IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Web: http://www.ubnt.com/airos
Desenvolupadors: Xiph.org Foundation
Tipus: streaming media server
Sistema operatiu: Unix-like i Microsoft Windows
Creadors:
http://dren.dk/ubi.html

AirOS va ser dissenyat amb l'objectiu de ser simple i poderós. A diferència d'altres sistemes sense fils més populars o altres sistemes operatius de enrutadores que són complexos i requereixen una considerable inversió en capacitació. Ubiquiti es basa en un sistema operatiu avançat capaç de manejar un poderós sistema sense fil i funcions de enrutamiento, però desenvolupat amb una interfície d'usuari simple, neta i intuïtiva.

El nostre objectiu és fer AirOS prou simple perquè l'operador, client o nou tècnic el pugui entendre, configurar i implementar fàcilment. Al mateix temps, està evolucionant ràpidament per incloure noves funcionalitats de xarxa amb filferro i sense fil basat en la interacció i retroalimentació dels usuaris. AirOS va ser pensat per ser el sistema operatiu més poderós del mercat, el més intuïtiu i fàcil d'implementar.

Contingut

Guia de Configuració

Aquesta guia presenta una detallada descripció del sistema operatiu AirOS, el qual està integrat en sistemes sense fils de llarg abast i solucions per a Proveïdors d'Internet Sense fil (WISP) desenvolupades per Ubiquiti Networks, Inc.

thumbs
thumbs

Productes en la freqüència 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g)

Productes en la freqüència 3 GHz (llicenciada):

Productes en la freqüència 5 GHz (IEEE 802.11a)

Productes 11n (IEEE 802.11n)

Tots els dispositius basats en AirOS suporten les següents maneres de funcionament:

Tots els dispositius basats en AirOS suporten les següents maneres de xarxa:

Ultima versió

AirOS v5.0 és l'última evolució de la interfície del AirOS de Ubiquiti. És un sistema operatiu avançat, amb potents funcions sense fils i de enrrutamiento. Basat en una interfície simple i intuïtiva. AirOS v5.0 permet el màxim rendiment de la sèrie M de productes Ubiquiti, que estan basats en IEEE 802.11n

TODO

TODO: posar un thumb tipus icecast fet

TODO: Introducció, Què és? De quin és? Per a que serveix? Quan va ser creat? Versió actual (fet)

http://wiki.ubnt.com/AirOS_3.4_Spanish#AirOS_v.3.4_Introducci.C3.B3n

TODO

Tatxar el que estigui fet i comentar qui ho fa fet.

 • Posar en minúscules els apartats en majúscules
 • Paraules clau com noms de protocol NTP o similars com enllaç
 • Resaltar les llistes com el primer exemple de AirOS#Status

A la secció network documentar el dos modes:

Manual

Secció Main

Seccio main genis.jpg

La pàgina principal mostra un resum del estat del enllaç, valors actuals de la configuració bàsica (depenen del mode operatiu), paràmetres de xarxa i estadístiques de trafic de totes les interfícies.

La administració de xarxa i les utilitats de monitorització com la eina de alineació d'antena, ping i traceroute, prova de velocitat són també accessibles des de la pàgina principal.

Status

 • Device Name (Nom del dispositiu): mostra el nom personalitzable (Identificador) del dispositiu basat en AirOS. El nom de amfitrió estarà disponible en la majoria dels sistemes operatius de routers i eines de descobriment de xarxa.
 • Modo de Red (Mode de xarxa):
 • Modo Inalámbrico (Mode inal·làmbric): mostra la manera de funcionament inal·làmbric del dispositiu. AirOS v5.0 suporta les següents maneres d'operació: Punt d'Accés (Access Point) (o Punt d'Accés WDS (Access Point WDS)) i Estació (Station) (o Estació WDS (Station WDS))
 • SSID (SSID de la estació base):
 • Seguridad: Indica la actual configuració de seguretat. "Ninguna" es el valor que es mostra quan la seguretat inal·lambrica esta deshabilitada. WPA i WPA2 son els valors que apareixen depenent del mètode de seguretat utilitzat.
 • Versión: Versió del firmware.
 • Tiempo en funcionamiento: Mostra el temps total que porta el dispositiu funcionant des de la ultima vegada que es va realitzar un reinici (hard-boot) o actualització del software. El temps esta expressat en dies, hores, minuts i segons.
 • Fecha: indica la data i hora actual del sistema. Expressat en format “any-mes-dia hores:minuts:segons”. La data i hora exacta és sincronitzada utilitzant NTP (Network Time Protocol). En cas que es faci un reinici (reboot) del sistema, i no estigui actiu la funció NTP l'hora quedarà desactualitzada, ja que el sistema no conta amb un rellotge intern amb alimentació autònoma que li permeti mantenir-la en cas de reinici.
 • Channel/Frequency: Els dispositius utilitzen el canal seleccionat per transmetre i rebre dades.
 • Channel Width: Es la amplada del canal de radio utilitzat pel dispositiu, els rangs disponibles son 5, 10, 20 i 40 MHz.
 • ACK/Distance: Mostra el actual valor de timeout (pausa) per als quadres ACK. El timeout ACK pot ser especificat manualment o ajusta-ble automàticament.
 • TX/RX Chains: mostra el nombre de antenes.
 • MAC WLAN: mostra la direcció MAC de la interfície WLAN
 • LAN MAC: mostra la direcció MAC de la interfície LAN
 • LAN: Velocitat.
 • MAC AP: Mostra la direcció MAC del punt d'accés d'on esta connectat el dispositiu associat mentre opera en mode Estació.
 • Fuerza de la señal: Mostra els nivells de la senyal inal·lambrica rebudes mentre opera en mode estació
 • Vertical / Horizontal:
 • Noise FLoor: Nivell del soroll.
 • CCQ TRansmisión:
 • TX/RX Rate:
 • AirMAx:

Monitor

 • Throughput:
 • AP Information:
 • Tabla del ARP:
 • Tabla Bridge:
 • Routes:
 • Log:


Secció Wireless

Seccio wireless genis.jpg

Configuració Inal·lambrica Bàsica

 • Modo Inalámbrico:
 • SSID:
 • Vincular al MAC AP:
 • Código País:
 • Modo IEEE 802.11
 • Channel width
 • Cambio de canal
 • Frequency Scan List, MHz:
 • Auto Adjust to EIRP Limit.:
 • Potencia de salida:
 • Max TX Rate. Mbps:

Seguretat inal·lambrica

 • Seguretat inal·lambrica:

Secció Network

Seccio network genis.jpg

Network Roles

 • Modo de Red:
 • Disable Network:

Configuración de la red

 • Dirección IP Bridge:
 • Dirección IP:
 • Máscara de red:
 • IP Puerta de Enlace:
 • IP DNS Primario:
 • IP DNS Secundario:
 • MTU:
 • Spanning Tree Protocol:
 • Auto IP Aliasing:
 • IP Aliases:

VLAN Network Settings

NOTA: des de la versió 5.3 és permet tagejar (VLAN Tagging). Només una VLAN ID per dispositiu

 • Enable VLAN:

Vegeu també VLAN.

Recursos:

Firewall Settings

 • Enable Firewall:

Static Routes

 • Static Routes:

Secció Advanced

Seccio advanced alex.jpeg

Configuració Inalàmbrica Avançada

 • Distancia és proporcional al timeout: com més distancia més espera el paquet
 • Time out: depèn de com estigui configurat amb la distància
 • Datos de multidifusión: permet la connexió multicast.
 • Enable Installer EIRP Control: no et permet pujar la potència per sobre de la legal (depèn del pais)
 • Enable Extra reporting-->van informant a la xarxa que el dispositiu està connectat (software aircontrol)
 • Sensitivity threshold, dBm: és el número mínim dels decibels que pot acceptar el dispositiu, si el nombre és menor, el dispositiu no ho veurà.


Advanced Ethernet Settings

 • Enable Autonegotiation: activa l'autonegociació
 • Link speed Mbps: velocitat de connexió
 • Enable full duplex: activar full duplex


Umbrales de Red de Senyal

 • Umbrales dBm: senyal del dispositiu que hi ha conectat a una altra antena.


Traffic Shaping

 • Habilitar control de tráfico: habilita el trànsit sense fils que és usat per controlar l'ample de banda de pujada i de baixada. El trànsit pot ser limitat en el dispositiu basat en AirOS en la direcció de baixada i pujada basat en una taxa limitada per l'usuari. Això és QoS de capa 3.

Secció Services

Seccio services alex.jpeg

Alerta Ping

 • Habilitar watchdog: monitoritzar contínuament la connexió amb un amfitrió remot en particular, usant l'eina Ping. El Ping opera enviant paquets "petició d'eco" ICMP a un amfitrió objectiu i escoltant les resposta del "resposta a l'eco" ICMP. Si el nombre definit de respostes no es reben, llavors l'eina reiniciarà el dispositiu.
 • Direccion ip para el ping: Escrius la direcció ip de l'amfitrió objectiu.
 • Ping intervalo: Interval de temps que el dispositiu farà ping.
 • Retraso inicial: S'especifica l'interval de temps que espera el dispositiu de la primera petició d'eco ICMP. Ha de ser d'almenys 60 segons perquè la inicialització de l'interfície de xarxa i la xarxa inalámbrica tarda un temps si el dispositiu es reinicia.
 • Fallos para reiniciar: Especifica el número de respostes a l'eco ICMP. Si el nombre de paquets no es reb conínuament, la ferramenta watchdog reiniciarà el dispositiu.


Servidor Web

 • Utilitzar conexión segura: Selecció aquesta opció perquè el servidor web utilitzi la manera HTTPS. Per defecte s'utilitza el mode HTTP.
 • Secure server port:Configuració del port del servidor web TCP / IP, mentre que s'usi la manera HTTPS.
 • Server port: Configuració del port del servidor web TCP / IP, mentre que s'usi la manera HTTP.
 • Session timeout: Termini de la sessió.

Servidor Telnet

 • Habilitar servidor telnet: Habilita l'accès Telnet al dispositiu AirOS.
 • Server port: Ajusta el port TCP/IP del servei telnet.

Dynamic DNS

 • Enable dynamic dns:
 • Nombre de host:
 • Username:
 • Contrasenya:

Device Discovery

 • Enable discovery:

Agent SNMP

 • Habilitar agente snmp: Proporciona una interfície per al dispositiu de monitorització utilitzant el Simple Network Management Protocol (SNMP) (un protocol de capa d'aplicació que facilita l'intercanvi d'informació d'administració entre els dispositius de la xarxa). L'agent SNMP permet que els administradors de la xarxa supervisin el funcionament de la xarxa, trobin i solucionin problemes en la mateixa.
 • Comunidad snmp:
 • Contacto: especifica la identitat o el nom de contacte que serà ubicat en cas d'emergència.
 • Ubicación: especifica la localització física del dispositiu.

