendo esta misma lógica, las organizaciones que lo deseen pueden identificar agrupaciones de productos, ubicaciones (ej. Almacén), departamentos, personas físicas, activos (ej. Ordenadores), artículos retornables (ej. Envases)…

Programació

PHP

Vegeu també QR_Code

Zxing

Java

Android

Linux

Comanda barcode

$ sudo apt-get install barcode
$ dpkg -L barcode
/.
/usr
/usr/bin
/usr/bin/barcode
/usr/include
/usr/include/barcode.h
/usr/lib
/usr/lib/libbarcode.a
/usr/share
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/barcode.1.gz
/usr/share/man/man3
/usr/share/man/man3/barcode.3.gz
/usr/share/info
/usr/share/info/barcode.info.gz
/usr/share/doc
/usr/share/doc/barcode
/usr/share/doc/barcode/changelog.gz
/usr/share/doc/barcode/TODO
/usr/share/doc/barcode/copyright
/usr/share/doc/barcode/changelog.Debian.gz

Ubuntu

Barcode readers (hardware)

Android apps

Podríem dir que hi ha dos tipus:

 • Lectors de codi de barres o codis QR simples
 • Amb suport WIFI per convertir el mòbil és un lector de codi de barres portàtil. Llegeixen el codi al mòbil i el passen a un PC

BIDI

WIFI barcode readers

Hardware

Els moderns en teoria funcionen sense drivers, és a dir són com teclats que un cop escanejat el codi l'insereixen a la posició del cursos. Utilitzen USB HDI (http://en.wikipedia.org/wiki/USB_HID)?

Lectors de codi de barres

Normalment solen ser USB

Botigues/proveidors

http://www.logiscenter.com/impresoras-codigo-barras

Vegeu també

Enllaços externs