IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

TODO: thumb tipus icecast
Logo de clonezilla

Recursos:

Clonezilla és una eina lliure de còpies de seguretat per a recuperació en cas de desastres (disaster recovery), clonació de discos (disk cloning), creació d'imatges (disk imaging) i solucions de deployment. Clonezilla ha estat dissenyat Steven Shiau i desenvolupat per NCHC Free Software Labs in Taiwan

Clonezilla és una eina lliure de clonatge (OpenSource clone system o OCS) molt bona alternativa a eines privatives com Norton Ghost. La versió Clonezilla SE és una alternativa a Norton Ghost Corporate Edition. La versió de servidor suporta tant la clonació de discos per xarxa amb unicast, com en broadcast o multicast.

Clonezilla té dos versions:

Introducció

Característiques

TODO

Features:

  * Free (GPL) Software.
  * Filesystem supported: (1) ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs of GNU/Linux, (2) FAT, NTFS of MS Windows, (3) HFS+ of Mac OS, (4) UFS of FreeBSD, NetBSD, and OpenBSD, and (5) VMFS3 of VMWare ESX. Therefore you can clone GNU/Linux, MS windows, Intel-based Mac OS, and FreeBSD, NetBSD, and OpenBSD, no matter it's 32-bit (x86) or 64-bit (x86-64) OS. For these file systems, only used blocks in partition are saved and restored. For unsupported file system, sector-to-sector copy is done by dd in Clonezilla.
  * LVM2 (LVM version 1 is not) under GNU/Linux is supported.
  * Boot loader, including grub (version 1 and version 2) and syslinux, could be reinstalled.
  * Unattended mode is supported. Almost all steps can be done via commands and options. You can also use a lot of boot parameters to customize your own imaging and cloning.
  * Multicast is supported in Clonezilla SE, which is suitable for massively clone. You can also remotely use it to save or restore a bunch of computers if PXE and Wake-on-LAN are supported in your clients.
  * The image file can be on local disk, ssh server, samba server, or NFS server.
  * Based on Partclone (default), Partimage (optional), ntfsclone (optional), or dd to image or clone a partition. However, Clonezilla, containing some other programs, can save and restore not only partitions, but also a whole disk.
  * By using another free software drbl-winroll, which is also developed by us, the hostname, group, and SID of cloned MS windows machine can be automatically changed. 

Requeriments

Minimum System Requirements for Clonezilla live:

  * X86 or x86-64 processor
  * 196 MB of system memory (RAM)
  * Boot device, e.g. CD/DVD Drive, USB port, PXE, or hard drive 

Limitacions conegudes

  * The destination partition must be equal or larger than the source one.
  * Differential/incremental backup is not implemented yet.
  * Online imaging/cloning is not implemented yet. The partition to be imaged or cloned has to be unmounted.
  * Software RAID/fake RAID/firmware RAID is not supported by default. It's can be done manually only.
  * Due to the image format limitation, the image can not be explored or mounted. You can _NOT_ recovery single file from the image. However, you still have workaround to make it, read this.
  * Recovery Clonezilla live with multiple CDs or DVDs is not implemented yet. Now all the files have to be in one CD or DVD if you choose to create the recovery iso file.

Tipus de Clonezilla

Clonezilla LIVE-CD

Com obtenir i crear el CD

TODO

Clonezilla Server Edition (Clonezilla SE)

Consulteu DRBL i clonezilla per veure tots els detalls complets del servidor DRBL.

Clonezilla es pot instal·lar en un servidor i executar-lo en ordinadors client utilitzant l'arrancada de xarxa. Aquesta versió de clonezilla és el que es coneix com a Clonezilla Server Edition o Clonezilla SE.

Per executar Clonezilla a DRBL (executar la versió SE de clonezilla) s'utilitza la comanda dcs. Primer cal tenir configurat DRBL (consulteu la documentació) i per atl que una màquina remota pugui utilitzar Clonezilla al arrancar de xarxa cal executar:

$ sudo /opt/drbl/sbin/dcs

Això ens permetrà que DRBL a més d'oferir la opció de iniciar un sistema remotament (client lleuger) ofereixi als clients la opció d'iniciar clonezilla. Es pot configurar DRBL sense l'assistent, un exemple:

$ sudo /opt/drbl/sbin/drbl-ocs -b -q -p reboot -z1 -i 0 -l en_US.UTF-8 startdisk save 2008-10-25-17-img sda

Vegeu també:

Manual

Configuració inicial

Aquests passos seran comuns a totes les màquines virtuals per a accedir al menú de clonació.

Oscaradan clonezilla comuns 1.png

Escollim la primera opció per a accedir al Clonezilla Live amb les opcions per defecte.


Oscaradan clonezilla comuns 2.png

Escollim l'idioma Español.


Oscaradan clonezilla comuns 3.png

Escollim no tocar el mapa del teclat, ja que ho hem de teclejar cap comanda.


