IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Conceptes

Vegeu els articles Commands i command Bus i no confongueu les comandes/jobs/events de laravel amb les comandes específicament de console. També és important conèixer les diferències entre Console Kernel i Kernel HTTP

Laravel 5

Registre de comandes

Cal modificar el fitxer app/Console/Kernel.php (vegeu Console Kernel) el array commands:

protected $commands = [
  Commands\SendEmails::class
];

Creació de comandes

https://laravel.com/docs/master/artisan

Per a crear una nova classe comanda de consola (és a dir crear una nova comanda per Artisan) executeu:

php artisan make:console SendEmails

Les classes comanda es creen a la carpeta app/Console/Commands ( es poden afegir a qualsevol carpeta sempre i quan composer les sàpiga trobar per autoload, és a dir configureu enl fitxer composer.json adequadament)

L'exemple anterior crearà la classe:

app/Console/Commands/SendEmails.php

Amb el següent contingut:

<?php

namespace App\Console\Commands;

use Illuminate\Console\Command;

class SendEmails extends Command
{
  /**
   * The name and signature of the console command.
   *
   * @var string
   */
  protected $signature = 'command:name';

  /**
   * The console command description.
   *
   * @var string
   */
  protected $description = 'Command description';

  /**
   * Create a new command instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct()
  {
    parent::__construct();
  }

  /**
   * Execute the console command.
   *
   * @return mixed
   */
  public function handle()
  {
    //
  }
}

Podeu assignar el nom de la comanda amb:

php artisan make:console SendEmails --command=emails:send

Laravel 4.2

https://laravel.com/docs/4.2/commands

Vegeu també

Enllaços externs