IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Conceptes

Consulteu:

Eines web/Conceptes generals de les aplicacions web

SMX

UNITAT FORMATIVA 1. Aplicacions web d'escriptori: correu electrònic, calendaris on-line, gestió d'arxius. (42 h.)

UNITAT FORMATIVA 2. Instal·lació, configuració i ús d'aplicacions d'ofimàtica web. (41 h.)

UNITAT FORMATIVA. Instal·lació i configuració de portals web d'aprenentatge a distància. (41 h.)

Moodle:

  • Cursos Moodle penjats a Iescopernic.com
  • Videotutorials d'instal·lació i ús (Rovira i Virgili)


Recursos