IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Client http per Javascript.

Instal·lació

$ npm install axios

Ús

Amb node.js:

var axios = require('axios')
axios.get('https://api.github.com/users/codeheaven-io');

POST

axios.post('/user', {
  firstName: 'Fred',
  lastName: 'Flintstone'
 })
 .then(function (response) {
  console.log(response);
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });

Interceptors

Són similars als Middleware de Laravel

Laravel

Exemple d'ús amb Laravel (és compatible amb vue-resource excepte configuració interceptors):


const app = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    todos: []
  },
methods: {
    fetchData: function() {
      // GET /someUrl
      this.$http.get('/api/v1/task').then((response) => {
        this.todos = response.data.data;
      }, (response) => {
        // error callback
        sweetAlert("Oops...", "Something went wrong!", "error");
        console.log(response);
      });
    }
  },
  created: function() {
    console.log('Component created!');
    this.fetchData()
  }
});

Per tal que funcioni la variable http cal canviar la configuració de Laravel al fitxer bootstrap.js:

window.Vue = require('vue');
// require('vue-resource');

window.axios = require('axios');
Vue.prototype.$http = axios;

require('sweetalert');

/**
 * We'll register a HTTP interceptor to attach the "CSRF" header to each of
 * the outgoing requests issued by this application. The CSRF middleware
 * included with Laravel will automatically verify the header's value.
 */

//Vue.http.interceptors.push((request, next) => {
//  request.headers['X-CSRF-TOKEN'] = Laravel.csrfToken;
//
//  next();
//});

axios.defaults.headers.common['X-CSRF-TOKEN'] = Laravel.csrfToken;

NOTA: Observeu com definim el Token CSRF però tinc dubte si el sistema que ja porta axios podria servir?

Vegeu com utilitzem SweetAlert per mostrar els errors.

Vue

Vue-resource ja no és més un paquet oficial (tot i que es pot continuar utilitzant):

Vegeu també

Enllaços externs