IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: Administració dels sistemes informàtics de l'IES
Fitxers: Algunes pàgines del document Transparències tema 4 i iptables.pdf
Repositori SVN: https://[email protected]/svn/iescopernic/Administracio_SI_IESCopernic
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas

IPCOP és una distribució Linux creada per a fer d'encaminador i tallafocs de xarxa.

IPCOPS del centre

Al centre tenim dos IPCOP funcionant. Les seves IP són:

  • Aules de cicles d'informàtica: 192.168.11.1
  • ESO i batxillerat i resta del centre: 192.168.102.1

La única funció que fan actualment és de Proxy. Abans teníem un IPCOP per aula amb la següent configuració de xarxa:

XarxaAntigacentre.png

Però vam decidir eliminar tants IPCOP per estalviar consum elèctric i temps de manteniment. I ara les aules estan connectades directament al router. Podeu consultar el diagrama de xarxa del centre a:

XarxaNovacentre.png

Per accedir al proxy cal utilitzar el port 800. Consulteu la web Configuració de clients proxy

Per accedir a la configuració web cal utilitzar el port 81:

I per accedir via SSH cal utilitzar l'usuari root i el port 222.

$ ssh -p 222 [email protected]

o

$ ssh -p 222 [email protected]

Podeu consultar la documentació privada (els que disposeu de la paraula de pas) a:

Configuracions específiques dels IPCOP del centre

Aturades automàtiques

Les màquines s'aturen automàticament un cop al dia a les 7h45m i a les 15h.

Consulteu IPCOP#Gesti.C3.B3_d.27apagades_i_arrencades_del_sistema

Això es fa per alliberar memòria SWAP i tenir les màquines més fresques.

Imatge virtual per a cursos de formació

Consulteu ASI_IES/VirtualBox#Importaci.C3.B3_de_la_m.C3.A0quina_virtual_IPCOP

Vegeu també