IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)


 • Crear una base de dades "usuaris" (hi ha una funció mysql_xxx).
 • Crear taula "usuari" (executant un "CREATE TABLE").
 • Camps:
 • id: autoincremental
 • username: login
 • password: paraula de pas (en md5, el PHP té una funció)
 • name: nom complet de l'usuari


 • Inserir 4 usuaris nous (INSERT INTO).
 • Imprimir missatge als usuaris (ok, errors, informació...).


 • Mostreu els usuaris inserits amb una consulta.
 • Elimineu un usuari (DELETE).
 • Modifiqueu la paraula de pas de l'usuari.
 • Elimineu la taula.
 • Elimineu la base de dades.
 • Imprimir missatge als usuaris (ok, errors, informació...).


#/!usr/bin/php


<?php

$HOST="localhost";
$USER="root";
$PASSWD="*********";

require_once("/etc/mysqlpasswords");

#conectar mysql

$link = mysql_connect($HOST, $USER, $PASSWD);
if (!$link) {
  die('No pudo conectarse: ' . mysql_error());
}
echo "Conectado satisfactoriamente\n";

#crea base dades

$sql = 'CREATE DATABASE usuaris';
if (mysql_query($sql, $link)) {
  echo "La BD ha estat creada\n";
} else {
  echo 'Error al crear la base de dades: ' . mysql_error() . "\n";
}

#seleccionar BD

$db_selected = mysql_select_db('usuaris', $link);
if (!$db_selected) {
  die ('ERROR : ' . mysql_error());
}

echo "base dades seleccionada\n";

$result = mysql_query("CREATE TABLE usuari (iD INT(20) AUTO_INCREMENT, username VARCHAR(20), password VARCHAR(20), name CHAR(40),PRIMARY KEY(id))");

mysql_select_db('usuaris');

mysql_query("INSERT INTO usuari (username, password, name) values ('Risa', '1234', 'Risa')");
echo "El registre s'ha insertat \n", mysql_insert_id();
mysql_query("INSERT INTO usuari (username, password, name) values ('Kaste', '1234', 'Kaste')");
echo "El registre s'ha insertat \n", mysql_insert_id();
mysql_query("INSERT INTO usuari (username, password, name) values ('Bauci', '1234', 'Bauci')");
echo "El registre s'ha insertat \n", mysql_insert_id();
mysql_query("INSERT INTO usuari (username, password, name) values ('Ramon', '1234', 'Ramon')");
echo "El registre s'ha insertat \n", mysql_insert_id();

$result = mysql_query('SELECT * FROM usuari');
if (!$result) {
	die('consulta incorrecta: ' .mysql_error());
}

$num_rows =mysql_num_rows($result);

while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
  echo "\n";
  echo "id ". $row["iD"] . "\n";
  echo "username - ". $row["username"] . "\n";
  echo "password - ". $row["password"] . "\n";
  echo "name - ". $row["name"] . "\n";
  echo "\n";
 }
 

echo "be\n";

mysql_close($link);

?>