IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

storage engines

[email protected]:~$ sudo ls -l /var/lib/mysql/

drwx------ 2 mysql mysql 4096 2011-09-30 20:52 phpmyadmin

drwx------ 2 mysql mysql 4096 2011-03-09 09:08 Risa

drwx------ 2 mysql mysql 4096 2011-11-04 18:21 Risa_prova2

drwx------ 2 mysql mysql 4096 2011-03-09 09:08 safd

drwx------ 2 mysql mysql 4096 2011-04-01 12:52 sakila

drwx------ 2 mysql mysql 4096 2010-11-11 10:58 test_1

drwx------ 2 mysql mysql 4096 2010-11-11 10:57 test_2

drwx------ 2 mysql mysql 4096 2011-10-28 20:07 usuaris

drwx------ 2 mysql mysql 4096 2011-10-14 18:25 webfaltes

drwx------ 2 mysql mysql 4096 2011-05-26 13:18 world


[email protected]:~$ sudo ls -lah /var/lib/mysql/Risa_prova2

total 68K

drwx------ 2 mysql mysql 4,0K 2011-11-04 18:21 .

drwx------ 15 mysql mysql 44K 2011-11-04 18:19 ..

-rw-rw---- 1 mysql mysql 65 2011-11-04 18:19 db.opt

-rw-rw---- 1 mysql mysql 8,5K 2011-11-04 18:21 taula1.frm

-rw-rw---- 1 mysql mysql 0 2011-11-04 18:21 taula1.MYD

-rw-rw---- 1 mysql mysql 1,0K 2011-11-04 18:21 taula1.MYI


fem un script per augmentar l'índex i veure com augmenten també els arxius.

#!/usr/bin/php
<?php

$HOST="localhost";
$USER="root";
$PASSWD="montserrat";

require_once("/etc/mysqlpasswords");
$connexio = mysql_connect($HOST, $USER, $PASSWD);
if (!$connexio) {
  die('No pudo conectarse: ' . mysql_error());
}
echo "Conectado\n";


$db_selected = mysql_select_db('Risa', $connexio);
if (!$db_selected) {
  die ('ERROR : ' . mysql_error());
}

echo "Si que sel·lecciona la base de dades\n";

for ($i = 1; $i <= 100000000; $i++) {
  echo $i;
  $connexio= mysql_query("INSERT INTO prova (id, nom) values ('$i', 'nom')");
  echo "insertat correctament\n";
}

?>
sudo ls -la /var/lib/mysql/prova_mysql
total 16260
drwx------ 2 mysql mysql   4096 2011-11-04 19:40 .
drwx------ 13 mysql mysql   4096 2011-11-04 20:29 ..
-rw-rw---- 1 mysql mysql    65 2011-11-04 19:14 db.opt
-rw-rw---- 1 mysql mysql   8584 2011-11-04 19:40 id.frm
-rw-rw---- 1 mysql mysql 10961088 2011-11-04 20:35 id.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5632000 2011-11-04 20:35 id.MYI


scrip pera paraules random desde un archiu.

#!/usr/bin/php
<?php

$HOST="localhost";
$USER="root";
$PASSWD="montserrat";

require_once("/etc/mysqlpasswords");
$connexio = mysql_connect($HOST, $USER, $PASSWD);
if (!$connexio) {
  die('No pudo conectarse: ' . mysql_error());
}
echo "Conectado\n";$db_selected = mysql_select_db('Risa', $connexio);
if (!$db_selected) {
  die ('ERROR : ' . mysql_error());
}

echo "Si que sel·lecciona la base de dades\n";

$link = mysql_query ("LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql/pocket.txt' INTO TABLE prova (yuto)");

for ($i = 1; $i <= 1000; $i++) {
  echo $i;
  $connexio= mysql_query("INSERT INTO prova (id, nom,yuto) values ('$i', 'nom','yuto')");
  echo "insertat correctament\n";
}

?>