IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Troubleshooting

CPU frequency scaling not supported problem

Per tal d'estalviar energia quan l'ordinador està utilitzant la bateria, un dels efectes més rendibles és la possibilitat de que la freqüència de la CPU no sigui sempre màxima.

Hi ha un applet que es pot afegir al quadre superior, anomenat "Monitor de l'escalat de la freqüència de la CPU" en català, que permet veure quina velocitat està utilitzant actualment la CPU.

A mi no em funcionava. He consultat les webs que hi ha al apartat recursos i finalment el que he hagut de fer ha estat:

1) Afegir mòduls a kernel:

 $sudo modprobe 
 $sudo modprobe speedstep-lib
 $sudo modprobespeedstep-centrino
 $sudo modprobefreq-table
 $sudo modprobecpufreq-userspace

i executar el dimoni powernowd

 $sudo powernowd

2) Afegir-los definitivament al fitxer /etc/modules

 $ cat /etc/modules
 # /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
 # This file contains the names of kernel modules that should be loaded
 # at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
 
 lp
 mousedev 
 psmouse
 sbp2
 sr_mod
 ircomm-tty
 #Afegit per Sergi el 2006/2006 provant el driver de la ATI
 agpgart
 fglrx
 
 #Afegit per Sergi el 7 octubre 2006. Suport per escalar freqüència CPU
 speedstep-lib
 speedstep-centrino
 freq-table
 cpufreq-userspace

3) Cal tornar a configurar l'applet:

 $ sudo dpkg-reconfigure gnome-applets

I escollir yes quan pregunti sobre el bit suid.

Recursos