IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

In your project's root folder:

$ composer require --dev apigen/apigen

Or if you want it globally:

$ composer global require --dev apigen/apigen

Use

Run ApiGen with source and destination options:

$ apigen generate -s ./src -d ./api

To omit cli options just create apigen.yaml or apigen.neon file in your project's root folder:

source:
    - ./src

destination: ./docs

Resol·lució de problemes

No access level defined and no previous defining class property present.

TODO

Vegeu també