IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Exàmens

Mòdul 11: Seguretat i alta disponibilitat

Barceló Blanch, Joel
Alpuente Paraschos, Dimitri
Ginovart Miralles, David
Melich Baiges, Rafel
Montoya Ferré, Ramon
Peris Beltri, Salvador
Romero Mestre, Jordi
Rupérez Martí, Ivan
Sabaté valldeperez, Xavier
Adrian Cristian Petre
Genis Aubanell

Extraordinària

Mòdul 7: Planificació i administració de xarxes

Exemple: Provando
Barceló Blanch, Joel
Cardona Alcoverro, Sergi
Ginovart Miralles, David
Melich Baiges, Rafel
Montoya Ferré, Ramon
Peris Beltri, Salvador
Romero Mestre, Jordi
Rupérez Martí, Ivan
Sabaté valldeperez, Xavier
Adrian Cristian Petre
Genis Aubanell

2n trimestre. Examen/Exercici final

Barceló Blanch, Joel
Cardona Alcoverro, Sergi
Ginovart Miralles, David
Melich Baiges, Rafel
Montoya Ferré, Ramon
Peris Beltri, Salvador
Romero Mestre, Jordi
Rupérez Martí, Ivan
Sabaté valldeperez, Xavier
Adrian Cristian Petre
Genis Aubanell

Extraordinària

Mòdul 16: Xarxes Obertes

Barceló Blanch, Joel
Cardona Alcoverro, Sergi
Ginovart Miralles, David
Melich Baiges, Rafel
Montoya Ferré, Ramon
Peris Beltri, Salvador
Romero Mestre, Jordi
Rupérez Martí, Ivan
Sabaté valldeperez, Xavier
Adrian Cristian Petre
Genis Aubanell

Extraordinària

Horari

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
15:30 - 16:30 M6. Administració de sistemes operatius M8. Serveis de xarxa i internet M8. Serveis de xarxa i internet M7. Planificació i administració de xarxes
16:30 - 17:30 M6. Administració de sistemes operatius M8. Serveis de xarxa i internet M9. Implantació d’aplicacions web M8. Serveis de xarxa i internet M7. Planificació i administració de xarxes
17:30 - 18:30 M10. Administració de bases de dades M16. Xarxes obertes M6. Administració de sistemes operatius M10. Administració de bases de dades M1. Implantació de sistemes operatius (UF4)
19:00 - 20:00 M5. Fonaments de maquinari M7. Planificació i administració de xarxes M6. Administració de sistemes operatius M16. Xarxes obertes M6. Administració de sistemes operatius
20:00 - 21:00 M7. Planificació i administració de xarxes M11. Seguretat i alta disponibilitat M5. Fonaments de maquinari M11. Seguretat i alta disponibilitat M9. Implantació d’aplicacions web
21:00 - 22:00 M7. Planificació i administració de xarxes M11. Seguretat i alta disponibilitat

Servidors

Proxmox05:

Local
https://192.168.50.15:8006
Internet
https://185.13.76.85:9085

Proxmox06:

https://192.168.50.16:8006

o

https://192.168.50.16:9086

Proxmox07:

https://192.168.50.17:8006

o

https://185.13.76.85:9087