IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: Aplicacions web LOE
Fitxers: No hi ha
Repositori SVN: https://[email protected]/svn/iceupc/AplicacionsWeb
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas

Wikis

En informàtica quan parlem d'una wiki ens referim a un programa (aka motor wiki o aplicació wiki) que normalment sol ser una aplicació web que permet als usuaris crear i editar pàgines web d'una forma col·laborativa i ràpida.

La primera aplicació wiki va ser creada el 1994 per Ward Cunningham .

L'origen del terme wiki prové de la paraula hawaiana "wiki" que vol dir ràpid. L'autor de la primera pàgina web wiki (WikiWikiWeb) li va posar aquest nom recordant el nom de l'autobús Wiki_Wiki_Shuttle, un autobús de l'aeroport de Honolulu (Haway).

Aplicacions wiki

Des de la primera aplicació wiki han sorgit múltiples aplicacions wiki (consulteu l'article "List Of Wiki Software"). De fet, actualment, hi ha moltes aplicacions que són hibrides, és a dir, no són només una wiki sinó que són molt més (per exemple un CMS) i entre les seves funcionalitats hi ha l'opció d'utilitzar una wiki (p. ex. Moodle o Trac).

IMPORTANT: És important no confondre les aplicacions wiki amb el concepte wiki en si. Per exemple, hi ha molta gent que quan parla de wiki es refereix a la wikipedia, quan realment la wikipedia és una wiki que utilitza mediawiki

És difícil de dir quines són les aplicacions wiki més utilitzades, però segons Google Trends les wikis més cercades a Internet són: MoinMoin, TikiWiki, DokuWiki i MediaWiki.

També podeu consultar aquí una llista de les wiki més importants que podeu trobar a Internet.

Si heu de fer un estudi per tal d'escollir un programari wiki us pot ser d'utilitat la web: http://www.wikimatrix.org/.

Característiques d'una wiki

Les wiki és caracteritzen per:

 • Permetre a tots els usuaris poder editar i crear noves pàgines web, de forma senzilla i ràpida utilitzant simplement un navegador sense cap mena d'afegitó. Per posar un exemple, moltes wiki permeten l'edició de pàgines de forma anònima (sense haver de tenir un usuari) o el procés d'alta d'usuari és el més ràpid possible, per exemple, sense validació de l'usuari per correu electrònic.
 • Facilitar l'enllaç d'articles entre sí de forma fàcil utilitzant formes molt intuïtives de fer enllaços entre pàgines. Per exemple, a mediawiki si vull fer un enllaç a una pàgina web anomenada Tema1 només cal posar [[Tema1]].
 • Buscar la implicació dels seus visitants. L'objectiu és que els visitants no siguin simples espectador sinó que es persegueix involucrar-los en tot el procés de creació col·laborativa d'¡un lloc web.
 • Permetre l'edició de documents de forma col·laborativa utilitzant un llenguatge de marques simple i intuïtiu.
 • Posar l'èmfasi en el contingut i no pas en la presentació. Els llenguatges de marques wiki estan pensats per a expressar idees i continguts i no pas per a modificar la presentació

Sintaxi

Gran part de l'èxit de les wiki recau en l'ús de llenguatges de marques fàcils, ràpids i intuitius

La sintaxi wiki destaca per ser el menys redundant possible. El llenguatge de marques per excel·lència a Internet és HTML. De fet, és el llenguatge estàndard que suporten tots els navegadors web, i de fet, una wiki, el que fa és traduir la sintaxi wiki a format HTML per tal que les pàgines wiki puguin ser mostrades als navegadors web.

NOTA: La sintaxi wiki és interpretada en el servidor per l'aplicació web. En canvi el codi HTML és interpretat en el client pel navegador web

Un dels "problemes" de HTML és que és força redundant. Vegem un exemple de codi en sintaxi wiki i un exemple de codi en sintaxi HTML:

Mediawiki sintax:

'''Negreta'''
''Cursiva''

*Item de llista no numerada 1
*Item de llista no numerada 2

#Item de llista numerada 1
#Item de llista numerada 2

[[Enllaç intern|Text de l'enllaç intern]]
[Enllaç extern Text de l'enllaç extern]

HTML sintax:

<strong>Negreta</strong>
<em>Cursiva</em>

<ul>
<li>Item de llista no numerada 1</li>
<li>Item de llista no numerada 2</li>
</ul>

<ol>
<li>Ordered List Item 1</li>
<li>Ordered List Item 2</li>
</ol>

<a href="">Item de llista numerada 1</a>
<a href="">Item de llista numerada 2</a>

Com podeu observar és molt més curt en nombre de caràcters utilitzats a la sintaxi wiki (menys redundant) de forma que podem expressar molt més ràpid el que volem fer. No només això, sinó que les combinacions de caràcters estan pensades per ser escrites de la forma més ràpida possible, els caràcters major igual i menor igual de HTML no faciliten l'escriptura de codi, en canvi escriure tres cops les cometes per fer una negreta és fàcil i intuïtiu.

