IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

https://github.com/Nurgak/Android-Bluetooth-Remote-Control/tree/master/Arduino-Bluetooth

Android USB Host

NOTA: Cal tenir un cable USB host aka USB OTG i llegiu abans Android USB

Amb les comandes lsusb i dmesg es pot observar quines són les dades USB del dispositiu Arduino per exemple per un Arduino UNO les dades són:

vendor-id="9025"
product-id="0067"

I podeu crear un fitxer de filtre anomenat /res/xml/device_filter.xml per especificar aquestes dades:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <!-- idVendor=2341, idProduct=0043 for Arduino Uno R3 -->
  <usb-device 
    vendor-id="9025" 
    product-id="0067" />
</resources>

Aquí podeu trobar un altre exemple de fitxer.

Al fitxer AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.androidusbhostarduinouno"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >

  <uses-feature android:name="android.hardware.usb.host" />

  <uses-sdk
    android:minSdkVersion="13"
    android:targetSdkVersion="21" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
      android:name=".MainActivity"
      android:configChanges="keyboard|orientation"
      android:label="@string/app_name" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
      <intent-filter>
        <action android:name="android.hardware.usb.action.USB_DEVICE_ATTACHED" />
      </intent-filter>
      <meta-data
        android:name="android.hardware.usb.action.USB_DEVICE_ATTACHED"
        android:resource="@xml/device_filter" />
      <intent-filter>
        <action android:name="android.hardware.usb.action.USB_DEVICE_DETACHED" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

Resources

Firmata

Firmata és un protocol que permet controlar les plaques Arduino amb Android per tal d'escriure aplicacions per a Arduino amb Android

Requeriments:

 • Un dispositiu Android
 • Un placa mare Arduino o algun sistema compatible com per exemple Mbot
 • Connexió per USB : Per a la connexió per USB de l'Arduino és necessita un cable USB OTG (o USB host [1]) cable és un cable que permet a dispositius actuar com a USB host.
 • També es pot fer la connexió per Bluetooth o WIFI però aleshores és necessita alguna extensió d'Arduino (placa Shield) que afegeixi suport Bluetooth o Wifi a Arduino. També es pot utilitzar algun dispositiu compatible com mbot que té versións tant Bluetooth com Wifi.

Recursos:

Usb serial for android

És una llibreria per al driver Android USB host serial per treballar amb CDC, FTDI, Arduino i altres dispositius.

Resources:

Llibreries per Android

Vegeu també

Enllaços externs