IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

És un patró que permet convertir una entitat de programació com un mètode o una classe que realitza una tasca complexa en una cadena de subtasques més simples.

Exemple

<?php

class DoSomethingComplex
{
  public function handle()
  {
     $tasks = [
       DoThis::class,
       DoThat::class,
       DoRunSomething::class,
      AddFooBar::class,
      ...
     ];
     
     foreach($tasks as $task) {
       (new $task)->handle();
     }
  }
}

class DoThis
{
  public function handle()
  {
  //TODO
  }
}

class DoThat
{
  public function handle()
  {
  //TODO
  }
}

class DoRunSomething
{
  public function handle()
  {
  //TODO
  }
}
...

Laravel

Al Kernel HTTP:

https://github.com/laravel/framework/blob/05f905209df066a4e01e2cb866517607395b42aa/src/Illuminate/Foundation/Console/Kernel.php

Durant el boostrap de Laravel cal executar múltiples tasques que en aquest cas es deleguen a classes "bootstrappers" que executen cada subtasca de forma individual:

 protected $bootstrappers = [
    'Illuminate\Foundation\Bootstrap\DetectEnvironment',
    'Illuminate\Foundation\Bootstrap\LoadConfiguration',
    'Illuminate\Foundation\Bootstrap\ConfigureLogging',
    'Illuminate\Foundation\Bootstrap\HandleExceptions',
    'Illuminate\Foundation\Bootstrap\RegisterFacades',
    'Illuminate\Foundation\Bootstrap\SetRequestForConsole',
    'Illuminate\Foundation\Bootstrap\RegisterProviders',
    'Illuminate\Foundation\Bootstrap\BootProviders',
  ];

Laravel spark

Un altre exemple a:

https://github.com/laravel/spark-installer/blob/master/src/NewCommand.php

Hi ha un mètode execute complex que executa múltiples subtasques:

public function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output)
  {
    $this->input = $input;
    $this->output = new SymfonyStyle($input, $output);
    $this->path = getcwd().'/'.$input->getArgument('name');
    $installers = [
      Installation\CreateLaravelProject::class,
      Installation\DownloadSpark::class,
      Installation\UpdateComposerFile::class,
      Installation\ComposerUpdate::class,
      Installation\AddCoreProviderToConfiguration::class,
      Installation\RunSparkInstall::class,
      Installation\AddAppProviderToConfiguration::class,
      Installation\RunNpmInstall::class,
      Installation\RunGulp::class,
    ];
    foreach ($installers as $installer) {
      (new $installer($this, $input->getArgument('name')))->install();
    }
  }

Recursos:

Vegeu també

Enllaços externs