IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

$ sduo apt-get install dmidecode
$ dpkg -S biosdecode
dmidecode: /usr/sbin/biosdecode

Mostra informació de la BIOS:

$ sudo biosdecode
# biosdecode 2.9
ACPI 1.0 present.
	OEM Identifier: COMPAQ
	RSD Table 32-bit Address: 0xDEFC1E40
SYSID present.
 	Revision: 0
	Structure Table Address: 0x000F17A0
	Number Of Structures: 1
PNP BIOS 1.0 present.
	Event Notification: Not Supported
	Real Mode 16-bit Code Address: F000:7CD2
	Real Mode 16-bit Data Address: F000:0000
	16-bit Protected Mode Code Address: 0x000F7CB9
	16-bit Protected Mode Data Address: 0x000F0000
	OEM Device Identifier: CPQ0900
SMBIOS 2.5 present.
	Structure Table Length: 2265 bytes
	Structure Table Address: 0x000EA0C0
	Number Of Structures: 77
	Maximum Structure Size: 116 bytes
BIOS32 Service Directory present.
	Revision: 0
	Calling Interface Address: 0x000E8790
Compaq-specific entries present.
 	Entry 1: $DDC at 0x000F412E (134 bytes)
	Entry 2: $ERB at 0x000F1740 (3904 bytes)
PCI Interrupt Routing 1.0 present.
	Router ID: 00:1f.0
	Exclusive IRQs: None
	Slot Entry 1: ID 07:04, slot number 1
	Slot Entry 2: ID 07:09, slot number 2
	Slot Entry 3: ID 07:0b, slot number 3
	Slot Entry 4: ID 20:00, slot number 1
	Slot Entry 5: ID 30:00, slot number 2
	Slot Entry 6: ID 00:1f, on-board
	Slot Entry 7: ID 00:19, on-board
	Slot Entry 8: ID 00:1b, on-board
	Slot Entry 9: ID 00:1c, on-board
	Slot Entry 10: ID 00:1d, on-board
	Slot Entry 11: ID 00:1a, on-board
	Slot Entry 12: ID 00:01, on-board
	Slot Entry 13: ID 01:00, slot number 1
	Slot Entry 14: ID 00:02, on-board
	Slot Entry 15: ID 00:03, on-board


Vegeu també

Enllaços externs