NOTA: Als llenguatges wiki s'enquadren dins dels llenguatges de marques lleugers lightweight markup language

Potser l'inconvenient més gran de la sintaxi wiki és que no existeix un estàndard que sigui compatible amb totes les aplicacions wiki. Tot i que totes les aplicacins wiki utilitzant una sintaxi fàcil i intuïtiva, hi ha diferències entre la sintaxi de les principals aplicacions wiki. Consulteu el següent quadre comparatiu.

Mediawiki

En aquest curs utilitzarem com a aplicació wiki la Mediawiki. Mediawiki és programari lliure i possiblement és el programari wiki més utilitzat degut a que és la programa que utilitza l'enciclopèdia en línia wikipedia.

NOTA: De fet tingueu en compte que els propis apunts d'aquest curs estan fets en format wiki utilitzant una mediawiki instal·lada al domini acacha.org. Una de les coses bones dels formats wiki és que sempre podem consultar el codi font, és a dir, que si vegeu una pàgina wiki que us crida l'atenció, podeu veure com està feta i aprendre més sobre la sintaxi consultant el codi font.

Instal·lació

Exercici: Un dels exercicis d'aquesta sessió és instal·lar-vos una mediawiki al vostre ordinador. Trobareu l'entrega de l'exercici al Moodle del curs.

Passos previs. Preparació de l'entorn LAMP

Mediawiki és una aplicació web, i com tota aplicació web abans de poder ser instal·lada necessitem disposar d'un entorn de treball previ. Aquest entorn de treball (també anomenat sovint arquitectura) és LAMP que són les inicials de:

 • Linux: Pot semblar obvi però necessitem d'un sistema operatiu per córrer les aplicacions. La L de LAMp indica un sistema operatiu Linux
 • Apache: Les aplicacions web corrent a un servidor web. El servidor web més utilitzat és Apache. Per a més informació consulteu Apache.
 • Mysql: qualsevol aplicació weu sigui mitjanament gran necessita d'una base de dades. Els gestor de bases de dades lliure més utilitzat és MySQL.
 • PHP: El llenguatge de programació PHP és el llenguatge de programació lliure més utilitzar per a fer aplicacions web.

NOTA: LAMP és l'arquitectura web més utilitzada en entorns d'explotació a Internet però evidentment existeixen altres alternatives com per exemple WAMP (Apache Mysql i PHP sobre Windows) o XAMP (agnòstic de sistema operatiu) o utilitzar altres gestors de base de dades com PostgreSQL...

No fa gaire temps configurar tot aquest entorn no era pas un tasca fàcil. Actualment disposem d'eines com tasksel (o el propis instal·ladors de sistemes operatius Linux) que automatitzen tota la feina. Així per tal d'instal·lar LAMP en un sistema com Ubuntu, només heu de fer:

$ sudo tasksel

Us apareixerà quelcom similar al següent:

Tasksel.png

Escolliu LAMP server (us moveu pel menú amb les fletxes i seleccioneu amb espai), tabuleu per a col·locar-vos sobre el "botó" Aceptar. El sistema us instal·larà tot el necessari per disposar d'un entorn LAMP. Durant la instal·lació només haureu d'escollir la paraula de pas de root del servidor de MYSQL.

IMPORTANT: No us oblideu de la paraula de pas que poseu al servidor de MYSQL ja que costa bastant de Mysql#Canviar_el_password_de_root recuperar aquesta paraula de pas de root a MYSQL.

Instal·lació des dels repositoris

NOTA: Aquest apartat només el teniu com a referència. No se us demana cap exercici on l'instal·lació es faci des dels repositoris

Consulteu:

http://acacha.org/mediawiki/index.php/Instal%C2%B7laci%C3%B3_mediawiki

Instal·lació manual

Consulteu:

Instal·lació_mediawiki#Instal.C2.B7laci.C3.B3_manual

Al Moodle del curs hi ha una tasca relacionada amb aquest apartat.

