IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

$ sudo apt-get install cheops cheops-ng

Cheops és una aplicació clients servidor. El servidor és l'agent i s'ha d'executar abans de poder utilitzar el client (cheops-ng) i cal executar-lo com a superusuari (amb sudo dona problemes...)

Cheops

Versió de sempre de cheops. Actualment ja no esta den desenvolupament però té suport per a monitorització i SNMP. Per utilitzar cheops cal executar:

$ sudo cheops

Cheops-ng (Cheops Next Generation)

Nova versió de cheops. Esta en desenvolupament però encara no té suport per a monitorització. Utilitza una arquitectura client-servidor.

Activem el servidor:

$ sudo -i
# cheops-agent &

Un cop està en execució el servidor ja podem utilitzar el client:

$ cheops-ng

El primer que ens preguntarà és la IP del servidor (l'agent). Si l'estem executant a la mateixa màquina podem posar 127.0.0.1:

Cheops1.png

Ara hem d'afegir màquines o xarxes. Per exemple si afegim la nostra xarxa local (a l'exemple 192.168.1.0/24):

Cheops2.png

Cheops3.png

El resultat és el següent:

Cheops.png

Recursos