IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Introducció

Behavior Driven Development

Recursos:

Instal·lació

$ joe composer.json

I poseu al fitxer:

{
  "require": {
    "behat/behat": "2.4.*@stable"
  },

  "config": {
    "bin-dir": "bin/"
  }
}

I ara executeu:

$ curl http://getcomposer.org/installer | php
  % Total   % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 13395  0 13395  0   0 47233   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 91122
#!/usr/bin/env php
All settings correct for using Composer
Downloading...

Composer successfully installed to: /linux4/Baixades/behat/composer.phar
Use it: php composer.phar

$ php composer.phar install --prefer-source
Loading composer repositories with package information
Installing dependencies
 - Installing symfony/finder (v2.2.1)
  Cloning v2.2.1

 - Installing symfony/yaml (v2.2.1)
  Cloning v2.2.1

 - Installing symfony/translation (v2.2.1)
  Cloning v2.2.1

 - Installing symfony/event-dispatcher (v2.2.1)
  Cloning v2.2.1

 - Installing symfony/dependency-injection (v2.2.1)
  Cloning v2.2.1

 - Installing symfony/config (v2.2.1)
  Cloning v2.2.1

 - Installing symfony/console (v2.2.1)
  Cloning v2.2.1

 - Installing behat/gherkin (v2.2.9)
  Cloning v2.2.9

 - Installing behat/behat (v2.4.5)
  Cloning v2.4.5

symfony/event-dispatcher suggests installing symfony/http-kernel (2.2.*)
behat/behat suggests installing behat/symfony2-extension (for integration with Symfony2 web framework)
behat/behat suggests installing behat/yii-extension (for integration with Yii web framework)
behat/behat suggests installing behat/mink-extension (for integration with Mink testing framework)
Writing lock file
Generating autoload files

Ara:

$ bin/behat --init
+d features - place your *.feature files here
+d features/bootstrap - place bootstrap scripts and static files here
+f features/bootstrap/FeatureContext.php - place your feature related code here

Documentació

http://docs.behat.org/quick_intro.html

Vegeu també

Enllaços externs