IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

basacdomc4t

Aplicacions per defecte

Ubuntu ve amb una serie d'aplicacions per defecte (per exemple nano és l'editor de text per defecte a la consola)

Les aplicacions per defecte es guarden a la carpeta /etc/alternatives com a links:

$ ls -la /etc/alternatives/
total 76
drwxr-xr-x  2 root root 8192 2006-12-23 17:55 .
drwxr-xr-x 140 root root 8192 2006-12-24 13:31 ..
lrwxrwxrwx  1 root root  45 2006-11-26 12:36 abort.7.gz -> /usr/share/postgresql/8.1/man/man7/abort.7.gz
lrwxrwxrwx  1 root root  55 2006-11-26 12:36 alter_aggregate.7.gz -> /usr/share/postgresql/8.1/man/man7/alter_aggregate.7.gz
lrwxrwxrwx  1 root root  56 2006-11-26 12:36 alter_conversion.7.gz -> /usr/share/postgresql/8.1/man/man7/alter_conversion.7.gz
lrwxrwxrwx  1 root root  54 2006-11-26 12:36 alter_database.7.gz -> /usr/share/postgresql/8.1/man/man7/alter_database.7.gz
lrwxrwxrwx  1 root root  52 2006-11-26 12:36 alter_domain.7.gz -> /usr/share/postgresql/8.1/man/man7/alter_domain.7.gz
lrwxrwxrwx  1 root root  54 2006-11-26 12:36 alter_function.7.gz -> /usr/share/postgresql/8.1/man/man7/alter_function.7.gz
lrwxrwxrwx  1 root root  51 2006-11-26 12:36 alter_group.7.gz -> /usr/share/postgresql/8.1/man/man7/alter_group.7.gz
lrwxrwxrwx  1 root root  51 2006-11-26 12:36 alter_index.7.gz -> /usr/share/postgresql/8.1/man/man7/alter_index.7.gz
lrwxrwxrwx  1 root root  54 2006-11-26 12:36 alter_language.7.gz -> /usr/share/postgresql/8.1/man/man7/alter_language.7.gz
lrwxrwxrwx  1 root root  54 2006-11-26 12:36 alter_operator.7.gz -> /usr/share/postgresql/8.1/man/man7/alter_operator.7.gz
lrwxrwxrwx  1 root root  60 2006-11-26 12:36 alter_operator_class.7.gz -> /usr/share/postgresql/8.1/man/man7/alter_operator_class.7.gz
lrwxrwxrwx  1 root root  50 2006-11-26 12:36 alter_role.7.gz -> /usr/share/postgresql/8.1/man/man7/alter_role.7.gz
lrwxrwxrwx  1 root root  52 2006-11-26 12:36 alter_schema.7.gz -> /usr/share/postgresql/8.1/man/man7/alter_schema.7.gz
lrwxrwxrwx  1 root root  54 2006-11-26 12:36 alter_sequence.7.gz -> /usr/share/postgresql/8.1/man/man7/alter_sequence.7.gz
lrwxrwxrwx  1 root root  51 2006-11-26 12:36 alter_table.7.gz -> /usr/share/postgresql/8.1/man/man7/alter_table.7.gz
lrwxrwxrwx  1 root root  56 2006-11-26 12:36 alter_tablespace.7.gz -> /usr/share/postgresql/8.1/man/man7/alter_tablespace.7.gz
lrwxrwxrwx  1 root root  53 2006-11-26 12:36 alter_trigger.7.gz -> /usr/share/postgresql/8.1/man/man7/alter_trigger.7.gz
lrwxrwxrwx  1 root root  50 2006-11-26 12:36 alter_type.7.gz -> /usr/share/postgresql/8.1/man/man7/alter_type.7.gz
lrwxrwxrwx  1 root root  50 2006-11-26 12:36 alter_user.7.gz -> /usr/share/postgresql/8.1/man/man7/alter_user.7.gz
lrwxrwxrwx  1 root root  47 2006-11-26 12:36 analyze.7.gz -> /usr/share/postgresql/8.1/man/man7/analyze.7.gz
lrwxrwxrwx  1 root root  13 2006-11-07 15:25 awk -> /usr/bin/mawk
lrwxrwxrwx  1 root root  29 2006-11-07 15:25 awk.1.gz -> /usr/share/man/man1/mawk.1.gz
lrwxrwxrwx  1 root root  45 2006-11-26 12:36 begin.7.gz -> /usr/share/postgresql/8.1/man/man7/begin.7.gz
.........

La manera fàcil de modificar aquestes opcions per defecte és executar el programa update-alternatives. Per exemple per modificar l'editor per defecte:

$ sudo update-alternatives --config editor
There are 3 alternatives which provide `editor'.
Selection  Alternative
-----------------------------------------------
   1    /usr/bin/vim

2 /bin/ed

*+  3    /bin/nano

Press enter to keep the default[*], or type selection number: