IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

El bootloader o gestor d'arrancada és una petita aplicació que s'encarrega de l'engegada del sistema. Un cop escollit el dispositiu d'arrancada (segons la configuració de la BIOS), si el dispositiu és un disc dur s'executa un programa que es troba al primer sector del dispositiu. Aquest procés és anomenat Chain Loading o canvi de context, ja que es commuta la memòria i la CPU del firmware al Boot Loader. El programa s'anomena Boot Loader i el primer sector del disc és el MBR o Master Boot Record.

Els programaris carregadors del sistema operatiu més coneguts són:

  • Gnu/Linux: GNU Grub (Grand Unified Bootloader)] i LILO (LInux LOader)].
  • Windows: Windows XP utilitza NTLDR (NT Loader). Les versions de vista i Windows 7 utilitzen altres gestors.

Tots ells permeten en major o menor mida, configurar la càrrega del SO. El més habitual és poder escollir entre múltiples sistemes operatius en sistemes duals, o poder configurar el pas de paràmetres al nucli del sistema operatiu.

Alguns carregadors del sistema com Grub, per poder suportat diferents sistemes de fitxer necessiten més espai que el proporcionat pel MBR. En aquest cas el gestor esta dividit en parts o stages. La primera part té la part bàsica de l'arrancada (menús) i les altres parts es troben al primer sector de la partició de carrega del sistema operatiu o en espais com l'espai de compatibilitat de DOS.

A la pràctica, hi ha 2 gestors d'arrancada importants a Linux:

LILO és més antic que GRUB i poc a poc esta sent reemplaçat per GRUB com al gestor d'arrancada més utilitzat.

IPL (Initial Program Loader)

El IPL (Initial Program Loader) d'un gestor d'arrancada són els 446 bytes que es col·loquen al MBR d'un disc dur i que contenen el codi (petit programa en hexadecimal) que fa que el MBR apunti(executi) cap a la resta de codi del gestor d'arrancada.

Els 446 bytes són massa petits per incloure realment cap gestor d'arrancada mínimament decent. Per tant només conté el codi just i necessari per executar (en un altre zona de disc) el veritable gestor d'arrancada

Un altre nom que s'utilitza és el de primer estadi o first stage o stage1.

Consulteu:

I consulteu l'apartat:

Esquema d'un disc dur de 20GB. Observeu el stage1 o IPL

Tot el que fan els IPL és llegir la taula de particions (que es troba al mateix MBR) i dir-li a la BIOS on del disc dur s'ha d'anar per executar la resta del procés d'arrancada. Aquesta resta de procés és el que s'anomena stage2

A Windows amb NTLDR el que fa es apuntar al sector d'arrancada de la partició on està instal·lat Windows i s'acaba d'executar NTLDR.

Sí el IPL és de GRUB la BIOS va a la primera pista del disc dur. Aquesta pista acostuma a estar buida () i alguns bootloaders com GRUB i posen codi extra (conegut com stage1.5). Grub utilitza només els primers 21 sectors d'aquesta pista per col·locar el stage 1.5. Aquest stage és opcional però ajuda a GRUb a entendre múltiples sistemes de fitxers i poder mostrar segons quins tipus d'errors que no es podrien mostrar en aquesta fase de l'arrancada sense aquest codi.

La primera pista mai es formatada pels sistemes de fitxers i per tant no pertany a cap sistema operatiu. Consulteu Fdisk#fdisk_i_el_MBR.

El stage 2 és el que interpreta el fitxer de configuració /boot/grub/menu.lst i mostra el menú. Per tal d'obtenir més detalls sobre les fases de GRUB consulteu:

Grub#Stages_.28fases.29_de_grub

Recursos:

Vegeu també

Enllaços externs