IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Consulteu: Webfaltes#Configuraci.C3.B3_d.27Smarty

Per tal que funcioni ens hem d'assegurar que existeixin els següents directoris d'Smarty:

$ mkdir smarty/templates_c
$ mkdir smarty/cache
$ mkdir smarty/configs

A continuació hem de donar les permisos correctes a les carpetes. Bàsicament el que es fa és fer que algunes de les carpetes sigui propietat de l'usuari que executa el servidor web (suposem que és tracta de l'usuari www-data - usuari típic en distribucions Linux de la família Debian amb servidors Apache -):

$ sudo chown www-data:www-data smarty/templates_c
$ sudo chown www-data:www-data smarty/cache
$ sudo chmod 775 smarty/templates_c
$ sudo chmod 775 smarty/cache


Si utilitzeu subversion voldreu ignorar (que no es guardin al repositori) les carpetes cache i templates_c. Consulteu:

$ svn propset svn:ignore smarty/cache/ .
$ svn propset svn:ignore smarty/templates_c/ .

També es pot fer des de l'eclipse a la carpeta templates_c boto dret team/add to svn:ignore.

Una vegada ignorat, haurem de fer un commit per pujar els canvis al repositori, ja que li hem donat unes opcions diferents a les que tenien de dos carpetes en concret.

Si ho fem per línia de comandes:

$ svn ci

Si ho fem per l'eclipse, seleccionarem tot el projecte, botó dret Team>Commit... i en breus moments ens dirà que ja està pujat.