IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: Aplicacions web LOE
Fitxers: No hi ha
Repositori SVN: https://[email protected]/svn/iceupc/AplicacionsWeb
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Lluís Pérez Vidal

Sistemes de Gestió de Contingut (CMS)

Un CMS (Content Management System) és una aplicació informàtica (millor, un conjunt d'aplicacions) que serveix per gestionar les contribucions de feina en un entorn col·laboratiu. Hi han sis tipus de CMS, i el Joomla cau dins la categoria de gestor de continguts de planes web (web content management systems WCMS). Un WCMS és un CMS preparat per simplificar la publicació de planes des d'un servidor cap a navegadors web o cap a dispositius mòbils, com telèfons. Redueix o suprimeix la necessitat de saber programar en HTML i la necessitat de carregar fitxers, perquè el contingut s'edita en línia.

Joomla!

D'ón surt el Joomla

La història del Joomla és una repetició d'una seqüència vista tantes vegades en el món del programari lliure que val la pena repassar-la. El 2000 va aparèixer un CMS de nom Mambo. Del 2000 al 2005 Mambo segueix una trajectòria en ziga-zaga que inclou versions en programari propietari i versions en codi obert (que no programari lliure).A l'agost de 2005 es produeix una bifurcació: L'autodesignat "equip de desenvolupament de Joomla", format per molts desenvolupadors que havien contribuït al Mambo, en veure que aquest deriva cap a un producte clarament propietari, comencen el Joomla a partir de la versió lliure del Mambo.

Qué és Joomla

Joomla és un CMS, de la categoria WCMS, que és programari lliure. Serveix per publicar contingut a la WWW i a qualsevol intranet. Segueix el paradigma MVC (Model-View-Controller, Model-Vista-Controlador). Esta escrit en PHP, emmagatzema les dades en MySQL i ofereix moltes funcionalitats (caché de planes, RSS, enquestes, cercadors, versions imprimibles de planes) i (important per nosaltres) facilitat per la traducció de planes i quadres. Probablement, és el CMS més estés actualment del món del programari lliure.

Instal·lació

Exercici: Un dels exercicis d'aquesta sessió és instal·lar-vos un Joomla al vostre ordinador. Trobareu l'entrega de l'exercici al Moodle del curs.

Passos previs. Preparació de l'entorn LAMP

Joomla és una aplicació web. Abans d'instal·lar el Joomla és imprescindible que tingueu ja en marxa unes versions determinades de Apache, PHP i MySQL.

Sempre, abans de començar

NOTA: sudo apt-get update

NOTA: sudo apt-get upgrade


Comencem per php

NOTA: dpkg -l | grep php

Ha de sortir tot relacionat amb php5. Si surt quelcom de diferent, aleshores

NOTA: apt-get remove php.la.versio.que.sigui

I, després,

NOTA: apt-get install php5

En qualsevol cas, la definició de la màquina local

NOTA: cat /etc/hosts

ha de donar localhost. Si dona localhost.localdomain, cal canviar-ho cap a només localhost

NOTA: vi /etc/hosts

Ara anem a veure el segòn paquet, el MySql

NOTA: dpkg -l | grep mysql

Ha de sortir mysql-client i mysql-server. Si surt un altra versió

NOTA: apt-get remove mysql.la.versio.que.sigui

I, després,

NOTA: apt-get install mysql-common mysql-client mysql-server

A més, cal afegir

NOTA: apt-get install phpmyadmin

I, tercer i final, l'apache

NOTA: dpkg -l | grep apache

Ha de sortir tot relacionat amb apache2. Si surt un altre versió

NOTA: apt-get remove apache.la.versio.que.sigui

I, després

NOTA: apt-get install apache2

=== Creació de la base de dades

NOTA: http://localhost/phpmyadmin

I entreu amb username root i ALERTA! password en blanc i executar.

Entrada a phpmyadmin

i , aleshores

antes de crear

Un cop dins, nova base de dades mambo

Entrando mambo

Crear i, després, comprovació

Después de crear mambo

i , després, sortir del navegador, pitjant el quadrat verd "EXIT" adalt a l'esquerra.


