IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

$ sudo apt-get install apt-proxy

Fitxers

$ dpkg -L apt-proxy

Fitxers de configuració:

$ dpkg -L apt-proxy | grep etc
/etc
/etc/default
/etc/default/apt-proxy
/etc/init.d
/etc/init.d/apt-proxy
/etc/apt-proxy
/etc/apt-proxy/apt-proxy-v2.conf
/etc/logrotate.d
/etc/logrotate.d/apt-proxy
/usr/share/pycentral/apt-proxy/site-packages/apt_proxy/fetchers.py

Executables:

$ dpkg -L apt-proxy | grep bin
/usr/sbin
/usr/sbin/apt-proxy
/usr/sbin/apt-proxy-import
/usr/sbin/apt-proxy-v1tov2

Cau:

$ dpkg -L apt-proxy | grep var
/var
/var/cache
/var/cache/apt-proxy
/var/lib
/var/lib/apt-proxy

Configuració

El fitxer de configuració és /etc/apt-proxy/apt-proxy-v2.conf. El més important, és especificar els backends:Recursos