Manual

Noms dels articles

A Mediawiki a cada pàgina wiki se l'anomena article o "wiki page". Les pàgines s'identifiquen pel seu nom, el nom d'una pàgina es mostra a la part superior de la pàgina en negreta. Per exemple el nom d'aquesta pàgina és:

Aplicacions web LOE/Sessió mediawiki
TitolArticleMediawiki.png

Els noms de pàgina son case sensitive és a dir, es diferencia entra majúscules i minúscules, amb l'excepció de la primera lletra (de fet, Mediawiki sempre us posarà en majúscules la primera lletra.)

Quan es vol fer referència a una pàgina wiki, podeu utilitzar el que s'anomena un enllaç intern, amb el següent format

[[NOM_DE_L'ARTICLE]]

Per exemple_

[[Aplicacions web LOE/Sessió mediawiki]] 

Crear una nova pàgina

Una de les coses que més els hi costa als usuaris novell de mediawiki és acostumar-se al fet que no hi ha cap formulari ni ajuda per a crear una nova pàgina.

IMPORTANT: Un article de la mediawiki és crea en el moment que té com a mínim un enllaç intern des de alguna altre pàgina

Per tant per crear una nova pàgina només cal editar una pàgina existent com la pàgina principal o la pàgina d'usuari i posar:

[[Nom de la nova pàgina]]

Això us creara un enllaç no visitat (en vermell), com:

Nom de la nova pàgina

Ara només cal entrar a la nova pàgina i omplir-la de continguts.

Un altre forma de crear un article és utilitzar directament la seva URL. Escriviu:

http://acacha.org/mediawiki/index.php/Nom de la nova pàgina

El navegador us la transformarà a:

http://acacha.org/mediawiki/index.php/Nom_de_la_nova_p%C3%A0gina

I ja podeu començar a editar la pàgina.

Resolució de conflictes amb noms de pàgines. Pàgines filles i espais de noms

Que les pàgines s'identifiquin pel seu nom té un clar problema: els possibles conflictes amb noms de pàgines repetides. Per exemple, suposeu que voleu que els vostres alumnes facin en format wiki els apunts del tema 1. Molt possiblement tots decidiran anomenar a la pàgina:

[[Tema 1]]

I entraran en conflicte al estar editant tots la mateixa pàgina i no cadascú la seva. Una solució es que cadascú d'ells sigui més original posant un nom.

Els noms de pàgina es poden classificar en pàgines i subpàgines de forma similar a una estructura de directoris. Així la pàgina

[[Crèdit 1/Unitat didàctica 1]]

Seria una pàgina anomenada:

Unitat didàctica 1

Filla de la pàgina:

Crèdit 1

Ja tenim doncs una solució per fer pàgines personals. Cada usuari disposa de la seva pàgina personal:

[[Usuari:NOM_USUARI]]

I per tant podeu crear una pàgina personal que no col·lisionarà amb cap altre pàgina amb:

[[Usuari:NOM_USUARI/Nom pàgina personal]]

Per exemple:

Usuari:Sergi/Exemple de pàgina personal

Fixeu-vos que les pàgines que són filles (o netes, o rebesnétes, etc...) a sota del títol de la pàgina us apareix un enllaç a les pàgines pare:

ExemplePaginaFilla.png
ExemplePaginaNeta.png

Un altre mecanisme que s'utilitza són els espais de noms. De forma similar al que succeïx amb els noms d'etiquetes a XML podeu posar un prefix anomenat espai de noms al nom de la pàgina. Per exemple imagineu-vos que volem documentar una sèrie de servidors de la nostra xarxa on cada servidor té un nom propi escollit segons el alfabet NATO. Podeu utilitzar com a nom:

Servidor:Alfa
Servidor:Bravo
Servidor:Charlie
Servidor:Delta
Servidor:Echo
...

Així és diferencien els articles Alfa, Bravo, Charlie... dels articles que fan referència als servidors del mateix nom.

De fet observeu que les pàgines d'usuari utilitzen l'espai de noms Usuari. Quan vegem les pàgines especials veureu que la mediawiki proporciona una sèrie d'espais de noms per defecte.

Un altre mecanisme utilitzat són les pàgines de desambiguació. Consulteu:

podeu veure un exemple de pàgina de desambiguació a:

Navegació

Teniu diferents formes de navegar per una wiki. La primera śe utilitzar el menú de navegació que apareix a l'esquerre.