SSH Server

 • Enable ssh server: Habilita l'accès SSH al dispositiu AirOS.
 • Server port: Indiques el port TCP/IP del servei SSH
 • Enable password authentication: Permetre l'autenticació de les claus.
 • Authorized keys: autorització de les claus.

Client NTP

El Network Time Protocol és un protocol per sincronitzar els rellotges dels sistemes informàtics mitjançant paquets de dades en xarxes de latència variable. Pot ser utilitzat per fixar l'hora del sistema AirOS. L'hora del sistema es mostra al costat de cada entrada del registre de sistema, mentre que estigui activa l'opció d'opció del registre.

 • Habilitar cliente: activa el client
 • Servidor ntp: especifica la direcció ip del servidor NTP

System LOG

 • Enable log: Activa l'opció de missatges sobre els registres del sistema.
 • Enable remote log: permet l'opció d'enviar els logs a un servidor.
 • Remote log ip address: indicarem la direcció ip del servidor on volem enviar les dades del syslog.
 • Remote log port: indica el port del servidor que li passarà l'informació. Normalment és el port 514

Secció System

Seccio system alex.jpeg

La pàgina del sistema conté les opcions administratives. Aquesta pàgina us permet a l'administrador modificar, reiniciar l'ordinador, tornar als valors per defecte, pujar un nou firmware, donar suport o actualitzar la configuració i la configuració de les credencials d'administrador.

Device

 • Device name:identifica el nom del dispositiu
 • Interface language: canvia la interfície de l'idioma.

System Accounts

 • Usuario administrador: indica l'usuari administrador
 • Enable read-only account: En aquesta secció es pot activar i modificar la contrasenya de només lectura per protegir el dispositiu contra configuracions no autoritzades. Per defecte aquesta opció es troba desactivada.

Miscellaneous

 • Enable reset button: permet per software activar o desactivar el botó de reset.

Administració de la Configuració

 • Copia de seguridad de la configuración: per descargar-te la configuració que hi ha al dispositiu
 • Subir configuración: inclous la còpia de seguretat al dispositiu per continuar la configuració des d'allí.

Manteniment del dispositiu

 • Versión firmware: XM v5.3.3
 • Build number: 9634
 • Opcions : update, reinicio, reset, suport info

Date Settings

 • Timezone:zona horaria del pais
 • Enable startup date: permet quan hi hagi un canvi d'horari que es canvie automàticament.
 • Startup date: indiques al calendari a quin dia, any i hora estas.

Location

 • Latitude: coordenades de latitud
 • Longitude: coordenades de longitud

Tools

Ping

 • Eina per fer pings.

Geniscolome pingtool.jpg

Accés SSH. Sistema de fitxers

/tmp/system.cfg

Aquest fitxer conté la configuració del sistema

# cat /tmp/system.cfg

IMPORTANT: Els canvis que es fan per línia de comandes no són permanents! Si voleu fer canvis permanents s'han de fer en aquest fitxer

Si editeu el fitxer cal salvar-lo a la memòria flash:

# cfgmtd -f /tmp/system.cfg -w

I per aplicar els canvis:

$ /usr/etc/rc.d/rc.softrestart save

Recursos:

Exemples

Configuració exemple AP-Client

Esquema apclient genis.jpg

Configuració del AP

Per configurar la Ubiquiti Access Point hem de fer els següents passos:

 • A la secció wireles a l'apartat de mode inalambric cal indicar que sigui punt d'accés "Access Point"
 • A l'apartat SSID li donarem un nom per a què els clients es puguin connectar a nosaltres. En aquest cas li hem posat AP per a què el nom no doni confusions.
 • A l'apartat país indiquem que és Spain
Ubiquiti cjj 11.jpeg
 • A continuació, anem a la secció Network i li indiquem al network mode que sigui en mode router.
Ubiquiti cjj 7.jpeg
 • Cal indicar-li a la configuració xarxa WLAN:
 • Indicar l'adreça IP.
 • Màscara
 • Activar el NAT.

NOTA: Si no s'activa el NAT no funcionarà l'exercici

 • Activar tots els NAT's protocol.
Ubiquiti cjj 12.jpeg
 • A la configuració de la xarxa LAN:
 • Indiquem l'adreça IP sigui estàtica.
 • Afegim pròpiament l'adreça IP.
 • Màscara
 • La porta d'enllaç on accedirà a Internet.
 • l'IP del DNS primari.
Ubiquiti cjj 13.jpeg

Fitxer:Principal.tar.gz

Configuració client

 • Per configurar la Ubiuquiti client hem de fer els següent passos:
 • A la secció Wireless, a l'apartat Wireless Mode hem de seleccionar l'opció Station.
 • A l'apartat de SSID anirem a el botó de Select i buscarem la Ubiquiti que tenim designada com a AP.
 • A l'apartat Country Code, seleccionarem el nostre país, en aquest cas Spain.
Ubiquiti cjj 14.jpeg
 • Passem a la secció de Network on anirem a l'apartat de Network Mode, seleccionarem Router.
Ubiquiti cjj 15.jpeg
 • Ara es el moment de configurar la ip de la WLAN i la LAN, a l'apartat de la WLAN configurarem la IP, una mascara, el gateway, que serà la ip del AP, igualment que el DNS primari, que també serà la IP del AP.
Ubiquiti cjj 16.jpeg
 • A l'apartat de LAN configurarem la IP i la màscara, també hem de activar el Enable NAT.
Ubiquiti cjj 17.jpeg

Fitxer:Secundari.tar.gz

Comprovacions ap

Farem ping al client a veure si el veiem.

Ping apclient alex.png

Podem veure a la taula ARP i la taula de rutes del AP que una de les adreces que surten és la del client.

Arptable alex.png
Routetable alex.png

També podem monitoritzar a la secció MAIN les estacions que estan connectades a natros, tenir tota la informació referent al client i inclús el podem eliminar de la nostra connexió.

Monitor-ap-client alex.png

Comprovacions en Iperf del AP

Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 19] local 192.168.202.105 port 5001 connected with 192.168.202.50 port 48069
[ 4] local 192.168.202.105 port 5001 connected with 192.168.202.50 port 48070
[ 5] local 192.168.202.105 port 5001 connected with 192.168.202.50 port 48071
[ 6] local 192.168.202.105 port 5001 connected with 192.168.202.50 port 48072
[ 7] local 192.168.202.105 port 5001 connected with 192.168.202.50 port 48073
[ 8] local 192.168.202.105 port 5001 connected with 192.168.202.50 port 48074
[ 9] local 192.168.202.105 port 5001 connected with 192.168.202.50 port 48075
[ 10] local 192.168.202.105 port 5001 connected with 192.168.202.50 port 48076
[ 11] local 192.168.202.105 port 5001 connected with 192.168.202.50 port 48077
[ 12] local 192.168.202.105 port 5001 connected with 192.168.202.50 port 48078
[ 13] local 192.168.202.105 port 5001 connected with 192.168.202.50 port 48079
[ 14] local 192.168.202.105 port 5001 connected with 192.168.202.50 port 48080
[ 15] local 192.168.202.105 port 5001 connected with 192.168.202.50 port 48081
[ 16] local 192.168.202.105 port 5001 connected with 192.168.202.50 port 48082
[ 17] local 192.168.202.105 port 5001 connected with 192.168.202.50 port 48083
[ 14] 0.0-10.2 sec 5.82 MBytes 4.80 Mbits/sec
[ 11] 0.0-10.2 sec 5.22 MBytes 4.28 Mbits/sec
[ 6] 0.0-10.3 sec 4.90 MBytes 4.00 Mbits/sec
[ 5] 0.0-10.3 sec 5.50 MBytes 4.49 Mbits/sec
[ 4] 0.0-10.3 sec 5.40 MBytes 4.39 Mbits/sec
[ 17] 0.0-10.3 sec 5.35 MBytes 4.35 Mbits/sec
[ 10] 0.0-10.3 sec 5.50 MBytes 4.47 Mbits/sec
[ 12] 0.0-10.3 sec 4.60 MBytes 3.74 Mbits/sec
[ 16] 0.0-10.3 sec 5.02 MBytes 4.07 Mbits/sec
[ 7] 0.0-10.3 sec 4.62 MBytes 3.74 Mbits/sec
[ 8] 0.0-10.4 sec 4.28 MBytes 3.47 Mbits/sec
[ 19] 0.0-10.4 sec 4.45 MBytes 3.61 Mbits/sec
[ 9] 0.0-10.4 sec 4.20 MBytes 3.40 Mbits/sec
[ 15] 0.0-10.4 sec 4.77 MBytes 3.86 Mbits/sec
[ 13] 0.0-10.4 sec 4.80 MBytes 3.89 Mbits/sec
[SUM] 0.0-10.4 sec 74.4 MBytes 60.2 Mbits/sec


