IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Desactivar

$ echo -e "setterm -bfreq 0\nxset b off 2> /dev/null"  >> .bashrc

On:

setterm -bfreq 0

Treu el so de la consola de text i:

xset b off 2> /dev/null

Treu el so de l'emulador de les X.