MenuNavegacio.png

Aquest menú el pot modificar l'usuari Wikisysop accedint a la pàgina especial Mediawiki:Sidebar.

També us pot ajudar per navegar el menú Eines que apareix a l'esquerre. La veritat però, es que quan una wiki es fa gran la millor forma de navegar és utilitzar el cercador. Posant el nom exacte d'una wiki us anirà directament (botó "Ves-hi") i si feu clic a Cerca busca pàgines am bla paraula que heu posat

NOTA: El cercador només busca paraules senceres i no aplica cap mena d'intel·ligència per tal de buscar paraules similars com per exemple paraules amb accent o sense accent o majúscules i minúscules.

A

Resultats de la cerca

A baix de tot podeu fer una cerca avançada que us permet indicar en quins espais de noms voleu buscar. Podeu accedir directament a la cerca anant a la pagina especial:

Especial:Cerca

NOTA: També es possible integrar el cercador de qualsevol wiki a Firefox. Premeu al desplegable del cercador situat a la part superior dreta de Firefox i feu clic a <<Afegeix SergiTurWiki (ca)>>

Recursos:

Edició

Podeu trobar ajuda de com editar una pàgina wiki al bloc de l'esquerre anomenat Edició:

BlocEdicioMediawiki.png

A:

Referència Ràpida

trobeu uns especie de "xuleta" amb les formes bàsiques de la sintaxi (negreta, apartats, llistes, etc).

La barra que apareix quan editeu una pàgina:

MediawikiToolbar.png

Us permet recordar les sintaxi més habituals. Per exemple si feu clic a al botó on apareixen una a i una b (Ab) us farà un enllaç intern:

[[Títol de l'enllaç]]

NOTA: La barra que apareix a aquesta wiki és una barra ampliada. Consulteu Mediawiki#Mediawiki_edit_toolbar

Recursos:

Exercici

Creeu una nova pàgina wiki filla de la vostra pàgina d'usuari i l'anomeneu Exemples d'edició mediawiki. Per exemple:

Exemples d'edició mediawiki

En aquesta pàgina hi hauria d'haver-hi un exemple de cadascun dels botons que apareixen a la barra d'eines (negreta, cursiva, Enllaç intern, Enllaç extern, apartat, fitxer...)

Historial de canvis

Un dels grans avantatges de la wiki és que manté un historial de totes les modificacions que es fan d'una pàgina. Al capdamunt de cada pàgina podeu trobar la pestanya:

historial
HistorialPaginaWiki.png

Com podeu veure podeu consultar qualsevol de les versions del document (es guarda una versió cad cop que guardeu el document). També ens informa de quin ha estat l'usuari que ha fet cada modificació (en cas d'edicions anònimes mostra quin és la IP des de la que s'ha editat la pàgina),es poden comparar pàgines amb eines de l'estil de diff.

NOTA: Podeu guardar ràpidament un document amb la combinació de tecles Crtl+Alt+S i també podeu editar ràpidament amb Ctrl+Alt+E

A la wiki queda tot registrat i es molt difícil perdre alguna dada. Però tot i així us trobareu algun alumne que us dirà: "Profe he perdut els apunts que havia fet l'últim dia de classe" ;-). Diguin els que us diguin, és que han comés un dels següents errors:

 • S'han oblidat de guardar el document
 • Han canviat el nom d'un enllaç a una pàgina existent.

L'últim és un dels errors més típics de la mediawiki. Com us hem comentat les pàgines es coneixen pel seu nom. Suposeu que teniu en enllaç a l'article:

[[Mediawiki]]

És a dir:

Mediawiki

Si canvieu l'enllac per:

La Mediawiki

Pot semblar que heu perdut la pàgina però en veritat la pàgina continua estan a [[Mediawiki]] (Mediawiki), l'únic que heu posat un enllaç incorrecta. En conclusió, si voleu canviar el nom a una pàgina no ho podeu fer canviant els seus enllaços, heu d'utilitzar la pestanya:

Reanomena

Cal tenir en compte, que per tal d'evitar enllaços trencats, l'acció reanomena per defecte crea una redirecció del nom antic al nom nou.