Des de finestra de comandes

mysql -u root
mysql> show databases;
mysql> grant all on mambo.* to [email protected] identified by 'passmambo';
mysql>quit;

Baixada del Joomla

Les següents captures de pantalla són (relativament) antiquades però serveixen per seguir la marxa de l'instal·lació.

ALERTA: Dirigiu-vos cap a la versió 1.5.22; NO aneu cap a la versió 1.6.

   Aquesta beta (la 1.6 en català) m'ha donat problemes insuperables de configuració (14-01-2011).

Opció A: En català

http://www.joomla.cat

Entrada a la plana joomla cat

Selecció del joomla cat

Baixada del joomla cat

Opció B: En anglès

http://www.joomla.org

Entrada a joomla

Baixada del joomla

Expansió i trasllat

NOTA: $ mkdir jo
$ mv /home/lpv/Escriptori/JoomlainCatalan_1.5.15.zip ./jo/.
$cd jo
$unzip JoomlainCatalan_1.5.15.zip
$ su
# cd /var/www
# mkdir jo
# cd jo
# cp -r ~primer/jo/* .
# /etc/init.d/apache2 reload i restart

NOTA: http://localhost/jo

Pantalles d'instal·lació de Joomla

Selecció d'idioma


Comprovaciones prèvies


Llicència


Config base de dades


Config base de dades feta


No hi ha ftp


nom de  la plana


Instruccions finals

NOTA: $ su
# cd /var/www/jo
# emacs configuration.php
i aquí, copies tot el de la finestreta
# cd /var/www/jo
# cd installation
# rm -r *
# cd ..
# rmdir installation
# /etc/init.d/apache2 reload i restart

NOTA: http://localhost/jo/administrator

Abans de primera entrada como admin

Entra com a admin

La primera

Precaucions

No costa gaire prendre algunes mesures de seguretat que us poden estalviar bastants mals de cap en el futur.

[ http://www.thejoomlapodcast.com/free-joomla-tutorials/28-the-5-best-things-to-do-after-installing-joomla]
[http://pathosseoblog.com/ten-things-to-do-after-a-new-joomla-installation/]
[http://www.joomla-tips.com/tips/first-things-to-do-after-installing-joomla.html?blogger=mihaela]

Feina pràctica

Heu de crear una pàgina personal força elaborada similar a:


Primera plana del mòn


És a dir modifiqueu la vostra pàgina inicial front end de Joomla.


Quan intenteu posar un nou article, o plantilla, etc. us donarà error.
Hi han dues opcions.
Opció A) Solució prudent (la més segura ,però no tinc del tot clar que funcioni)

NOTA: cd /var/www/jo

NOTA: sudo chown -R www-data *

NOTA: sudo chgrp -R www-data *

NOTA: sudo chmod -R g+rw *

Hi posem www-data perquè és el propietari dels continguts de l'apache
Opció B) Solució bèstia (molt insegura, segur que funciona)

NOTA: cd /var/www/jo

NOTA: sudo chmod -r 777 *

Exercici entregable

A la vostra pàgina ha d'haver-hi:

  • Seccions
  • Categories
  • Text remarcat en negreta, cursiva...
  • Enllaços interns i enllaços externs
  • Imatges.
  • Creeu una pagina amb el vostre nom complet amb un enllaç que us porti a la vostra pàgina personal (redirecció):

Podeu canviar l'aspecte general de la vostra plana, canviant la plantilla (template).

El primer article de la plana inicial (front-page) ha de ser una descripció detallada del que heu fet des d'el final de la instal·lació fins a arribar al resultat final (p.ex. 1.- He baixat una nova plantilla des de http://www.siteground.com/joomla-hosting/joomla15-templates.htm?page=1 , etc.) < br/> Un cop fet això, feu una captura de pantalla de la primera plana i l'afegiu a la vostra plana personal de la mediawiki general del curs. Si és visible des de l'exterior, poseu-hi, al costat d'aquest "pantallasso", un enllaç cap a la plana joomla.

Ajudes per afegir continguts, canviar planes, etc.

Referències

[http://forums.digitalpoint.com/showthread.php?t=58138&page=2]
[http://sulug.stanford.edu/]
[http://www.etseib.upc.edu/]


Vegeu també

Enllaços externs