IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Vegeu també 103.7._Fer_cerques_en_fitxers_de_text_utilitzant_expressions_regulars#Conceptes


A hackable text editor for the 21st Century

Vegeu també

Enllaços externs