Oscaradan clonezilla comuns 4.png

Secció Enter Shell

Quan accedim a l'opció de Enter Shell estem accedint directament al'eina partclone.

Secció Clonezilla

Marquem l'opció d'Iniciar el Clonezilla.

Device-Device

L'opció device a device serveix per poder copiar directament d'un disc a un altre disc sense crear cap imatge.

Oscaradan clonezilla comuns 5.png

Escollim la segona opció per a indicar que volem fer una clonació de disc/partició a disc/particio al vol, sense crear cap imatge.


Oscaradan clonezilla comuns 6.png

Escollim el mode principiant.


Oscaradan clonezilla comuns 7.png

Marquem la primera opció per a fer la clonació de Disc local a Disc local.

Opcions del mode expert

El primer menú del mode expert ens demana quin mode de clonació volem fer:

 • De disc local a disc local dins de la mateixa màquina
 • De disc local a disc remot
 • De partició local a partició local
 • De particio local a partició remota.

Nosaltres triarem la priemra opció

Joelgrau clonezilla resum unitats3.png

Una volta triat el mode de clonació hem de seleccionar el disc dur del que s'en farà la copia. En el nostre cas serà el primer disc.

Joelgrau clonezilla resum unitats4.png

Després sel·leccionarem el disc dur de destí i verurem que ja no està el disc que haviem sel·leccionat per a fer la clonació. Noasaltres haurem de sel·leccionar l'unic disc que tenim.

Joelgrau clonezilla resum unitats5.png

Ara sel·leccionarem les opcions de clonació. A part de les que estan sel·leccionades per defecte podem sel·leccionar la de efectuar un un tes tal sistema de fitxers abans de fer la copia.

Joelgrau clonezilla resum unitats6.png

Ens demanara la confirmació del test del sistema de fitxers

Joelgrau clonezilla resum unitats7.png

Després ens preguntara que volem fer amb el MBR:

 • Clonar l'MBR de la màquina origen. Si els dos discs durs tenen el mateix tamany no oacsiona cap problema. Es la opció que usarem
 • No crear cap taula de particions.
 • Crear una taula de particions proporcionalment. Es per si els discs durs tenen tamanys diferents.
 • Crear manualment una taula de particions.
Joelgrau clonezilla resum unitats8.png

Després de fer aquests passos, el clonezilla ens demanarà les confirmacions pertinents per a evitar posibles perdues de dades i procedirà a fer la copia

Device-Image

Abans de fer la clonació a la imatge, li hem de donar format al disc o a la partició on volem guardar-la.

Hugolucas donarformatdisc.png
Hugolucas donarformatdisc1.png

Un cop fet ja podem començar la clonació.

Per a que ens inicie el clonezilla, hem de posar el CD i que s'inicie abans que el disc dur, així ens apareixerà el menú del clonezilla i podrem començar a treballar amb ell.

Desprès de seleccionar el tipus de teclat i l'idioma passem a utilitzar el clonezilla i treballem en mode gràfic.

A continuació triem que volem fer una clonació d'un disc a una imatge, 1ª opció.

Ara hem de seleccionar local_dev (dispositivo local), això farà que aparegui el disc al que li hem donat format abans.

Ara seleccionem la partició o el disc del que volem fer la imatge.

Seleccionem l'arrel del disc perquè volem fer la imatge de tot el disc.

Ara seleccionem Expert Mode que farà que tinguem més opcions per seleccionar i més control sobre la creació de la imatge.

Hugolucas czexpert1.jpeg

Ara direm que volem crear una imatge d'un disc local.

Hugolucas czexpert2.jpeg

Introduim el nom que volem que tingui la imatge:

Hugolucas czexpert3.jpeg

En aquesta pantalla seleccionarem el disc on volem que es guarde la imatge.

Hugolucas czexpert4.jpeg

Ara ens deixa triar quins programes volem que utilitze per fer la clonacio del disc.

Hugolucas czexpert5.jpeg

Aquí ens deixa triar algunes opcions avançades del clonezilla:

Hugolucas czexpert6.jpeg

Ara triem el tipus de compressió que tindra la imatge.

Hugolucas czexpert7.jpeg

Ara ens diu que podem partir la imatge en parts de X tamany, si no volem fer varies parts posem un número molt gran per a que no ens parteixi la imatge.

Hugolucas czexpert8.jpeg

En aquesta pantalla ens pregunta si abans de fer la clonació volem comprovar el sistema d'arxius.

Hugolucas czexpert9.jpeg

Ara ens pregunta si volem que ens comprove si la imatge s'ha creat correctament.

Hugolucas czexpert10.jpeg

I per finalitzar ens pregunta que és el que volem que faci en finalitzar la creació de la imatge.

Hugolucas czexpert11.jpeg

I aquí una imatge de com s'està creant la imatge del disc.