IMPORTANT: Ja sigui consulten la pestanya contribucions (a la part superior dreta), consultant l'historial d'un document i/o consultant la pàgina Especial:Canvis_recents oi/ utilitzant el buscador, pot ser més fàcil o menys però heu de poder trobar qualsevol document/edició que s'hagi fet a la wiki

Cal tenir en compte que fins i tot, encara que elimineu una pàgina amb la pestanya:

elimina    (nota: Aquesta pestanya només li apareix a l'usuari Sysop o usuaris amb permisos equivalents)

Hi ha un registre per recuperar pàgines eliminades

NOTA: De fet algun cop us trobareu amb la necessitat de esborrar completament alguna pàgina, per exemple per que s'ha posat per error una paraula de pas. Consuteu Mediawiki#Com_esborrar_definitivament_una_p.C3.A0gina.2Farticle.3F

Recursos:

Treball col·laboratiu

La wiki està pensada per facilitar el màxim el treball en equip. Anem a fer un exercici per demostrar-ho. Hem de crear entre tots la pàgina:

Aplicacions web LOE/Sintaxi de mediawiki

Una de les eines més útils per a modificar una pàgina de forma col·laborativa és que cada pàgina té la seva pròpia pàgina de discussió, a la pestanya:

discussió

Si consulteu la pàgina de discussió de la web que us proposo:

Discussió:Aplicacions_web_LOE/Sintaxi_de_mediawiki

Veureu com us indico el guió de treball per tal de poder crear la pàgina wiki de forma col·laborativa.

Les pàgines de discussió serveixen per "discutir" sobre el contingut d'una pàgina. De fet es reserva l'espai de noms Discussió (Talk en angles) per aquest tipus de pàgines.

Per exemple podeu veure un exemple de pàgina real de discussió a:

http://ca.wikipedia.org/wiki/Discussi%C3%B3:Barack_Hussein_Obama

Cal que tingueu en compte que gràcies a que hem organitzat la pàgina en seccions no ens trobem amb conflictes. La wiki, si detecta dos modificacions al mateix temps de un mateix document, però les modificacions són en línies o seccions diferents aleshores el que fa és una barreja (Merge) automàtica de les dos versions. Només en el cas que dos usuaris modifiquin el mateix, apareixerà la pàgina de conflicte i seran els usuaris els que hauran de decidir quina és la versió correcte del document.

Pipes

Text de l'imatge

Les pipes (|) s'utilitzen força per tal de passar més informació a elements de la mediawiki com plantilles. Per exemple, les imatges es poden fer força més elaborades amb pipes com la següent:

[[Fitxer:prova.png|thumb|Text de l'imatge|50px]]

Produeix la imatge de la dreta:

Plantilles

http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Templates
http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Templates/es

Mediawiki disposa d'un mecanisme molt senzill per tal d'utilitzar plantilles. Les plantilles es poden utilitzar per tal de repetir text wiki que es repeteix en diferents llocs o fins i tot com a variable. Per definir una plantilla només cal posar-la entre dos claudàtors:

{{Nom Plantilla}} 

Per exemple, es poden utilitzar plantilles per a valors que sabeu que poden canviar en el futur. Per exemple la plantilla

{{Enllaç al curs Moodle Aplicacions web}}

Ens pot donar l'enllaç al Moodle d'aquest curs (l'enllaç pot canviar en altres anys):

Enllaç al curs Moodle

Les plantilles es troben totes a l'espai de noms Plantilla: (o en anglès Template).

Els articles d'aquesta wiki que formen part d'un curs utilitzen la plantilla:

 {{PlantillaCurs
 | curs          = [[Aplicacions web LOE]]
 | fitxers        = No hi ha
 | repositori       = https://[email protected]/svn/iceupc/AplicacionsWeb
 | autors         = [[Sergi Tur Badenas]]
 }}
 

Es pot incloure tot el contingut d'un altre pàgina wiki amb:

{{:NomPàgina}}

Podeu veure un exemple a la pàgina:

ProvaNMIL

Que inclou l'article Apache.

Podeu veure el resultat a la caixa flotant que apareix a la part dreta superior d'aquesta pàgina. El contingut de la plantilla el podeu trobar a:

Plantilla:PlantillaCurs

Amb el següent contingut:

