IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Managing Asynchronous Code - Callbacks, Promises & Async/Await

http://www.i-programmer.info/programming/theory/8864-managing-asynchronous-code-callbacks-promises-a-asyncawait.html
http://python-notes.curiousefficiency.org/en/latest/pep_ideas/async_programming.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Futures_and_promises
http://www.joezimjs.com/javascript/patterns-asynchronous-programming-promises/

Introducció

Conceptes

Callbacks

En programació un callback és un codi executable (típicament una funció) que es passa com argument a un altre codi (típicament un altre funció). S'anomena callback perquè s'espera que la funció que rep com a paràmetre la funció de callback executi esta funció en algun moment de la seva execució. Aquesta tècnica és la base de la programació asíncrona. Els llenguatges de programació implementen els callbacks de formes diferents.

aka retrollamada/retrotrucada o llamada de retorn/trucada de retorn

Callbacks PHP

Callbacks PHP

Callbacks Javascript

Callbacks Javascript

Javascript i Jquery

Vegeu:

Jquery

Vegeu Ajax i Jquery i l'objecte jqXHR

Nodejs

http://stackoverflow.com/questions/16336367/what-is-the-difference-between-synchronous-and-asynchronous-programming-in-node

Vue

Vegeu el mètode nextTick de Vue

Java

Android

Vegeu AsyncTask i Procesos Android

PHP

Vegeu PHP Threads

Laravel

Vegeu Laravel queues i Laravel Events/Laravel Jobs de Laravel

Vegeu també

Enllaços externs