Comprovacions client

 • Utilitzarem la eina de ping, fem un ping al AP per comprovar que estem conectats.
 • Fem un ping a Internet per comprovar que podem sortir correctament.
Ping geniscolome.jpg
 • Mostrem la taula de informació del AP.
Taulaap geniscolome.jpg
 • Test de velocitat (mida de finestra per defecte) entre el PC 1 i el PC 2, realitzat amb la comanda iperf.
[email protected]:~$ iperf -c 192.168.202.105
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.202.105, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 3] local 192.168.1.20 port 60797 connected with 192.168.202.105 port 5001
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 52.9 MBytes 44.3 Mbits/sec
 • Iperf amb 15 repeticions.
[email protected]:~$ iperf -c 192.168.202.105 -P 15
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.202.105, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 17] local 192.168.1.20 port 48083 connected with 192.168.202.105 port 5001
[ 3] local 192.168.1.20 port 48069 connected with 192.168.202.105 port 5001
[ 6] local 192.168.1.20 port 48070 connected with 192.168.202.105 port 5001
[ 4] local 192.168.1.20 port 48072 connected with 192.168.202.105 port 5001
[ 5] local 192.168.1.20 port 48071 connected with 192.168.202.105 port 5001
[ 7] local 192.168.1.20 port 48073 connected with 192.168.202.105 port 5001
[ 8] local 192.168.1.20 port 48074 connected with 192.168.202.105 port 5001
[ 10] local 192.168.1.20 port 48075 connected with 192.168.202.105 port 5001
[ 11] local 192.168.1.20 port 48076 connected with 192.168.202.105 port 5001
[ 12] local 192.168.1.20 port 48077 connected with 192.168.202.105 port 5001
[ 9] local 192.168.1.20 port 48078 connected with 192.168.202.105 port 5001
[ 14] local 192.168.1.20 port 48080 connected with 192.168.202.105 port 5001
[ 16] local 192.168.1.20 port 48082 connected with 192.168.202.105 port 5001
[ 15] local 192.168.1.20 port 48081 connected with 192.168.202.105 port 5001
[ 13] local 192.168.1.20 port 48079 connected with 192.168.202.105 port 5001
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 4.45 MBytes 3.73 Mbits/sec
[ 8] 0.0-10.0 sec 4.28 MBytes 3.59 Mbits/sec
[ 14] 0.0-10.0 sec 5.82 MBytes 4.88 Mbits/sec
[ 4] 0.0-10.0 sec 4.90 MBytes 4.09 Mbits/sec
[ 12] 0.0-10.0 sec 5.22 MBytes 4.36 Mbits/sec
[ 11] 0.0-10.1 sec 5.50 MBytes 4.58 Mbits/sec
[ 6] 0.0-10.1 sec 5.40 MBytes 4.49 Mbits/sec
[ 10] 0.0-10.1 sec 4.20 MBytes 3.50 Mbits/sec
[ 9] 0.0-10.1 sec 4.60 MBytes 3.83 Mbits/sec
[ 17] 0.0-10.1 sec 5.35 MBytes 4.45 Mbits/sec
[ 16] 0.0-10.1 sec 5.02 MBytes 4.17 Mbits/sec
[ 7] 0.0-10.1 sec 4.62 MBytes 3.83 Mbits/sec
[ 5] 0.0-10.1 sec 5.50 MBytes 4.55 Mbits/sec
[ 15] 0.0-10.1 sec 4.77 MBytes 3.95 Mbits/sec
[ 13] 0.0-10.2 sec 4.80 MBytes 3.95 Mbits/sec
[SUM] 0.0-10.2 sec 74.4 MBytes 61.3 Mbits/sec

Backup

 • Configuració AP
bridge.1.devname=br0
wpasupplicant.status=disabled
wpasupplicant.device.1.status=disabled
aaa.status=disabled
aaa.1.status=disabled
wireless.1.ap=
wireless.1.scan_list.channels=
wireless.1.scan_list.status=disabled
radio.1.antenna=4
wireless.1.authmode=1
radio.1.chanshift=0
radio.1.mcastrate=15
radio.1.rate.mcs=15
radio.1.rate.auto=enabled
radio.1.forbiasauto=0
system.eirp.status=disabled
radio.1.subsystemid=0xe0a5
radio.1.countrycode=724
wireless.1.wds=disabled
wireless.status=enabled
wireless.1.status=enabled
wireless.1.ssid=AP
wireless.1.security=none
wireless.1.hide_ssid=disabled
wireless.1.devname=ath0
wireless.1.addmtikie=enabled
users.status=enabled
users.1.status=enabled
users.1.password=VvpvCwhccFv6Q
users.1.name=ubnt
sshd.status=enabled
sshd.port=22
route.status=enabled
route.1.status=enabled
route.1.netmask=0
route.1.ip=0.0.0.0
route.1.gateway=192.168.202.1 
route.1.devname=eth0
radio.status=enabled
radio.countrycode=724
radio.1.txpower=14
radio.1.status=enabled
radio.1.reg_obey=enabled
radio.1.pollingpri=
radio.1.pollingnoack=0
radio.1.polling=enabled
radio.1.obey=enabled
radio.1.mode=master
radio.1.low_txpower_mode=disabled
radio.1.ieee_mode=11naht40
radio.1.dfs.status=enabled
radio.1.devname=ath0
radio.1.cwm.mode=2
radio.1.cwm.enable=0
radio.1.clksel=1
radio.1.acktimeout=25
radio.1.ackdistance=600
radio.1.ack.auto=enabled
netconf.status=enabled
netconf.3.up=enabled
netconf.3.status=disabled
netconf.3.netmask=255.255.255.0
netconf.3.ip=192.168.1.20
netconf.3.devname=br0
netconf.2.up=enabled
netconf.2.status=enabled
netconf.2.promisc=enabled
netconf.2.netmask=255.255.255.240
netconf.2.ip=130.1.1.1
netconf.2.devname=ath0
netconf.2.allmulti=enabled
netconf.1.up=enabled
netconf.1.status=enabled
netconf.1.promisc=enabled
netconf.1.netmask=255.255.255.0
netconf.1.ip=192.168.202.50
netconf.1.devname=eth0
httpd.status=enabled
ebtables.status=disabled
ebtables.3.status=disabled
ebtables.3.cmd=-t broute -A BROUTING --protocol 0x888e --in-interface ath0 -j DROP
ebtables.2.status=enabled
ebtables.2.cmd=-t nat -A POSTROUTING --out-interface ath0 -j arpnat --arpnat-target ACCEPT
ebtables.1.status=enabled
ebtables.1.cmd=-t nat -A PREROUTING --in-interface ath0 -j arpnat --arpnat-target ACCEPT
dhcpd.status=disabled
dhcpd.1.status=disabled
dhcpc.status=disabled
dhcpc.1.status=disabled
dhcpc.1.devname=br0
bridge.status=disabled
bridge.1.port.3.devname=eth1
bridge.1.port.2.devname=ath0
bridge.1.port.1.devname=eth0
bridge.1.fd=1
netconf.4.up=enabled
bridge.1.port.1.status=enabled
bridge.1.port.2.status=enabled
bridge.1.port.3.status=enabled
vlan.status=disabled
vlan.1.status=disabled
vlan.2.status=disabled
netconf.6.status=disabled
netconf.2.hwaddr.status=disabled
netconf.2.hwaddr=
ppp.status=disabled
iptables.3.status=disabled
ppp.1.status=disabled
dnsmasq.status=enabled
dnsmasq.1.devname=ath0
dnsmasq.1.status=enabled
resolv.nameserver.1.ip=192.168.202.1
resolv.nameserver.1.status=enabled
resolv.nameserver.2.status=disabled
resolv.status=enabled
iptables.1.status=enabled
system.modules.blacklist.1.status=disabled
system.modules.blacklist.2.status=disabled
system.modules.blacklist.3.status=disabled
system.modules.blacklist.4.status=disabled
system.modules.blacklist.status=disabled
iptables.2.status=disabled
iptables.200.status=disabled
iptables.4.status=disabled
iptables.5.status=disabled
ebtables.50.status=disabled
ebtables.51.status=disabled
ebtables.52.status=disabled
iptables.50.status=disabled
iptables.51.status=disabled
iptables.52.status=disabled
iptables.status=enabled
igmpproxy.status=disabled
netmode=router
wireless.1.macclone=disabled
netconf.3.autoip.status=disabled
netconf.2.autoip.status=disabled
netconf.5.autoip.status=disabled
netconf.1.autoip.status=enabled
netconf.4.autoip.status=disabled
netconf.3.alias.1.status=disabled
netconf.3.alias.2.status=disabled
netconf.3.alias.3.status=disabled
netconf.3.alias.4.status=disabled
netconf.3.alias.5.status=disabled
netconf.3.alias.6.status=disabled
netconf.3.alias.7.status=disabled
netconf.3.alias.8.status=disabled
netconf.1.hwaddr.status=disabled
netconf.3.hwaddr.status=disabled
netconf.4.hwaddr.status=disabled
tshaper.in.1.devname=eth0
tshaper.out.1.devname=ath0
netconf.1.mtu=1500
netconf.2.mtu=1500
netconf.4.mtu=1500
netconf.5.mtu=1500
netconf.4.devname=eth1
netconf.5.devname=ath1
radio.1.freq=0
wireless.1.mac_acl.status=disabled
wireless.1.mac_acl.policy=allow
wireless.1.mac_acl.1.status=disabled
wireless.1.mac_acl.1.mac=
wireless.1.mac_acl.2.status=disabled
wireless.1.mac_acl.2.mac=
wireless.1.mac_acl.3.status=disabled
wireless.1.mac_acl.3.mac=
wireless.1.mac_acl.4.status=disabled
wireless.1.mac_acl.4.mac=
wireless.1.mac_acl.5.status=disabled
wireless.1.mac_acl.5.mac=
wireless.1.mac_acl.6.status=disabled
wireless.1.mac_acl.6.mac=
wireless.1.mac_acl.7.status=disabled
wireless.1.mac_acl.7.mac=
wireless.1.mac_acl.8.status=disabled
wireless.1.mac_acl.8.mac=
wireless.1.mac_acl.9.status=disabled
wireless.1.mac_acl.9.mac=
wireless.1.mac_acl.10.status=disabled
wireless.1.mac_acl.10.mac=
wireless.1.mac_acl.11.status=disabled
wireless.1.mac_acl.11.mac=
wireless.1.mac_acl.12.status=disabled
wireless.1.mac_acl.12.mac=
wireless.1.mac_acl.13.status=disabled
wireless.1.mac_acl.13.mac=
wireless.1.mac_acl.14.status=disabled
wireless.1.mac_acl.14.mac=
wireless.1.mac_acl.15.status=disabled
wireless.1.mac_acl.15.mac=
wireless.1.mac_acl.16.status=disabled
wireless.1.mac_acl.16.mac=
wireless.1.mac_acl.17.status=disabled
wireless.1.mac_acl.17.mac=
wireless.1.mac_acl.18.status=disabled
wireless.1.mac_acl.18.mac=
wireless.1.mac_acl.19.status=disabled
wireless.1.mac_acl.19.mac=
wireless.1.mac_acl.20.status=disabled
wireless.1.mac_acl.20.mac=
wireless.1.mac_acl.21.status=disabled
wireless.1.mac_acl.21.mac=
wireless.1.mac_acl.22.status=disabled
wireless.1.mac_acl.22.mac=
wireless.1.mac_acl.23.status=disabled
wireless.1.mac_acl.23.mac=
wireless.1.mac_acl.24.status=disabled
wireless.1.mac_acl.24.mac=
wireless.1.mac_acl.25.status=disabled
wireless.1.mac_acl.25.mac=
wireless.1.mac_acl.26.status=disabled
wireless.1.mac_acl.26.mac=
wireless.1.mac_acl.27.status=disabled
wireless.1.mac_acl.27.mac=
wireless.1.mac_acl.28.status=disabled
wireless.1.mac_acl.28.mac=
wireless.1.mac_acl.29.status=disabled
wireless.1.mac_acl.29.mac=
wireless.1.mac_acl.30.status=disabled
wireless.1.mac_acl.30.mac=
wireless.1.mac_acl.31.status=disabled
wireless.1.mac_acl.31.mac=
wireless.1.mac_acl.32.status=disabled
wireless.1.mac_acl.32.mac=
netconf.1.hwaddr=
iptables.1.cmd=-t nat -I POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
 • Configuració Client
aaa.1.status=disabled
aaa.status=disabled
bridge.1.devname=br0
bridge.1.fd=1
bridge.1.port.1.devname=eth0
bridge.1.port.1.prio=10
bridge.1.port.1.status=enabled
bridge.1.port.2.devname=ath0
bridge.1.port.2.prio=30
bridge.1.port.2.status=enabled
bridge.1.port.3.devname=eth1
bridge.1.port.3.prio=20
bridge.1.port.3.status=enabled
bridge.1.stp.status=disabled
bridge.status=disabled
dhcpc.1.devname=br0
dhcpc.1.status=disabled
dhcpc.status=disabled
dhcpd.1.status=disabled
dhcpd.status=disabled
dnsmasq.1.devname=eth0
dnsmasq.1.status=enabled
dnsmasq.status=enabled
ebtables.1.cmd=-t nat -A PREROUTING --in-interface ath0 -j arpnat --arpnat-target ACCEPT
ebtables.1.status=enabled
ebtables.2.cmd=-t nat -A POSTROUTING --out-interface ath0 -j arpnat --arpnat-target ACCEPT
ebtables.2.status=enabled
ebtables.3.cmd=-t broute -A BROUTING --protocol 0x888e --in-interface ath0 -j DROP
ebtables.3.status=disabled
ebtables.50.status=disabled
ebtables.51.status=disabled
ebtables.52.status=disabled
ebtables.status=disabled
httpd.status=enabled
igmpproxy.status=disabled
iptables.1.cmd=-t nat -I POSTROUTING -o ath0 -j MASQUERADE
iptables.1.status=enabled
iptables.2.status=disabled
iptables.200.status=disabled
iptables.3.status=disabled
iptables.4.status=disabled
iptables.5.status=disabled
iptables.50.status=disabled
iptables.51.status=disabled
iptables.52.status=disabled
iptables.status=enabled
netconf.1.alias.1.status=disabled
netconf.1.alias.2.status=disabled
netconf.1.alias.3.status=disabled
netconf.1.alias.4.status=disabled
netconf.1.alias.5.status=disabled
netconf.1.alias.6.status=disabled
netconf.1.alias.7.status=disabled
netconf.1.alias.8.status=disabled
netconf.1.autoip.status=disabled
netconf.1.devname=eth0
netconf.1.hwaddr.status=disabled
netconf.1.ip=192.168.1.1
netconf.1.mtu=1500
netconf.1.netmask=255.255.255.0
netconf.1.promisc=enabled
netconf.1.status=enabled
netconf.1.up=enabled
netconf.2.alias.1.status=disabled
netconf.2.alias.2.status=disabled
netconf.2.alias.3.status=disabled
netconf.2.alias.4.status=disabled
netconf.2.alias.5.status=disabled
netconf.2.alias.6.status=disabled
netconf.2.alias.7.status=disabled
netconf.2.alias.8.status=disabled
netconf.2.allmulti=enabled
netconf.2.autoip.status=disabled
netconf.2.devname=ath0
netconf.2.hwaddr.status=disabled
netconf.2.hwaddr=
netconf.2.ip=130.1.1.2
netconf.2.mtu=1500
netconf.2.netmask=255.255.255.240
netconf.2.promisc=enabled
netconf.2.status=enabled
netconf.2.up=enabled
netconf.3.alias.1.status=disabled
netconf.3.alias.2.status=disabled
netconf.3.alias.3.status=disabled
netconf.3.alias.4.status=disabled
netconf.3.alias.5.status=disabled
netconf.3.alias.6.status=disabled
netconf.3.alias.7.status=disabled
netconf.3.alias.8.status=disabled
netconf.3.autoip.status=disabled
netconf.3.devname=br0
netconf.3.hwaddr.status=disabled
netconf.3.ip=192.168.1.20
netconf.3.mtu=1500
netconf.3.netmask=255.255.255.0
netconf.3.status=disabled
netconf.3.up=enabled
netconf.4.alias.1.status=disabled
netconf.4.alias.2.status=disabled
netconf.4.alias.3.status=disabled
netconf.4.alias.4.status=disabled
netconf.4.alias.5.status=disabled
netconf.4.alias.6.status=disabled
netconf.4.alias.7.status=disabled
netconf.4.alias.8.status=disabled
netconf.4.autoip.status=disabled
netconf.4.devname=eth1
netconf.4.hwaddr.status=disabled
netconf.4.ip=0.0.0.0
netconf.4.mtu=1500
netconf.4.netmask=255.255.255.0
netconf.4.up=enabled
netconf.5.autoip.status=disabled
netconf.5.devname=ath1
netconf.5.mtu=1500
netconf.6.status=disabled
netconf.status=enabled
netmode=router
ppp.1.status=disabled
ppp.status=disabled
radio.1.ack.auto=enabled
radio.1.ackdistance=600
radio.1.acktimeout=25
radio.1.antenna=4
radio.1.chanshift=0
radio.1.clksel=1
radio.1.countrycode=724
radio.1.cwm.enable=0
radio.1.cwm.mode=1
radio.1.devname=ath0
radio.1.dfs.status=enabled
radio.1.forbiasauto=0
radio.1.ieee_mode=11naht40
radio.1.low_txpower_mode=disabled
radio.1.mcastrate=15
radio.1.mode=managed
radio.1.obey=enabled
radio.1.polling=enabled
radio.1.pollingnoack=0
radio.1.pollingpri=
radio.1.rate.auto=enabled
radio.1.rate.mcs=15
radio.1.reg_obey=enabled
radio.1.status=enabled
radio.1.subsystemid=0xe0a5
radio.1.txpower=14
radio.countrycode=724
radio.status=enabled
resolv.nameserver.1.ip=130.1.1.1
resolv.nameserver.1.status=enabled
resolv.nameserver.2.status=disabled
resolv.status=enabled
route.1.devname=ath0
route.1.gateway=130.1.1.1
route.1.ip=0.0.0.0
route.1.netmask=0
route.1.status=enabled
route.status=enabled
sshd.port=22
sshd.status=enabled
system.eirp.status=disabled
system.modules.blacklist.1.status=disabled
system.modules.blacklist.2.status=disabled
system.modules.blacklist.3.status=disabled
system.modules.blacklist.4.status=disabled
system.modules.blacklist.status=disabled
tshaper.in.1.devname=eth0
tshaper.out.1.devname=ath0
users.1.name=ubnt
users.1.password=VvpvCwhccFv6Q
users.1.status=enabled
users.status=enabled
vlan.1.status=disabled
vlan.2.status=disabled
vlan.status=disabled
wireless.1.addmtikie=enabled
wireless.1.ap=
wireless.1.authmode=1
wireless.1.devname=ath0
wireless.1.hide_ssid=disabled
wireless.1.macclone=disabled
wireless.1.scan_list.channels=
wireless.1.scan_list.status=disabled
wireless.1.security=none
wireless.1.ssid=AP
wireless.1.status=enabled
wireless.1.wds=disabled
wireless.status=enabled
wpasupplicant.device.1.status=disabled
wpasupplicant.status=disabled

