IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquest article disposa de fitxers relacionats
Fitxers: AplicacionsLinux.pdf, ComparacioAplicacions.pdf
Repositori SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iceupc/IntroduccioLinux
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas
Cursos relacionats: IntroduccioLinux

Aplicacions de gràfics

AplicacionsLliuresGrafics.png

Aplicacions d'ofimàtica

AplicacionsLliuresOfimatica.png

Aplicacions de desenvolupament

AplicacionsLliuresDesnvolupament.png

Aplicacions educatives

Consulteu:

http://wiki.gleducar.org.ar/wiki/Software_Libre_educativo

Aplicacions WEB

Vegeu:

Aplicacions_web

Aplicacions lliures de gestió de centres

Aplicacions de gestió

Vegeu també

Molt recomanable la web:

http://alts.homelinux.net/http://alts.homelinux.net/

Enllaços externs