Hugolucas czexpert12.jpeg

Arxius de la copia de seguretat

 • Els arxius que el clonezilla genera per a crear la copia de seguretat, que són els que després ens permetran poder restaurar la nostra imatge. Els següents arxius són els que crea en una maquina en una maquina amb Ubuntu 11.10 amb un sistema de fitxers ext4.
 • info-dmi Aquest arxiu és una taula estàndard, que ens mostra informació sobre el nostre sistema informàtic. Aquesta informació està escrita amb la eina dmidecode. Per exemple ens permet saber en qualsevol moment, per exemple, el número d'slots lliures de memòria RAM sense cap necessitat el maquinari físic.
Jordiromeroclonezilla04.png
 • info-lshw Conté un llistat amb informació sobre el hardware que conté el nostre maquinari.Un arxiu molt útil per a tenir informació sobre drivers instal·lats, i per exemple ens pot ajudar a resoldre errors,després de fer la restauració de la imatge
Jordiromeroclonezilla05.png
 • info-lspci


Jordiromeroclonezilla06.png
 • info-packages
Jordiromeroclonezilla07.png
 • parts conté informació sobre les particions a copia
 • sda-chs.sf ens presenta informació física sobre el disc dur, numero de cilindres, capçals i sectors
 • sda-pt.parted Guarda informació sobre les particions que tenim en el nostre sistema, les mateixes que crearà una vegada restaurarem la imatge
Jordiromeroclonezilla08.png
 • sda.ext4-pctl-img.gz.aa És l'arxiu principal de la copia de seguretat, durant la copia podem decidir a partir de quin tamany el dividirem i això ens crearà tants arxius com el tamany de la copi supere el límit marcat.
 • sda-hidden-data-after-mbr conté dades ocultes que és troben incluides abans del arxiu mbr
 • sda-mbr aquest fitxer conté el master boot record del disc que em copiat.
 • sda-pt.sf trobem informació sobre particions, tamany de les particions així com número de sectors,inici de la partició dins del disc o etiquetes
Jordiromeroclonezilla52.png
 • swappt-sda5.info el següent arxiu conté informació sobre el uuid de la memòria swap. Ja que la memòria swap no conté informació rellevant aquesta no serà clonada, una vegada restaurada la imatge, es creara la swap i se li assignarà l'identificador que està dins d'aquest fitxer.
Jordiromeroclonezilla09.png


Exemples

Exemple pas a pas de copia dis a disc

En aquest exemple hem clonat el disc que conté el Windoxs XP solament


Els passos seguits són:


Oscaradan clonezilla comuns 1.png

Escollim la primera opció per a accedir al Clonezilla Live amb les opcions per defecte.


Oscaradan clonezilla comuns 2.png

Escollim l'idioma Español.


Oscaradan clonezilla comuns 3.png

Escollim no tocar el mapa del teclat, ja que ho hem de teclejar cap comanda.


Oscaradan clonezilla comuns 4.png

Marquem l'opció d'Iniciar el Clonezilla.


Oscaradan clonezilla comuns 5.png

Escollim la segona opció per a indicar que volem fer una clonació de disc/partició a disc/particio al vol, sense crear cap imatge.


Oscaradan clonezilla comuns 6.png

Escollim el mode principiant.


Oscaradan clonezilla comuns 7.png

Marquem la primera opció per a fer la clonació de Disc local a Disc local.


Oscaradan clonezilla comuns 8.png

Hem d'escollir quin serà el disc origen de la clonació. En el noster cas serà el disc sda.


Oscaradan clonezilla comuns 9.png

Escollim el disc destí on es realitzaràla copia. Al nostre cas el disc sdb.


Oscaradan clonezilla comuns 10.png

Indiquem també que el programa realitzi un chequeig abans de realitzar la clonació per a assegurar-se que el sistema de fitxers del disc origen no tenen errors.


Oscaradan clonezilla comuns 11.png

Polsarem Intro per a començar el procés de clonació.


Oscaradan clonezilla XP 1.png

Ens avisa que les dades del disc sdb es perdran al realitzar la clonació. Escollim y per a continuar.


Oscaradan clonezilla XP 2.png

Ens torna a avisar per a assegurar-se que ho volem fer. Escollim y per a continuar.


Oscaradan clonezilla XP 3.png

Ens demana si volem clonar el sector d'arranc. Escollim y per a continuar.


Oscaradan clonezilla XP 4.png

Anem a començar el procés de clonació. Escribim y per a continuar.


Oscaradan clonezilla XP 5.png

Comença la clonació, ens mostra un resum de les dades del disc


Oscaradan clonezilla XP 6.png

A la part inferior ens mostra el procés de clonació (el percentatge fet, el temps previst i la velocitat del disc).


Oscaradan clonezilla XP 7.png

Ens informa que la clonació s'ha realitzat correctament. Polsem Intro per a continuar.


Oscaradan clonezilla XP 8.png

Un cop ha acabat, ens demana que volem fer. En el nostre cas escollim 0 per a apagar la màquina.

Vegeu també

Apunts d'alumnes:

Enllaços externs