IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

NOTA: Aquest article fa referència a l'ordre i al paquet, per veure la codificació de caràcters consulteu ASCII.

Ascii és un paquet que permet consulta la taula ASCII des de la línia de comandes. El podeu instal·lar amb:

$ sudo apt-get install ascii

i podeu mostrar la taula ASCII amb:

$ ascii
Usage: ascii [-dxohv] [-t] [char-alias...]
  -t = one-line output -d = Decimal table -o = octal table -x = hex table
  -h = This help screen -v = version information
Prints all aliases of an ASCII character. Args may be chars, C \-escapes,
English names, ^-escapes, ASCII mnemonics, or numerics in decimal/octal/hex. 

Dec Hex  Dec Hex  Dec Hex Dec Hex Dec Hex Dec Hex  Dec Hex  Dec Hex 
 0 00 NUL 16 10 DLE 32 20  48 30 0 64 40 @ 80 50 P  96 60 ` 112 70 p
 1 01 SOH 17 11 DC1 33 21 ! 49 31 1 65 41 A 81 51 Q  97 61 a 113 71 q
 2 02 STX 18 12 DC2 34 22 " 50 32 2 66 42 B 82 52 R  98 62 b 114 72 r
 3 03 ETX 19 13 DC3 35 23 # 51 33 3 67 43 C 83 53 S  99 63 c 115 73 s
 4 04 EOT 20 14 DC4 36 24 $ 52 34 4 68 44 D 84 54 T 100 64 d 116 74 t
 5 05 ENQ 21 15 NAK 37 25 % 53 35 5 69 45 E 85 55 U 101 65 e 117 75 u
 6 06 ACK 22 16 SYN 38 26 & 54 36 6 70 46 F 86 56 V 102 66 f 118 76 v
 7 07 BEL 23 17 ETB 39 27 ' 55 37 7 71 47 G 87 57 W 103 67 g 119 77 w
 8 08 BS  24 18 CAN 40 28 ( 56 38 8 72 48 H 88 58 X 104 68 h 120 78 x
 9 09 HT  25 19 EM  41 29 ) 57 39 9 73 49 I 89 59 Y 105 69 i 121 79 y
 10 0A LF  26 1A SUB 42 2A * 58 3A : 74 4A J 90 5A Z 106 6A j 122 7A z
 11 0B VT  27 1B ESC 43 2B + 59 3B ; 75 4B K 91 5B [ 107 6B k 123 7B {
 12 0C FF  28 1C FS  44 2C , 60 3C < 76 4C L 92 5C \ 108 6C l 124 7C |
 13 0D CR  29 1D GS  45 2D - 61 3D = 77 4D M 93 5D ] 109 6D m 125 7D }
 14 0E SO  30 1E RS  46 2E . 62 3E > 78 4E N 94 5E ^ 110 6E n 126 7E ~
 15 0F SI  31 1F US  47 2F / 63 3F ? 79 4F O 95 5F _ 111 6F o 127 7F DEL

Vegeu també