Gestionar rutes estàtiques

A l'apartat network...

Monitorització

Vegeu també Monitorització i SNMP

Scripts. scgrab

scgrab és un projecte que es pot trobar a:

http://code.google.com/p/scgrab/

Que proporciona un script (en Python) i tplantilles per a monitoritzar dispositius remots amb accés SSH utilitzant Cacti.

It will cache requests from monitoring systems such as Cacti to minimize device interaction and speed up poller completion.

This project is on hold -- advise using AirControl as it is a more mature solution for monitoring Ubiquiti gear.

Exemple d'ús de l'script:

$ python scgrab.py --host=10.4.1.2 --authcred=monitor-keypass.txt --autokeylookup --threshold=1 --plugin=ubnt-mcastatus --query=wlanTxRate

Suporta diferents querys:

http://code.google.com/p/scgrab/wiki/SupportedQueries

mca-status

Aquesta ordre es pot executar per línia de comandes al entrar per SSH a una Antena amb AirOS:

NOTA: És el que utilitza AirControl per obtenir via SSH informació remota

$ ssh [email protected]
# mca-status
deviceName=TortosaAUGUTESeminariPtP,deviceId=00:27:22:9C:A3:08,firmwareVersion=XM.ar7240.v5.5.12536.120406.1455,platform=PowerBridge M5,deviceIp=172.16.135.155

apMac=00:27:22:2A:E0:06
wlanOpmode=sta
wlanConnections=1
wlanUptime=10104
essid=TortosaAUGUTESeminari
freq=5680
signal=-28
noise=-92
ccq=980
uptime=3213480
loadavg=1
memTotal=62012
memFree=38872
memBuffers=3388
ackTimeout=26
distance=300
lanIpAddress=0.0.0.0
wlanIpAddress=0.0.0.0
wlanTxRate=180.0
wlanRxRate=180.0
wlanTxLatency=2
wlanPolling=1
wlanPollingQuality=80
wlanPollingCapacity=53
lanRxBytes=2382398295
lanRxPackets=92537775
lanRxErrors=0
lanTxBytes=4175086933
lanTxPackets=67659205
lanTxErrors=0
lanPlugged=1
lanSpeed=100Mbps-Full
wlanRxBytes=303470549
wlanRxPackets=526569
wlanRxErrors=0
wlanTxBytes=523341438
wlanTxPackets=733599
wlanTxErrors=0
wlanRxErrNwid=117
wlanRxErrCrypt=0
wlanRxErrFrag=0
wlanRxErrRetries=0
wlanRxErrBmiss=0
wlanRxErrOther=0
latitude=40.809582
longitude=0.521574
cfgCrc=9d80b10c

Es pot utilitzar per obtenir informació remotament:

$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_dsa.pub [email protected]
Now try logging into the machine, with "ssh '[email protected]'", and check in:

 ~/.ssh/authorized_keys

to make sure we haven't added extra keys that you weren't expecting.
$ ssh [email protected] 'mca-status' | grep ccq
ccq=989

Cal dividir entre 10 per obtenir el valor en tant per cent, a l'exemple el CCQ és: 98.9%

Cada 5 segons amb watch:

$ watch -n 5 "ssh [email protected] 'mca-status' | grep ccq"

Amb la diferència entre:

signal=-25
noise=-92

Es pot obtenir el SNR.