{| class="toccolours" style="float: right; background-color: #f1f1ff; margin: 0 0 1em 1em; border-right-width: 2px; 
 border-bottom-width: 2px; width: 24em; font-size: 90%; clear: right;" cellspacing="5"
|-
! colspan="2" style="text-align: center; font-size: larger;" | 
<div style="background:#DEE9FF; padding:8px">[[Imatge:Alert.png|25px]]
'''Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs'''</div>
|- style="vertical-align: top;"
| '''[[CursosICEUPC|Curs]]:'''
| {{{curs|{{{curs|}}}}}}
|- style="vertical-align: top;"
| '''[https://[email protected]/svn/iceupc Fitxers]:'''
| {{{fitxers|{{{fitxers|}}}}}}
|- style="vertical-align: top;"
| '''Repositori [[SVN]]:'''
| {{{repositori|{{{repositori|}}}}}}
|- style="vertical-align: top;"
| '''Usuari:'''
| anonymous
|- style="vertical-align: top;"
| '''Paraula de pas:'''
| sense paraula de pas
|- style="vertical-align: top;"
| '''Autors:'''
| {{{autors|{{{autors|}}}}}}
|}

Fitxeu-vos com podeu utilitzar paràmetres amb tres claudàtors. Per exemple el paràmetre:

{{{autors}}}

Se substitueix per la variable autors al cridar a la plantilla:

 {{PlantillaCurs
 ...
 | autors         = [[Sergi Tur Badenas]]
 }}
 

La sintaxi mes complicada:


Només es per indicar que si no s'indica el paràmetre es mostrarà un text amb blanc (observeu que no s'indica res després de l'operador |).

Recursos:

Enllaços entre wikis

Una de les propietats força interessants és que la wiki permet fer fàcilment enllaços entre wikis. Per exemple:

[[w:Open Source]]

Us generarà un enllaç a la wikipedia anglesa a l'article sobre Open Source:

w:Open Source

No només hi ha wikis, també es pot enllaçar a altres pàgines com IMDB:

imdb:Quantum of Solace

A:

Podeu trobar més detalls i una llista d'enllaços entre wikis. De fet podeu arribar a definir els vostres propis enllaços.

Pàgines especials

La potència de la wiki es veu augmentada per una sèrie de pàgines especials. Les pàgines especials estan dins de l'espai de noms Especial i de fet podeu consultar un resum de les pàgines especials a la pagina especial:

Especial:Pàgines_especials

Des de aquestes pàgines es poden gestionar els usuaris, permisos, fer el manteniment de la wiki, cercar pàgines, exportar pàgines, etc.

Algunes pàgines destacables són:

Encara és més potent però veure que hi ha pàgines especials a l'espai de noms 'Mediawiki que permet modificar en format wiki la pròpia wiki. Per exemple:

Això és només un petit exemple del que es pot fer. Consulteu:

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:MediaWiki_namespace

Les podeu consultar totes fent una cerca del espai de noms Mediawiki:

http://acacha.org/mediawiki/index.php?title=Especial%3ACerca+per+prefix&from=&namespace=8

NOTA: Aquestes últimes pàgines només les pot modificar el Wikisysop de la wiki. Precisament es poden assignar permisos a altres usuaris des de la pàgina especial:

Podeu provar-ho a la vostra wiki entrant com a usuaris wikisysop.

Recursos:

Extensions

Es pot ampliar la funcionalitat d'una mediawiki mitjançant extensions. Per exemple, a aquesta wiki està instal·lada la extensió Sintax Highlight que us permet mostra codi font acolorit:

echo "Hola mon!";

Podeu trobar exemples de com instal·lar algunes extensions a:

Mediawiki#Extensions

La llista completa d'extensions la podeu trobar a:

http://www.mediawiki.org/wiki/Extension_Matrix

Recursos:

Exercici final

Se us proposa crear una pàgina personal força elaborada similar a:

Usuari:ProfeExemple

És dir modifiqueu la vostra pàgina Usuari:nomUsuari

Cal que utilitzeu la plantilla:

Plantilla:FitxaProfessor

A la vostra pàgina ha d'haver-hi:

 • Seccions
 • Index de continguts
 • Text remarcat en negreta, cursiva...
 • Enllaços interns i enllaços externs
 • Imatges. Poseu una secció amb imatges en format de galeria.
 • Firmeu el document al final
 • Feu una taula amb el vostre horari (aquesta secció com la resta de seccions no tenen per què ser reals...)
 • Creeu una pagina amb el vostre nom complet d'usuari. Per exemple Profe d'exemple que us porti a la vostra pàgina d'usuari (redirecció):
 • Afegiu la vostra pàgina a la categoria [[Category:Aplicacions Web LOE 2010]]

Si algú s'anima us recomano que proveu la plantilla que permet fer metacaixes a l'estil de les que trobareu a la portada de la http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada o la portada d'aquesta wiki.

Vegeu també

Enllaços externs