IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

A vegades també s'utilitza la paraula Recurs o Resource com a sinònim d'Asset

Assets

Aplicacions web

Els assets solen ser tot allò que no és dinàmic des de la perspectiva del servidor (en resum tot el que no sigui codi de servidor):

  • Imatges, vídeos, fitxers o qualsevol altre contingut estàtic
  • Javascript: javascript és un llenguatge de programació i evidentment proporciona dinamisme però des de la perspectiva del servidor és un contingut estàtic proveït tal qual (as if) des del servidor al client (navegador). És el navegador el que proporciona/interpreta el javascript aportant dinamisme
  • CSS: el comentari és similar

Android

Vegeu Android resources

Asset managment

http://robertnyman.com/2010/01/19/tools-for-concatenating-and-minifying-css-and-javascript-files-in-different-development-environments/

La gestió dels recursos/Assets managment és el procés de gestionar els recursos d'una aplicació. Entre d'altres tasques durant la gestió de recursos us podeu trobar amb la necessitat de:

  • Combinar: múltiples fitxers en un únic fitxer. Normalment la combinació es fa per tal d'evitar múltiples peticions HTTP i augmentar el rendiment de l'aplicació
  • Minificar:


Eïnes:

Analitzar la velocitat de les pàgines:

Minificar

CSS:

Javascript

Si observeu la majoria de tasques estan relacionades amb la millora del rendiment i de fet altres trucs/tasques poden ajudar:

Evitar peticions HTTP (HTTP Requests):

Compress assets

Resources:

Llenguatges de programació

PHP

Abans del boom de NodeJS cada framework tenia la seva pròpia eina per a la gestió dels assets ara és més comú utilitzar Grunt o Gulp

Python

Javascript

Java

Android

Icons

Icons

Vegeu també

Enllaços externs