IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Projecte Github

https://github.com/acacha/adminlte-laravel

Tutorials

Vegeu: https://styde.net/como-integrar-plantilla-adminlte-en-laravel/

Acacha Laravel adminlte

Introducció

adminlte2.png

Instal·lació

https://github.com/almasaeed2010/AdminLTE/#installation

El codi font d'AdminLTE el podeu trobar a Github:

https://github.com/almasaeed2010/AdminLTE

I de fet la primera forma en que podeu instal·lar AdminLTE és amb un clone:

$ git clone https://github.com/almasaeed2010/AdminLTE

i se us crearà una carpeta AdminLTE amb tots els fitxers d'AdminLTE. Veiem ara altres formes d'instal·lació

Composer

Es pot instal·lar també amb composer:

$ composer require "almasaeed2010/adminlte=~2.0"

I tindreu el paquet adminlte instal·lat a la carpeta:

vendor/almasaeed2010/adminlte

Bower

Es pot utilitzar Bower també:

$ bower install admin-lte

In tindreu AdminLTE disponible a la carpeta:

bower_components/AdminLTE

npm

Amb npm:

$ npm init
$ npm install --save admin-lte

I tindreu admin-lte disponible a:

node_modules/admin-lte

Laravel Package

adminlte-laravel

Instal·lació

Creeu un projecte laravel

$ laravel new laravel-with-admin-lte
$ cd laravel-with-admin-lte

Afegiu el paquet:

$ composer require "acacha/admin-lte-template-laravel:0.*"

Ara cal registrar al fitxer config/app.php el proveïdor del servei al array providers afegiu:

 // Ace template provider
 'Acacha\AdminLTETemplateLaravel\Providers\AdminLTETemplateServiceProvider',

IMPORTANT: noteu la opció --force. Amb això forcem sobreescriure els fitxers ja que canviem vistes de l'scaffolding de Laravel

I publiqueu els recursos del paquet amb:

$ php artisan vendor:publish --force --provider="Acacha\AdminLTETemplateLaravel\Providers\AdminLTETemplateServiceProvider"

Creació del paquet pas a pas

Creeu una carpeta de treball, obteniu una còpia del repositori laravel-package-skeleton i reiniciem git

$ cd
$ mkdir github || cd github
$ mkdir adminlte-laravel || cd adminlte-laravel
$ git clone https://github.com/digital-baker/laravel-package-skeleton .
$ rm -rf .git
$ git init

Ara cal fer els canvis bàsics a l'skeleton de paquet Laravel. Editeu el fitxer composer.json, per exemple:

{
 "name": "acacha/adminLTE-template-laravel",
 "description": "AdminLTE template applied to Laravel Scaffolding",
 "license": "MIT",
 "type": "package",
 "authors": [
  {
   "name": "Sergi Tur Badenas",
   "email": "sergiturbadenas@gmail.com",
   "homepage": "http://acacha.org"
  }
 ],
 "minimum-stability": "dev",
 "require": {
  "php": ">=5.4.0",
  "illuminate/support": "~5.0"
 },
 "require-dev": {
  "phpunit/phpunit": "~4.0"
 },
 "autoload": {
  "psr-4": {"Acacha\\AdminLTETemplateLaravel\\": "src/"}
 }
}

Canvieu també el fitxer Copyright i editeu el fitxer README per adaptar-lo a les vostres necessitats. Finalment canvieu el nom del fitxer:

src/Providers/PackageServiceProvider.php

a

src/Providers/YourPackageServiceProvider.php

En el nostre cas:

src/Providers/AdminLTETemplateServiceProvider

I el contingut del fitxer ha de ser:

<?php
/*
*
* (c) Sergi Tur Badenas <sergiturbadenas@gmail.com>
*
*
* For the full copyright and license information, please view the LICENSE.txt
* file that was distributed with this source code.
* 
*/
namespace Acacha\AdminLTETemplateLaravel\Providers;

use Illuminate\Support\ServiceProvider;

class AdminLTETemplateServiceProvider extends ServiceProvider
{

  /**
   * Register the application services.
   *
   * @return void
   */
  public function register()
  {

  }
  
    /**
   * Bootstrap the application services.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    
  }
}

Ara executeu:

$ composer install

En aquest moment creem un repositori github (https://github.com/new) buit i l'inicialitzem amb:

$ git status
$ git add .
$ git status
$ git commit -a -m "Initial commit"
$ git status
$ git remote add origin git@github.com:acacha/ace_template_laravel.git
$ git remote -v
$ git pull origin master
$ git push origin master

ara crearem un paquet a packagist seguint els passos de:

 Composer. Publicar un paquet a Packagist

en el nostre cas podeu veure el resultat a:

https://packagist.org/packages/acacha/admin-lte-template-laravel

és molt interessant que feu el hook entre github i packagist i que utilitzeu tags per fer referència a les versions de la vostra aplicació. Per exemple:

$ git tag -a 0.1
$ git push origin 0.1

Ara tenim un squelet de paquet Laravel es tracta d'afegir-li "xixa". Comencarem per crear els public assets i indicar com es publiquen. Creem una carpeta public

$ mkdir src/public

ara només cal definir el contingut del service Provider que el podeu trobar a:

https://github.com/acacha/adminlte-laravel/blob/master/src/Providers/AdminLTETemplateServiceProvider.php

Less

Problemes amb paths de imatges:

Less-loader:

Vegeu també

Enllaços externs