I:

wlanPollingQuality=87
wlanPollingCapacity=58

Són els valors de qualitat i capacitat de l'enllaç

SNMP

Els dispositius AirOS es poden monitoritzar remotament utilitzant SNMP. AirOS implementa múltiples MIBs, per exemple utilitza el MIB de Mikrotik per a informació relacionada amb WIFI (nivells de senyal) i cal tenir-ho en compte ja que es poden utilitzar plantilles de Mikrotik per a monitoritzar dispositius Ubiquiti.

IMPORTANT: snmpwalk no mostra per defecte totes les entrades de tot l'arbre MIB. Només mostrar mibs-2. Cal indicar explícitament el OID .

IMPORTANT: No surt la mateixa informació si consultem un client que si consultem un AP! Per exemple el nivell de senyal no apareix al AP, només als clients

IMPORTANT: Observeu la versió de SNMP! És la versió 1, la versió 2 no contesta.

Vegem un exemple de sortida completa de tot el MIB:

$ snmpwalk -v1 -c public 10.139.221.99 .
iso.2.840.10036.1.1.1.1.7 = STRING: "00:15:6D:9E:70:E6"
iso.2.840.10036.1.1.1.7.7 = INTEGER: 1
iso.2.840.10036.1.1.1.8.7 = INTEGER: 1
iso.2.840.10036.1.1.1.9.7 = STRING: "TortosaINSEbreAPNordEst"
iso.2.840.10036.1.1.1.10.7 = INTEGER: 1
iso.2.840.10036.1.1.1.11.7 = Hex-STRING: 0C 12 18 24 30 48 60 6C 0D 1A 27 34 4E 68 75 82 
1A 34 4E 68 9C D1 EA 04 
iso.2.840.10036.2.1.1.1.7 = STRING: "00:15:6D:9E:70:E6"
iso.2.840.10036.2.1.1.2.7 = INTEGER: 2347
iso.2.840.10036.2.1.1.5.7 = INTEGER: 2346
iso.2.840.10036.2.1.1.9.7 = STRING: "0xe005"
iso.2.840.10036.2.2.1.3.7 = Counter32: 67447305
iso.2.840.10036.2.2.1.4.7 = Counter32: 0
iso.2.840.10036.2.2.1.14.7 = Counter32: 0
iso.2.840.10036.3.1.2.1.1.7 = STRING: "00:15:6D"
iso.2.840.10036.3.1.2.1.2.7 = STRING: "Ubiquiti Networks, Inc."
iso.2.840.10036.3.1.2.1.3.7 = STRING: "NanoStation M5"
iso.2.840.10036.3.1.2.1.4.7 = STRING: "XM.ar7240.v5.3.7782.110114.1442"
iso.2.840.10036.4.5.1.1.7 = INTEGER: 60
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux 2.6.15-5.2 #1 Fri Jan 14 14:43:07 EET 2011 mips
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (1091839900) 126 days, 8:53:19.00
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: [email protected]
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: TortosaINSEbreWDSNordEst
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: TortosaINSEbre
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 79
SNMPv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (1700) 0:00:17.00
SNMPv2-MIB::sysORIndex.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-MIB::sysORIndex.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-MIB::sysORIndex.3 = INTEGER: 3
SNMPv2-MIB::sysORIndex.4 = INTEGER: 4
SNMPv2-MIB::sysORIndex.5 = INTEGER: 5
SNMPv2-MIB::sysORID.1 = OID: SNMPv2-MIB::snmpMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.2 = OID: iso.2.840.10036
SNMPv2-MIB::sysORID.3 = OID: IF-MIB::ifMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.4 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.14988
SNMPv2-MIB::sysORID.5 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.31
SNMPv2-MIB::sysORDescr.1 = STRING: The MIB module for SNMP entities
SNMPv2-MIB::sysORDescr.2 = STRING: The MIB module for IEEE 802.11 entities.
SNMPv2-MIB::sysORDescr.3 = STRING: The MIB module to describe generic objects for network interface sub-layers
SNMPv2-MIB::sysORDescr.4 = STRING: The Mikrotik experimental wireless MIB module 
SNMPv2-MIB::sysORDescr.5 = STRING: The MIB module to describe system resources
SNMPv2-MIB::sysORUpTime.1 = Timeticks: (1700) 0:00:17.00
SNMPv2-MIB::sysORUpTime.2 = Timeticks: (1700) 0:00:17.00
SNMPv2-MIB::sysORUpTime.3 = Timeticks: (1700) 0:00:17.00
SNMPv2-MIB::sysORUpTime.4 = Timeticks: (1700) 0:00:17.00
SNMPv2-MIB::sysORUpTime.5 = Timeticks: (1700) 0:00:17.00
IF-MIB::ifNumber.0 = INTEGER: 7
IF-MIB::ifIndex.1 = INTEGER: 1
IF-MIB::ifIndex.2 = INTEGER: 2
IF-MIB::ifIndex.3 = INTEGER: 3
IF-MIB::ifIndex.4 = INTEGER: 4
IF-MIB::ifIndex.5 = INTEGER: 5
IF-MIB::ifIndex.6 = INTEGER: 6
IF-MIB::ifIndex.7 = INTEGER: 7
IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: lo
IF-MIB::ifDescr.2 = STRING: gre0
IF-MIB::ifDescr.3 = STRING: eth0
IF-MIB::ifDescr.4 = STRING: eth1
IF-MIB::ifDescr.5 = STRING: br0
IF-MIB::ifDescr.6 = STRING: wifi0
IF-MIB::ifDescr.7 = STRING: ath0
IF-MIB::ifType.1 = INTEGER: softwareLoopback(24)
IF-MIB::ifType.2 = INTEGER: other(1)
IF-MIB::ifType.3 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.4 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.5 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.6 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.7 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifMtu.1 = INTEGER: 16436
IF-MIB::ifMtu.2 = INTEGER: 1476
IF-MIB::ifMtu.3 = INTEGER: 1500
IF-MIB::ifMtu.4 = INTEGER: 1500
IF-MIB::ifMtu.5 = INTEGER: 1500
IF-MIB::ifMtu.6 = INTEGER: 1500
IF-MIB::ifMtu.7 = INTEGER: 1500
IF-MIB::ifSpeed.1 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.2 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.3 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifSpeed.4 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.5 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.6 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpeed.7 = Gauge32: 130000000
IF-MIB::ifPhysAddress.1 = STRING: 
IF-MIB::ifPhysAddress.2 = STRING: 
IF-MIB::ifPhysAddress.3 = STRING: 0:15:6d:9f:70:e6
IF-MIB::ifPhysAddress.4 = STRING: 2:15:6d:9f:70:e6
IF-MIB::ifPhysAddress.5 = STRING: 0:15:6d:9e:70:e6
IF-MIB::ifPhysAddress.6 = STRING: 0:15:6d:9e:70:e6
IF-MIB::ifPhysAddress.7 = STRING: 0:15:6d:9e:70:e6
IF-MIB::ifAdminStatus.1 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.2 = INTEGER: down(2)
IF-MIB::ifAdminStatus.3 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.4 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.5 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.6 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifAdminStatus.7 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifOperStatus.1 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifOperStatus.2 = INTEGER: down(2)
IF-MIB::ifOperStatus.3 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifOperStatus.4 = INTEGER: down(2)
IF-MIB::ifOperStatus.5 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifOperStatus.6 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifOperStatus.7 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifLastChange.1 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
IF-MIB::ifLastChange.2 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
IF-MIB::ifLastChange.3 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
IF-MIB::ifLastChange.4 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
IF-MIB::ifLastChange.5 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
IF-MIB::ifLastChange.6 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
IF-MIB::ifLastChange.7 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
IF-MIB::ifInOctets.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.3 = Counter32: 1416476130
IF-MIB::ifInOctets.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.5 = Counter32: 142029407
IF-MIB::ifInOctets.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInOctets.7 = Counter32: 240455948
IF-MIB::ifInUcastPkts.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUcastPkts.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUcastPkts.3 = Counter32: 6416534
IF-MIB::ifInUcastPkts.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUcastPkts.5 = Counter32: 1870481
IF-MIB::ifInUcastPkts.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUcastPkts.7 = Counter32: 2960116
IF-MIB::ifInNUcastPkts.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInNUcastPkts.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInNUcastPkts.3 = Counter32: 201001
IF-MIB::ifInNUcastPkts.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInNUcastPkts.5 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInNUcastPkts.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInNUcastPkts.7 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInDiscards.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInDiscards.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInDiscards.3 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInDiscards.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInDiscards.5 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInDiscards.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInDiscards.7 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInErrors.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInErrors.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInErrors.3 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInErrors.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInErrors.5 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInErrors.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInErrors.7 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUnknownProtos.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUnknownProtos.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUnknownProtos.3 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUnknownProtos.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUnknownProtos.5 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUnknownProtos.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUnknownProtos.7 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.3 = Counter32: 365207301
IF-MIB::ifOutOctets.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.5 = Counter32: 126799490
IF-MIB::ifOutOctets.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.7 = Counter32: 1287979670
IF-MIB::ifOutUcastPkts.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutUcastPkts.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutUcastPkts.3 = Counter32: 4145601
IF-MIB::ifOutUcastPkts.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutUcastPkts.5 = Counter32: 1248467
IF-MIB::ifOutUcastPkts.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutUcastPkts.7 = Counter32: 5137828
IF-MIB::ifOutNUcastPkts.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutNUcastPkts.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutNUcastPkts.3 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutNUcastPkts.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutNUcastPkts.5 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutNUcastPkts.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutNUcastPkts.7 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutDiscards.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutDiscards.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutDiscards.3 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutDiscards.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutDiscards.5 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutDiscards.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutDiscards.7 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutErrors.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutErrors.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutErrors.3 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutErrors.4 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutErrors.5 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutErrors.6 = Counter32: 65633
IF-MIB::ifOutErrors.7 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutQLen.1 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifOutQLen.2 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifOutQLen.3 = Gauge32: 500
IF-MIB::ifOutQLen.4 = Gauge32: 500
IF-MIB::ifOutQLen.5 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifOutQLen.6 = Gauge32: 500
IF-MIB::ifOutQLen.7 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpecific.1 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero
IF-MIB::ifSpecific.2 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero
IF-MIB::ifSpecific.3 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero
IF-MIB::ifSpecific.4 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero
IF-MIB::ifSpecific.5 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero
IF-MIB::ifSpecific.6 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero
IF-MIB::ifSpecific.7 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero
SNMPv2-MIB::snmpInPkts.0 = Counter32: 806234
SNMPv2-MIB::snmpOutPkts.0 = Counter32: 806221
SNMPv2-MIB::snmpInBadVersions.0 = Counter32: 12
SNMPv2-MIB::snmpInBadCommunityNames.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpInBadCommunityUses.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpInASNParseErrs.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpInTooBigs.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpInNoSuchNames.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpInBadValues.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpInReadOnlys.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpInGenErrs.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpInTotalReqVars.0 = Counter32: 15312
SNMPv2-MIB::snmpInTotalSetVars.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpInGetRequests.0 = Counter32: 3830
SNMPv2-MIB::snmpInGetNexts.0 = Counter32: 802392
SNMPv2-MIB::snmpInSetRequests.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpInGetResponses.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpInTraps.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpOutTooBigs.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpOutNoSuchNames.0 = Counter32: 14
SNMPv2-MIB::snmpOutBadValues.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpOutGenErrs.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpOutGetRequests.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpOutGetNexts.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpOutSetRequests.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpOutGetResponses.0 = Counter32: 806222
SNMPv2-MIB::snmpOutTraps.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpEnableAuthenTraps.0 = INTEGER: disabled(2)
SNMPv2-MIB::snmpSilentDrops.0 = Counter32: 0
SNMPv2-MIB::snmpProxyDrops.0 = Counter32: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.1.1.0 = Gauge32: 30264
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.1.2.0 = Gauge32: 5380
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.1.3.0 = Gauge32: 3436
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.1.4.0 = Gauge32: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.2.1.0 = Gauge32: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.2.2.0 = Gauge32: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.4.1.0 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.4.2.1.1.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.4.2.1.1.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.4.2.1.1.3 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.4.2.1.2.1 = STRING: "1 Minute Average"
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.4.2.1.2.2 = STRING: "5 Minute Average"
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.4.2.1.2.3 = STRING: "15 Minute Average"
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.4.2.1.3.1 = Gauge32: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.4.2.1.3.2 = Gauge32: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.4.2.1.3.3 = Gauge32: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.2.1.3.0.12.66.150.178.40.7 = INTEGER: -79
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.2.1.4.0.12.66.150.178.40.7 = Counter32: 27692657
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.2.1.5.0.12.66.150.178.40.7 = Counter32: 6197633
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.2.1.6.0.12.66.150.178.40.7 = Counter32: 154857
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.2.1.7.0.12.66.150.178.40.7 = Counter32: 98119
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.2.1.8.0.12.66.150.178.40.7 = Gauge32: 26000000
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.2.1.9.0.12.66.150.178.40.7 = Gauge32: 48000000
End of MIB

