IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Continguts a Firefox

http://www.firmaprofesional.com/cps/FP_CP_SSL_4.pdf

camerfirma

Certificado anual  	100€
Certificado bianual 	160€
Certificado trianual 	210€

Multisubdomini:

Certificado anual  	500€
Certificado bianual 	900€
Certificado trianual 	1200€

Vegeu també