Exemple de client:

$ snmpwalk -Os -c public -v 1 10.36.253.98 . | more
...
mtxrWlStatTxRate.5 = Gauge32: 180000000
mtxrWlStatRxRate.5 = Gauge32: 180000000
mtxrWlStatStrength.5 = INTEGER: -30
mtxrWlStatSsid.5 = STRING: TortosaAUGUTESeminari
mtxrWlStatBssid.5 = STRING: 0:27:22:2a:e0:6
mtxrWlStatFreq.5 = INTEGER: 5680
mtxrWlRtabStrength.'.'"*..'.5 = INTEGER: -33
mtxrWlRtabTxBytes.'.'"*..'.5 = Counter32: 500706570
mtxrWlRtabRxBytes.'.'"*..'.5 = Counter32: 268972501
mtxrWlRtabTxPackets.'.'"*..'.5 = Counter32: 8
mtxrWlRtabRxPackets.'.'"*..'.5 = Counter32: 478831
mtxrWlRtabTxRate.'.'"*..'.5 = Gauge32: 180000000
mtxrWlRtabRxRate.'.'"*..'.5 = Gauge32: 180000000

On:

 • mtxrWlStatStrength o .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.4.5: Nivell de senyal del client.
 • mtxrWlStatTxRate o .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.2.5: velocitat teòrica de transmissió
 • mtxrWlStatRxRate o .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.3.5: velocitat teòrica de recepció


Veureu que no es resolent tot els OID complets. Els MIBS d'un dispositiu AirOS es troben a dins del dispositiu a la carpeta:

/usr/share/tinysnmp/mibs

Els podeu obtenir amb:

$ scp -r [email protected]:/usr/share/tinysnmp/mibs .

I es poden instal·lar els que falten amb:

$ sudo mkdir /usr/share/snmp/mibs/
$ sudo cp mibs/FROGFOOT-RESOURCES-MIB.txt /usr/share/snmp/mibs
$ sudo cp mibs/Mikrotik.mib.txt /usr/share/snmp/mibs
$ sudo cp mibs/IEEE802dot11-MIB.txt /usr/share/snmp/mibs

I modifiqueu el fitxer /etc/snmp/snmp.conf:

#
# As the snmp packages come without MIB files due to license reasons, loading
# of MIBs is disabled by default. If you added the MIBs you can reenable
# loaging them by commenting out the following line.
#mibs :

mibs +FROGFOOT-RESOURCES-MIB
mibs +MIKROTIK-EXPERIMENTAL-MIB
mibs +IEEE802dot11-MIB

Es poden observar 5 parts?:

Sistema:

$ snmpwalk -v1 -c public 10.139.221.99 system
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux 2.6.15-5.2 #1 Fri Jan 14 14:43:07 EET 2011 mips
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (1091300900) 126 days, 7:23:29.00
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: [email protected]
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: TortosaINSEbreWDSNordEst
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: TortosaINSEbre
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 79
SNMPv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (1700) 0:00:17.00
SNMPv2-MIB::sysORIndex.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-MIB::sysORIndex.2 = INTEGER: 2
...
SNMPv2-MIB::sysORID.1 = OID: SNMPv2-MIB::snmpMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.2 = OID: iso.2.840.10036
SNMPv2-MIB::sysORID.3 = OID: IF-MIB::ifMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.4 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.14988
SNMPv2-MIB::sysORID.5 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.10002.1.1.1.31
SNMPv2-MIB::sysORDescr.1 = STRING: The MIB module for SNMP entities
SNMPv2-MIB::sysORDescr.2 = STRING: The MIB module for IEEE 802.11 entities.
SNMPv2-MIB::sysORDescr.3 = STRING: The MIB module to describe generic objects for network interface sub-layers
SNMPv2-MIB::sysORDescr.4 = STRING: The Mikrotik experimental wireless MIB module 
SNMPv2-MIB::sysORDescr.5 = STRING: The MIB module to describe system resources
...
SNMPv2-MIB::sysORUpTime.1 = Timeticks: (1700) 0:00:17.00
SNMPv2-MIB::sysORUpTime.2 = Timeticks: (1700) 0:00:17.00
...

Interfaces

$ snmpwalk -v1 -c public 10.139.221.99 interfaces
IF-MIB::ifNumber.0 = INTEGER: 7
IF-MIB::ifIndex.1 = INTEGER: 1
IF-MIB::ifIndex.2 = INTEGER: 2
IF-MIB::ifIndex.3 = INTEGER: 3
IF-MIB::ifIndex.4 = INTEGER: 4
IF-MIB::ifIndex.5 = INTEGER: 5
...
IF-MIB::ifSpecific.5 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero
IF-MIB::ifSpecific.6 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero
IF-MIB::ifSpecific.7 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero

IEEE802dot11-MIB

$ snmpwalk -v1 -c public 10.139.221.99 IEEE802dot11
IEEE802dot11-MIB::dot11StationID.7 = STRING: 30:30:3a:31:35:3a:36:44:3a:39:45:3a:37:30:3a:45:36
IEEE802dot11-MIB::dot11PrivacyOptionImplemented.7 = INTEGER: true(1)
IEEE802dot11-MIB::dot11PowerManagementMode.7 = INTEGER: active(1)
IEEE802dot11-MIB::dot11DesiredSSID.7 = STRING: "TortosaINSEbreAPNordEst"
IEEE802dot11-MIB::dot11DesiredBSSType.7 = INTEGER: infrastructure(1)
IEEE802dot11-MIB::dot11OperationalRateSet.7 = Hex-STRING: 0C 12 18 24 30 48 60 6C 0D 1A 27 34 4E 68 75 82 
1A 34 4E 68 9C D1 EA 04 
IEEE802dot11-MIB::dot11MACAddress.7 = STRING: 30:30:3a:31:35:3a:36:44:3a:39:45:3a:37:30:3a:45:36
IEEE802dot11-MIB::dot11RTSThreshold.7 = INTEGER: 2347
IEEE802dot11-MIB::dot11FragmentationThreshold.7 = INTEGER: 2346
IEEE802dot11-MIB::dot11ProductID.7 = STRING: 0xe005
IEEE802dot11-MIB::dot11FailedCount.7 = Counter32: 67506855
IEEE802dot11-MIB::dot11RetryCount.7 = Counter32: 0
IEEE802dot11-MIB::dot11WEPUndecryptableCount.7 = Counter32: 0
IEEE802dot11-MIB::dot11manufacturerOUI.7 = STRING: "00:15:6D"
IEEE802dot11-MIB::dot11manufacturerName.7 = STRING: Ubiquiti Networks, Inc.
IEEE802dot11-MIB::dot11manufacturerProductName.7 = STRING: NanoStation M5
IEEE802dot11-MIB::dot11manufacturerProductVersion.7 = STRING: XM.ar7240.v5.3.7782.110114.1442
IEEE802dot11-MIB::dot11CurrentChannel.7 = INTEGER: 60

FROOGFOOT:

$ snmpwalk -v1 -c public 10.139.221.99 Frogfoot 
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::memTotal.0 = Gauge32: 30264 
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::memFree.0 = Gauge32: 5400
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::memBuffer.0 = Gauge32: 3436
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::memCache.0 = Gauge32: 0
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::swapTotal.0 = Gauge32: 0
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::swapFree.0 = Gauge32: 0
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadNumber.0 = INTEGER: 3
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadIndex.1 = INTEGER: 1
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadIndex.2 = INTEGER: 2
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadIndex.3 = INTEGER: 3
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadDescr.1 = STRING: 1 Minute Average
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadDescr.2 = STRING: 5 Minute Average
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadDescr.3 = STRING: 15 Minute Average
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadValue.1 = Gauge32: 2
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadValue.2 = Gauge32: 2
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadValue.3 = Gauge32: 0

o:

$ snmpwalk -v1 -c public 10.139.221.99 resources
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::memTotal.0 = Gauge32: 30264
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::memFree.0 = Gauge32: 5400
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::memBuffer.0 = Gauge32: 3436
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::memCache.0 = Gauge32: 0
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::swapTotal.0 = Gauge32: 0
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::swapFree.0 = Gauge32: 0
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadNumber.0 = INTEGER: 3
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadIndex.1 = INTEGER: 1
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadIndex.2 = INTEGER: 2
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadIndex.3 = INTEGER: 3
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadDescr.1 = STRING: 1 Minute Average
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadDescr.2 = STRING: 5 Minute Average
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadDescr.3 = STRING: 15 Minute Average
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadValue.1 = Gauge32: 2
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadValue.2 = Gauge32: 2
FROGFOOT-RESOURCES-MIB::loadValue.3 = Gauge32: 0


Mikrotik:

$ snmpwalk -On -v1 -c public 10.139.221.99 . | grep 14988
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.4 = OID: .1.3.6.1.4.1.14988
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.3.0.12.66.150.178.40.7 = INTEGER: -78
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.4.0.12.66.150.178.40.7 = Counter32: 28570340
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.5.0.12.66.150.178.40.7 = Counter32: 6524069
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.6.0.12.66.150.178.40.7 = Counter32: 160248
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.7.0.12.66.150.178.40.7 = Counter32: 102511
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.8.0.12.66.150.178.40.7 = Gauge32: 39000000
.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.2.1.9.0.12.66.150.178.40.7 = Gauge32: 48000000
$ snmpwalk -v1 -c public 10.139.221.99 . | grep MIKROTIK
SNMPv2-MIB::sysORID.4 = OID: MIKROTIK-EXPERIMENTAL-MIB::mikrotik
MIKROTIK-EXPERIMENTAL-MIB::mtxrWlRtabStrength.'..B..('.7 = INTEGER: -77
MIKROTIK-EXPERIMENTAL-MIB::mtxrWlRtabTxBytes.'..B..('.7 = Counter32: 28571790
MIKROTIK-EXPERIMENTAL-MIB::mtxrWlRtabRxBytes.'..B..('.7 = Counter32: 6524673
MIKROTIK-EXPERIMENTAL-MIB::mtxrWlRtabTxPackets.'..B..('.7 = Counter32: 160258
MIKROTIK-EXPERIMENTAL-MIB::mtxrWlRtabRxPackets.'..B..('.7 = Counter32: 102521
MIKROTIK-EXPERIMENTAL-MIB::mtxrWlRtabTxRate.'..B..('.7 = Gauge32: 26000000
MIKROTIK-EXPERIMENTAL-MIB::mtxrWlRtabRxRate.'..B..('.7 = Gauge32: 48000000

o:

$ snmpwalk -v1 -c public 10.139.221.99 Mikrotik
MIKROTIK-EXPERIMENTAL-MIB::mtxrWlRtabStrength.'..B..('.7 = INTEGER: -79
MIKROTIK-EXPERIMENTAL-MIB::mtxrWlRtabTxBytes.'..B..('.7 = Counter32: 28573880
MIKROTIK-EXPERIMENTAL-MIB::mtxrWlRtabRxBytes.'..B..('.7 = Counter32: 6525853
MIKROTIK-EXPERIMENTAL-MIB::mtxrWlRtabTxPackets.'..B..('.7 = Counter32: 160272
MIKROTIK-EXPERIMENTAL-MIB::mtxrWlRtabRxPackets.'..B..('.7 = Counter32: 102535
MIKROTIK-EXPERIMENTAL-MIB::mtxrWlRtabTxRate.'..B..('.7 = Gauge32: 26000000
MIKROTIK-EXPERIMENTAL-MIB::mtxrWlRtabRxRate.'..B..('.7 = Gauge32: 36000000
End of MIBNOTA: El següent és el mateix però amb OIDs. Es manté com a referència (només apareix mibs-2)

$ snmpwalk -v1 -c public 10.139.221.99
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Linux 2.6.15-5.2 #1 Fri Jan 14 14:43:07 EET 2011 mips"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.10002.1
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (1090844300) 126 days, 6:07:23.00
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "[email protected]"
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "TortosaINSEbreWDSNordEst"
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: "TortosaINSEbre"
iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 79
iso.3.6.1.2.1.1.8.0 = Timeticks: (1700) 0:00:17.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.1.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.1.2 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.1.3 = INTEGER: 3
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.1.4 = INTEGER: 4
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.1.5 = INTEGER: 5
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.1 = OID: iso.3.6.1.6.3.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.2 = OID: iso.2.840.10036
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.3 = OID: iso.3.6.1.2.1.31
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.4 = OID: iso.3.6.1.4.1.14988
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.5 = OID: iso.3.6.1.4.1.10002.1.1.1.31
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.1 = STRING: "The MIB module for SNMP entities"
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.2 = STRING: "The MIB module for IEEE 802.11 entities."
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.3 = STRING: "The MIB module to describe generic objects for network interface sub-layers"
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.4 = STRING: "The Mikrotik experimental wireless MIB module "
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.3.5 = STRING: "The MIB module to describe system resources"
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.1 = Timeticks: (1700) 0:00:17.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.2 = Timeticks: (1700) 0:00:17.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.3 = Timeticks: (1700) 0:00:17.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.4 = Timeticks: (1700) 0:00:17.00
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.4.5 = Timeticks: (1700) 0:00:17.00
iso.3.6.1.2.1.2.1.0 = INTEGER: 7
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.3 = INTEGER: 3
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.4 = INTEGER: 4
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.5 = INTEGER: 5
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.6 = INTEGER: 6
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.7 = INTEGER: 7
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 = STRING: "lo"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 = STRING: "gre0"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3 = STRING: "eth0"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.4 = STRING: "eth1"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.5 = STRING: "br0"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.6 = STRING: "wifi0"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.7 = STRING: "ath0"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1 = INTEGER: 24
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.3.2 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.3.3 = INTEGER: 6
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.3.4 = INTEGER: 6
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.3.5 = INTEGER: 6
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.3.6 = INTEGER: 6
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.3.7 = INTEGER: 6
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.4.1 = INTEGER: 16436
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.4.2 = INTEGER: 1476
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.4.3 = INTEGER: 1500
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.4.4 = INTEGER: 1500
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.4.5 = INTEGER: 1500
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.4.6 = INTEGER: 1500
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.4.7 = INTEGER: 1500
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.5.1 = Gauge32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.5.2 = Gauge32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.5.3 = Gauge32: 100000000
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.5.4 = Gauge32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.5.5 = Gauge32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.5.6 = Gauge32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.5.7 = Gauge32: 130000000
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.6.1 = ""
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.6.2 = ""
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.6.3 = Hex-STRING: 00 15 6D 9F 70 E6 
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.6.4 = Hex-STRING: 02 15 6D 9F 70 E6 
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.6.5 = Hex-STRING: 00 15 6D 9E 70 E6 
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.6.6 = Hex-STRING: 00 15 6D 9E 70 E6 
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.6.7 = Hex-STRING: 00 15 6D 9E 70 E6 
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.7.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.7.2 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.7.3 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.7.4 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.7.5 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.7.6 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.7.7 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.3 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.4 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.6 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.7 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.9.1 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.9.2 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.9.3 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.9.4 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.9.5 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.9.6 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.9.7 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3 = Counter32: 1413932075
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.10.4 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.10.5 = Counter32: 141186522
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.10.6 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.10.7 = Counter32: 240071081
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.11.1 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.11.2 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.11.3 = Counter32: 6397756
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.11.4 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.11.5 = Counter32: 1859146
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.11.6 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.11.7 = Counter32: 2954747
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.12.1 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.12.2 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.12.3 = Counter32: 200835
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.12.4 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.12.5 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.12.6 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.12.7 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.13.1 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.13.2 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.13.3 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.13.4 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.13.5 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.13.6 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.13.7 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.14.2 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.14.3 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.14.4 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.14.5 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.14.6 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.14.7 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.15.1 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.15.2 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.15.3 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.15.4 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.15.5 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.15.6 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.15.7 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3 = Counter32: 363387835
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.16.4 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.16.5 = Counter32: 125359681
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.16.6 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.16.7 = Counter32: 1286378472
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.17.1 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.17.2 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.17.3 = Counter32: 4129075
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.17.4 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.17.5 = Counter32: 1237468
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.17.6 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.17.7 = Counter32: 5129719
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.18.1 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.18.2 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.18.3 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.18.4 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.18.5 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.18.6 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.18.7 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.19.1 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.19.2 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.19.3 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.19.4 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.19.5 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.19.6 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.19.7 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.20.1 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.20.2 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.20.3 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.20.4 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.20.5 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.20.6 = Counter32: 65616
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.20.7 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.21.1 = Gauge32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.21.2 = Gauge32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.21.3 = Gauge32: 500
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.21.4 = Gauge32: 500
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.21.5 = Gauge32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.21.6 = Gauge32: 500
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.21.7 = Gauge32: 0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.22.1 = OID: ccitt.0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.22.2 = OID: ccitt.0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.22.3 = OID: ccitt.0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.22.4 = OID: ccitt.0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.22.5 = OID: ccitt.0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.22.6 = OID: ccitt.0
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.22.7 = OID: ccitt.0
iso.3.6.1.2.1.11.1.0 = Counter32: 796603
iso.3.6.1.2.1.11.2.0 = Counter32: 796596
iso.3.6.1.2.1.11.3.0 = Counter32: 6
iso.3.6.1.2.1.11.4.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.11.5.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.11.6.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.11.8.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.11.9.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.11.10.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.11.11.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.11.12.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.11.13.0 = Counter32: 15180
iso.3.6.1.2.1.11.14.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.11.15.0 = Counter32: 3795
iso.3.6.1.2.1.11.16.0 = Counter32: 792802
iso.3.6.1.2.1.11.17.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.11.18.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.11.19.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.11.20.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.11.21.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.11.22.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.11.24.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.11.25.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.11.26.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.11.27.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.11.28.0 = Counter32: 796597
iso.3.6.1.2.1.11.29.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.11.30.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.11.31.0 = Counter32: 0
iso.3.6.1.2.1.11.32.0 = Counter32: 0

Fitxers MIB

Si us connecter per SSH a un dispositiu amb AirOS trobareu les bases de dades MIB a (utilitza tinysnmp):

# ls /usr/share/tinysnmp/mibs/
FROGFOOT-RESOURCES-MIB.txt IEEE802dot11-MIB.txt    Mikrotik.mib.txt      SNMPv2-MIB.txt       SNMPv2-TC.txt
IANAifType-MIB.txt     IF-MIB.txt         SNMPv2-CONF.txt       SNMPv2-SMI.txt
Afegir els MIBS d'airos per a les eines client de SNMP

Consulteu també SNMP#Com_s.27afegeix_un_MIB.

Exemples

Obtenir el CCQ
$ ssh [email protected] 'mca-status' | grep ccq
Obtenir la llista d'interfícies de xarxa
$ snmpwalk -v1 -c public 10.139.221.99 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 = STRING: "lo"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 = STRING: "gre0"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3 = STRING: "eth0"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.4 = STRING: "eth1"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.5 = STRING: "br0"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.6 = STRING: "wifi0"
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.7 = STRING: "ath0"

Cacti

S'instal·len a l'apartat:

Import Templates

El fitxer ha descarregar és:

http://forums.cacti.net/download/file.php?id=22880&sid=f9079cb18ec019cbfe3fd60818eec443

El nom del fitxer:

cacti_host_template_ubiquiti_airos.xml

I el contingut:

CactiAirOSTemplate

IMPORTANT: Els OID de la plantilla són incorrectes per al firmware 5.5. Cal canviar els OID dels camps MtxrWlStatTxRate,MtxrWlStatRxRate i mtxrWlStatStrength

Plantilles:

Cacti i scgrab

La instal·lació de scgrab es fa a partir del que comenta la documentació:

http://code.google.com/p/scgrab/wiki/Installation

Primer s'ha d'obtenir el codi de scpgrab:

http://code.google.com/p/scgrab/downloads/list

Amb:

$ wget http://code.google.com/p/scgrab/downloads/detail?name=scgrab-2011-02-26.zip&can=2&q=

Descomprimiu amb unzip

$ unzip scgrab-2011-02-26.zip

Ara cal copiar a:

/usr/share/cacti/scripts

La carpeta

$ sudo cp -r scgrab/scripts/scgrab /usr/share/cacti/scripts

Instal·leu la dependència:

$ sudo apt-get install python-paramiko 

A la carpeta:

scgrab/templates/alldeps

Hi ha el fitxer:

cacti_host_template_ubnt_generic.xml

Importeu aquest templates des de l'apartat

Import Templates 

de la interfície web de Cacti.

Ara cal arreglar el tema de l'autenticació

$ cd /usr/share/cacti/scripts/scgrab/auth

Creeu una clau SSH:

$ ssh-keygen -b 1024 -t dsa -C "monitor system" -f monitor

Un cop la tingueu la copieu a:

$ cp monitor keys/monitor.ppk

I canvieu els permisos:

$ sudo chown www-data:www-data keys/monitor.ppk

La clau pública s'ha de copiar amb ssh-copyid a cada node Ubiquiti remot (han de tenir SSH activat)

Ara ja podeu crear gràfiques per a dispositius Ubiquiti. Cal tenir en compte però que algunes gràfiques no funcionen correctament i cal resoldre els següents problemes:

"ERROR: the RRD does not contain an RRA matching the chosen CF"

Aquest error el podeu veure p.ex. a la gràfica de CCQ si feu clic a la clau anglesa i executeu el codi de la gràfica en una línia de comandes:

$ sudo /usr/bin/rrdtool graph - --imgformat=PNG --start=1341467377 --end=1341553777 --title='TortosaHospitalINSEbre - WLAN - Client Connection Quality (CCQ)' --rigid --base=1000 --height=120 --width=500 --alt-autoscale --upper-
limit='100' --lower-limit='0' COMMENT:"From 2012/07/05 07\:49\:37 To 2012/07/06 07\:49\:37\c" COMMENT:" \n" --vertical-label='Percent (%)' --slope-mode --font TITLE:10: --font AXIS:7: --font LEGEND:8: --font UNIT:7: DEF:a="/usr/share
/cacti-0.8.8a/rra/tortosahospitalinsebre_ubnt_ccq_193.rrd":'ubnt_ccq':LAST CDEF:cdefa='a,10,/' AREA:cdefa#FFAB00FF:"CCQ" GPRINT:cdefa:LAST:"Current\:%6.2lf%%" GPRINT:cdefa:AVERAGE:"Average\:%6.2lf%%" 
GPRINT:cdefa:MIN:"Min\:%6.2lf%%" GPRINT:cdefa:MAX:"Max\:%6.2lf%%" 
ERROR: the RRD does not contain an RRA matching the chosen CF

Si feu un:

$ rrdtool dump /path/to/file.rrd

Veureu que no hi ha cap RRA per a LAST. Per reparar les gràfiques aneu a:

Cacti->Console->Templates->"Graph Templates"->"UBNT - WLAN - Client Connection Quality (CCQ)", 

Seleccioneu:

"Graph Template Items"->"Item #1"

A:

"Consolidation Function"

Seleccioneu:

AVERAGE

en comptes de LAST.

Guardeu:

Això amb:

$ rrdtool -v
RRDtool 1.4.3 Copyright 1997-2009 by Tobias Oetiker <[email protected]>
       Compiled Mar 24 2010 16:15:05
$ dpkg -l cacti*
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name                  Version                 Description
+++-=======================================-=======================================-==============================================================================================
ii cacti                  0.8.7g-1+squeeze1            Frontend to rrdtool for monitoring systems and services
# scgrab/scgrab.py --version
scgrab/scgrab.py - 0.1.3

firmwareVersion=XM.ar7240.v5.5.12536.120406.1455,platform=Rocket M5

Recursos

Exercici en PowerBridge M5

Front-to-back ratio

En les telecomunicacions, el terme Front-to-back ratio (FTBR) pot significar:

 • La proporció de guany de potència entre la part davantera i posterior d'una antena direccional .
 • Coeficient d'intensitat del senyal transmès en una adreça cap a endavant perquè transmesa en una adreça cap a enrere. Per a la recepció de les antenes, la proporció de la força del senyal rebut, quan l'antena es gira 180 °

Això es refereix a quan una antena , el guany en una adreça especificada, és a dir , azimut , normalment la de màxim guany, en comparació del guany en una adreça de 180 ° des del azimut especificat. Una relació enfront d'enrere s'expressa generalment en dB .

Potencia mínima

Quan les dos estan encarades.

Snapshot22.png

Quan les dos estan d'esquena.

Snapshot21.png

Potencia màxima

Quan les dos estan encarades.

Snapshot23.png

Quan les dos estan d'esquena.

Snapshot24.png

Exercici en el poe del RouterBOARD de Mikrotik

Això serveix per a donar llum i connexió amb un RouterBOARD Mikrotik, a un NanoStation loco M5.

Per a fer això tenim que anar a "Interface list" i fer dos clics a la connexió que vulgues, i una vegada dintre a la pestanya "General" posem el "Poe out" en "On", com sur a la imatge:

Snapshot25.png
 • Al activar el POE al router s'engega una llum vermella:
Jzaragoza589.jpg


Jzaragoza987.jpg


Exercici bridge Airos mikrotik

La finalintat d'aquesta pràctica es veure la velocitat de la conexió que pot arribar entre un mikrotik a Airos.

Snapshot.png

Puta3.png

Snapsho2.png

Putot4.png

Snapsho5.png

Snapsho6.png

Comandes

mca commands

# mca tabuleu dos cops
mca-config     mca-ctrl      mca-fwupdate    mca-provision    mca-provision-list mca-provision-rm  mca-startup     mca-status     mca-ticket     mcad

Recursos:

AirOS SDK

cfgmtd

this does the actual flash reading/writing of the configuration to the MTD (memory technology device)

   -t <type>            Configuration type to use [1(active)|2(backup)] (Default: 1(active))
   -f <config file>        Configuration file to use. (Default: /tmp/system.cfg)
   -p <persistent directory> Directory to persistent dir. (Default: none)

this specifies a directory to read/write that contains data you want to keep through reboots. note that it will actually only "persist" a subdirectory of what you specify here which is hardcoded to "persistent" so -p /etc will actually persist /etc/persistent

   -w               - Write to flash action.
                     write the config file specified by -f as well as the persistent directory to keep
   -r               - Read from flash action.


# cfgmtd -w -p /etc/

Recursos:

Eines

AirSync

Vegeu AirSync

AirControl

Vegeu Aircontrol

Airview

És un analitzador d'espectre disponible disponible des de la versió 5.2 de AirOS (es pot instal·lar als dispositius M com les nanostation (loco) M2/5).

NOTA: Algunes nanostation venen amb 5.1 i cal fer un upgrade del firmware. Les nanostation amb el firmware 5.2 poden donar problemes. Es recomana l'últim firmware disponible: 5.3.5

Funciona amb Java i concretament utilitza jnlp:

$ javaws airview.jnlp

La ruta en Ubuntu de l'aplicació javaws per defecte és la següent:

/lib/jvm/java-6-sun-1.x.xx/jre/javaws/javaws

On la x és la versió de Java-6-sun.

IMPORTANT: Sembla que no funciona amb 64 bits

Device Discovery Tool

L'eina Device Discovery Tool serveix per trobar dispositius. Els dispositius Ubiquity utilitzant CDP per tal d'anunciar-se .La podeu trobar a:

http://www.ubnt.com/support/downloads/utilities

PowerBridge M5

M5.png
M5 1.png
M5 2.png
M5 3.png

Troubleshooting. Resol·lució de problemes

Obtenir la adreça IP utilitzant CDP

Consulteu Cisco_Discovery_Protocol#Obtenir_la_informaci.C3.B3_del_protocol_CPD_amb_tcpdump

Airos expulsa als usuaris immediatament després d'entrar

El problema està amb el paràmetre:

httpd.session.timeout

Que té un valor molt baix o 0. Si es zero fa immediatament fora després d'entrar.

Antenes que deixen de funcionar. Parpadejen les llums 1 i 3 i 2 i 4 alternativament

Consulteu l'apartat següent Firmware recovery

Firmware recovery

Vegeu un exemple amb una Nanostation:

Nanostation#Firmware_recovery

IMPORTANT: El procediment és igual amb qualsevol altre dispositiu AirOS. només cal baixar el firmware adequat

Recursos:

Vegeu també

Enllaços externs